– Rodzice będą zobowiązani do zapewnienia dziecku opieki w czasie 2,5-tygodniowej przerwy w funkcjonowaniu placówki – mówi Karolina Gałecka, rzecznik stołecznego ratusza.

Pandemia zamknęła przedszkola na ponad dwa miesiące. Przez ten czas dzieci przebywały w domu i nadal wiele z nich nie uczęszcza do placówek, ale powoli liczba dzieci w nich się zwiększa.

Tegoroczne lato będzie w przedszkolach inne niż do tej pory. Placówki nie będą jak do tej pory zamykane na całe wakacje (otwarte były tylko te dyżurne), ale mają działać przez sześć letnich tygodni.

– W przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto, jeśli przepisy na szczeblu krajowym dotyczące zagrożenia epidemicznego się nie zmienią, w lipcu i sierpniu dzieci będą mogły przez sześć  tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole – tłumaczy Karolina Gałecka.

CZYTAJ TAKŻE: Pierwsze koty za płoty. Mniejsze miasta uruchomiły przedszkola

Podkreśla, że w okresie wakacji, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

– Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych przeszkoli i oddziałów przedszkolnych zostaną określone po ich uzgodnieniu przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców. Pełna informacja o harmonogramie pracy warszawskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie lipiec – sierpień 2020 r. zostanie opublikowana pod koniec maja – zapowiada Karolina Gałecka.

Także w Poznaniu placówki w wakacje będą przez sześć tygodni otwarte. – Nie będzie przemieszczania się dzieci pomiędzy przedszkolami. Opieką wakacyjną będą objęte wyłącznie dzieci obecnie uczęszczające do danego przedszkola czy oddziału przedszkolnego – mówi Joanna Żabierek, rzecznik prezydenta Poznania.

Dodaje, że chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w czasie wakacji rodzice będą zgłaszać bezpośrednio w swoim placówce. – Określenie sześciu tygodni otwarcia przedszkola pozostaje w gestii dyrektora placówki z uwzględnieniem wcześniejszych planów dyżuru wakacyjnego – wyjaśnia urzędniczka.

Przyznaje, że w indywidualnych przypadkach, np. zaplanowanej rozbudowy lub znaczącego remontu przedszkola, może nie być możliwości zrealizowania sześciotygodniowego dyżuru. – Informacje o szczegółach zapisów dzieci oraz terminach dyżuru wakacyjnego rodzice otrzymają w swoich przedszkolach najpóźniej do 5 czerwca – dodaje Joanna Żabierek.

CZYTAJ TAKŻE: Pandemia zmieniła nieco zasady naboru przedszkolaków

Także Wrocław zdecydował  się na skrócenie przerwy wakacyjnej w przedszkolach. Pierwotnie miała ona wynieść miesiąc, ale ostatecznie będzie miała – w przeważającej części przedszkoli – dwa tygodnie. – Czas wakacji został podzielony na pięć dwutygodniowych okresów i w każdym z nich zamkniętych będzie średnio 20 proc. przedszkoli – mówi Anna Bytońska z wrocławskiego ratusza.

Zwraca uwagę, że przerwy zostały zaplanowane – w miarę możliwości – w podobnym czasie do tych ustalanych wcześniej. – Rodzice będą mieli ponadto, gdy będzie taka potrzeba, możliwość  skorzystania z miejsca w innym przedszkolu podczas jego zamknięcia – mówi urzędniczka.

Jak zapewnia Katarzyna Duma, rzecznik prezydenta Lublina, praca przedszkoli prowadzonych przez miasto w czasie wakacji będzie dostosowana do potrzeb i oczekiwań rodziców. – Nie planujemy żadnych ograniczeń w dostępności do przedszkoli samorządowych – zapewnia Katarzyna Duma.

Inaczej może być w Krakowie. Tu miasto w okresie wakacji zaplanowało w przedszkolach szereg remontów. – Obecnie prowadzimy rozeznanie, które prace będą mogły dojść do skutku – mówi Małgorzata Tabaszewska z wydziału komunikacji społecznej krakowskiego magistratu. – Decyzje dotyczące funkcjonowania krakowskich przedszkoli w wakacje zostaną podjęte do końca maja – zapowiada.