Każdy dostanie indywidualne zaproszenie na szczepienie?

Adobestock / Rido

O jak najszersze włączenie się samorządów do realizacji Narodowego Programu Szczepień, zwłaszcza przy promocji akcji oraz transporcie dla osób niemobilnych, zaapelował senator Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich.

– Uważamy, że najbardziej optymalnym działaniem z naszej strony będzie wysłanie przez każdego z miast indywidualnych zaproszeń na szczepienia do wszystkich osób z pierwszej grupy uprawnionych, z podaniem ważnych informacji dodatkowych, w tym o możliwości skorzystania z transportu – uważa prezes ZMP.

Rząd zapłaci za  transport dla seniorów

W niedzielę 27 grudnia ruszył w Polsce Narodowy Program Szczepień przeciwko Covid-19. Na pierwszy ogień poszli pracownicy systemu opieki zdrowotnej.

Z kolei od piątku ruszy rejestracja na szczepienia dla seniorów, którzy skończyli 80 lat, a tydzień później zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Wałbrzycha: Moglibyśmy szczepić w tempie izraelskim

W ub. tygodniu samorządowcy z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu podczas spotkania z ministrem Michałem Dworczykiem, szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnikiem rządu ds. szczepień, ustalili zasady udziału gmin w dowożeniu mieszkańców na szczepienia, a także wspólną akcję promującą szczepienia.

Według tych ustaleń gminy zapłacą 20 proc. kosztów zaproponowanych stawek: z 65 zł za dowóz osoby niepełnosprawnej do punktu szczepień zapłacą 13 zł, z 30 zł – 6 zł dołożą gminy za osoby, które mają problem z dotarciem na terenach wiejskich i mniejszych miast, a z 75 zł – za niepełnosprawnych w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców dopłacą 15 zł.

Samorządy będą je promować

Teraz o jak najszersze włączenie się samorządów do realizacji Narodowego Programu Szczepień, w takim zakresie, jaki przynależy – w myśl zasady subsydiarności – samorządom miast, wystąpił prezes Związku Miast Polskich (zrzesza ponad 330 miast).

– Program jest tworzony przez rząd, jednak odmiennie od wcześniej wdrażanych instrumentów walki z pandemią, ponieważ tym razem w proces roboczych konsultacji zostały włączone organizacje samorządowe. Pomimo tego, że nie wszystkie nasze uwagi zostały uwzględnione, trzeba docenić dobrą wolę Pełnomocnika Rządu – napisał Zygmunt Frankiewicz do prezydentów i burmistrzów.

CZYTAJ TAKŻE: Tadeusz Ferenc: Nie zaszczepiłbym się poza kolejką

Podkreślił, że „podstawową przesłanką  szerokiego udziału samorządów w realizacji programu szczepień jest dobro mieszkańców”.

– Dlatego nie mam wątpliwości, że – jak zawsze w trudnych momentach – zrobimy nie tylko to, co się nam zleca, ale także zrealizujemy inne, dodatkowe działania, które zachęcą obywateli do poddania się szczepieniom i ułatwią skorzystanie ze szczepień osobom potrzebującym pomocy w tym zakresie – napisał senator Frankiewicz.

Przypomniał, że „rząd postanowił powierzyć gminom organizację transportu osób niepełnosprawnych i mających ograniczone możliwości skorzystania z transportu publicznego do punktów szczepień”.

– Na ten cel przeznaczono konkretne środki w formie ryczałtu. Zaproponowane stawki nie uwzględniają wszystkich oczekiwań, jakie formułowali uczestniczący w konsultacjach samorządowcy, ale zaletą propozycji rządowej jest jej elastyczność, która umożliwi racjonalne zorganizowanie tego zadania” – uważa prezes ZMP.

Zauważył też, że rząd oczekuje ponadto, że w każdej gminie zostanie podany do publicznej wiadomości (np. na stronie internetowej) numer telefonu, pod którym będzie można uzyskać informacje na temat dostępnego transportu do punktów szczepień.

– Na podstawie propozycji uczestników konsultacji zadeklarowaliśmy także wsparcie wysiłków strony rządowej w propagowaniu akcji szczepień. Zapewniono nas, że wszystkie gminy w ciągu najbliższych tygodni otrzymają materiały informacyjne (ulotki, plakaty itp.) – podał Zygmunt Frankiewicz.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Papierowa deska ratunku na czas pandemii?

Obligacje komunalne mogą stanowić sposób na podratowanie lokalnych finansów w trudnym czasie pandemii koronawirusa. ...

Trzaskowski: rząd spycha Polskę na kompletny margines Unii

Potrzebujemy Unii Europejskiej przez cały czas, jak kania dżdżu. Zwłaszcza w tych trudnych czasach, ...

Rower miejski w Katowicach

Katowiczanie pokochali rowery miejskie

Z 22 nowych stacji rowerów miejskich mogą od czerwca korzystać mieszańcy Katowic. Łącznie w ...

Wojewoda utrącił jedną z priorytetowych inicjatyw władz Warszawy

Warszawska uchwała krajobrazowa może trafić do kosza. Wojewoda mazowiecki zakwestionował jej ważność. Władze Warszawy ...

Miejskie rowery… odjeżdżają z miast

Z końcem grudnia przestanie działać system miejskiego roweru Wavelo w Krakowie, obsługiwany przez BikeU. ...

Dolny Śląsk patrzy w nową perspektywę

Samorządy z regionu przygotowują się do efektywnego wykorzystania środków unijnych na lata 2021–2027 i ...