Biznes dla biznesu w Gdyni.

Światowa gospodarka wkroczyła bezpowrotnie na ścieżkę cyfryzacji, automatyzacji oraz innowacyjnych technologii. Gospodarka morska w Europie szeroko korzysta z nowoczesnych cyfrowych rozwiązań co prowadzi do wzrostu konkurencyjności i budowania przewag konkurencyjnych korzystających z nich firm.

W przypadku polskiej gospodarki morskiej innowacyjne rozwiązania nadal stanowią niewystarczający odsetek wdrażanych projektów technicznych czy zmian organizacyjnych. Jeśli proces ten gwałtownie nie przyspieszy nasze firmy będą w coraz trudniejszej sytuacji w konfrontacji z zagranicznymi konkurentami. To wyzwanie, nad którym chcą szeroko dyskutować organizatorzy gdyńskiego Forum Gospodarki Morskiej, którego XX, jubileuszowa edycja odbędzie się w dniach 7-8 października 2021 r.

– Strategicznym celem FGM Gdynia jest wskazanie rozwiązań dla zdecydowanego otwarcia polskiej gospodarki morskiej na światową rewolucję cyfrową i ułatwienie polskim firmom wejścia w rozwój technologii 4.0 niezbędnych do skutecznego konkurowania na rynkach zagranicznych – podkreśla Sławomir Kalicki, lider FGM Gdynia, prezes Inter Marine Sp. z o.o., odpowiadający za część merytoryczną Forum.

Największe w Polsce spotkanie przedstawicieli firm gospodarki morskiej

Przez lata udało się przekształcić FGM w największe w Polsce spotkanie przedstawicieli firm gospodarki morskiej oparte na panelach dyskusyjnych, podczas których wyrażane są opinie i formułowane potrzeby organizacji branżowych. Wstępem do toczonych w ich ramach dyskusji jest część plenarna, w której udział biorą znane w Polsce i na świecie autorytety z dziedziny ekonomii i polityki, analizując aktualną sytuację makroekonomiczną i geopolityczną na świecie. Formułowane podczas licznych dyskusji wnioski mają rzeczywiste przełożenie na relacje biznesu branży morskiej  zarówno z lokalnym samorządem jak i ze środowiskiem naukowym.

Działania te zbudowały solidną markę FGM Gdynia. Świadczy o niej m.in. coroczny udział ponad sześciuset uczestników, w tym prelegentów, specjalistów szeroko rozumianej branży morskiej w Polsce, wśród nich przedstawiciele wszystkich największych portów w Polsce, zarządzający i właściciele przedsiębiorstw branży morskiej z Polski i z krajów europejskich. Niewątpliwe na silną pozycję wydarzenia składa się sama formuła spotkania, zaimplementowane rozwiązania organizacyjne oraz realizacja podstawowego założenia imprezy, jakim jest „biznes dla biznesu”.

– Mamy ambicje, aby Forum Gospodarki Morskiej Gdynia było wciąż wiodącym w skali kraju, ale też liczącym się w Europie miejscem biznesowych kontaktów dla przedstawicieli firm gospodarki morskiej, mediów oraz organizacji reprezentujących branże morskie. Wśród młodzieży, studentów wyższych uczelni, w szczególności kierunków branżowych, ale też w powszechnej świadomości  chcemy budować potencjał dla rozwoju sektora morskiego i podkreślać  rolę gospodarki morskiej. Jak strategiczne  ma ona znaczenie przekonujemy się  w Gdyni od lat – mówi Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni.

Tak już zresztą po trosze jest patrząc na bardzo wysoki poziom merytoryczny toczonych dyskusji i aktywny udział partnerów z zagranicy.

Ten cel przyświecał będzie także podczas XX edycji Forum, miastu Gdynia, które jest organizatorem wydarzenia, jak i partnerom FGM. Dlatego też w trakcie debat nie może zabraknąć bieżących tematów, o tym co obecnie w znaczący sposób oddziałuje na gospodarkę morską m.in. z polskiej perspektywy. Ambitne plany inwestycyjne naszych portów, a więc budowa Portu Zewnętrznego w Gdyni, Portu Centralnego w Gdańsku czy Terminalu Kontenerowego w Świnoujściu to niezwykle istotne elementy sprawnego funkcjonowania całego sektora i jego dalszego rozwoju. Ogólną sytuację oczywiście komplikuje trwająca od wielu miesięcy pandemia COVID-19, której wpływ odczuwa cała branża morska, począwszy od polskich portów morskich i terminali kontenerowych, poprzez sektor transportu i logistyki, przemysł okrętowy, skończywszy na problemach armatorów np. z wymianą załóg marynarskich. Podjęcie tych kwestii podczas Forum ma być impulsem do szerokiej dyskusji wskazującej optymalne kierunki rozwoju gospodarki morskiej w Polsce.

Gdynia. Dobry klimat dla biznesu

Organizacja wydarzenia wzmacnia niewątpliwie też  wizerunek Gdyni jako miasta z dobrym klimatem dla rozwoju biznesu. Szczególnie,  że Gdynia wpisuje się w promowane w ramach Forum koncepcje rozwoju cyfryzacji, automatyzacji oraz innowacyjnych technologii. Jest bowiem pierwszym miastem w Polsce i w tej części Europy, które otrzymało certyfikat dedykowany miastom inteligentnym ISO 37120 i zostało zarejestrowane na międzynarodowej platformie www.dataforcities.org. Potwierdza on atrakcyjność i konkurencyjność miasta na poziomie ogólnoświatowym, np. pod względem gospodarczym czy społecznym.

Gdynia to również jeden z najważniejszych portów morskich w Polsce, który w 2020 r. obsłużył prawie 25 mln t ładunków, oraz centrum szeroko rozumianego przemysłu morskiego. Miasto jednak nie ogranicza się do morza. Jako część Trójmiasta, Gdynia jest największą Strefą BPO/SSC w Polsce. Potencjał gospodarczy miasta zwiększa obecność centrów usług biznesowych dużych firm oferujących zatrudnienie dla wykształconej kadry. Należą do nich: Thomson Reuters, Sony Pictures, DNV GL, WNS Holdings Ltd, Geoban i Misys.

Trzykrotnie już, w 2015 r. i 2017 r. i 2019 r., miasto nagrodzone zostało w prestiżowym rankingu magazynu fDi Intelligence z Grupy Financial Times uzyskując pierwsze miejsce w kategorii ogólnej miast średniej wielkości i tytuł „Polish city of the future”, co jest podkreśleniem aspiracji Gdyni, jako miasta otwartego na nowe inwestycje. Pozycja lidera przypadła Gdyni również w kategoriach „Potencjał ekonomiczny” i „Udogodnienia dla biznesu”.

– Organizujemy co roku Forum Gospodarki Morskiej, które ułatwia kooperację między firmami, pozwala czerpać ekspercką wiedzę i biznesowe doświadczenia. Port w Gdyni notuje, mimo pandemii,  zadowalające  wyniki, a w perspektywie jest znacząca jego rozbudowa.  Powstaje też nowy terminal promowy, a na terenach postoczniowych działa niezmiennie kilkanaście dużych firm. To wszystko pozwala z optymizmem patrzeć na rozwój branży w regionie, ale także ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców miasta, którzy znajdują  zatrudnienie blisko miejsca zamieszkania  –  podsumowuje Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Materiał Promocyjny