MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza to zestaw wzajemnie się uzupełniających narzędzi i instrumentów, które region bezpłatnie udostępni chętnym mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom z Dolnego Śląska. Specjaliści, w konsultacji z przedsiębiorcami, wybrali kierunki i rynki o największym potencjale inwestycyjnym, na których promowane będą dolnośląskie firmy.

– Projekt Going Global to kolejne działanie samorządu województwa dolnośląskiego, które ma pomóc w ożywieniu działań gospodarczych lokalnych firm po spowolnieniu związanym z pandemią. Przy realizacji projektu współpracujemy z przedsiębiorcami, którzy przekazali nam swoje preferencje i wskazali kierunki internacjonalizacji swoich firm – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego z Bezpartyjnych Samorządowców.

Program został bardzo pozytywnie przyjęty przez dolnośląskich przedsiębiorców: zainteresowanie nim wyraziło już ponad 200 firm z regionu. Samorząd województwa wyszedł także naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i w ramach Going Global zaplanował więcej wydarzeń, niż początkowo zakładano.

Impuls dla gospodarki

– Staramy się realizować strategię rozwoju naszego regionu poprzez szereg działań – m.in. poprzez misje gospodarcze oraz spotkania biznesowe na zagranicznych rynkach. Dzięki umiejętnie prowadzonej kampanii promocyjnej oraz szeroko pojętej dyplomacji gospodarczej ułatwiamy dolnośląskim przedsiębiorcom rozwijanie swoich mikro-, małych oraz średnich firm na rynkach zagranicznych. Zdobyte doświadczenie oraz kontakty zagraniczne pozytywnie wpływają na rozwój gospodarczy naszego województwa – podkreśla wicemarszałek Grzegorz Macko z Prawa i Sprawiedliwości.

""

regiony.rp.pl

Ideą Going Global było stworzenie warunków odpowiadających realnym potrzebom dolnośląskich przedsiębiorców. Rozbudowana wersja programu, która wystartowała w październiku 2020 roku, jest elementem pobudzania rozwoju dolnośląskiej gospodarki po spowolnieniu wymuszonym przez pandemię. Aktualizacja programu nastąpiła dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców. Dolnośląskie mikro-, małe i średnie firmy podzieliły się swoimi opiniami i preferencjami dotyczącymi pożądanych działań oraz rynków ekspansji. Analiza wyników badania umożliwiła takie zorganizowanie wydarzeń, aby jak najlepiej odpowiadały oczekiwaniom przedsiębiorców.

W gronie wszystkich firm, jakie wzięły udział w badaniu, niemal połowę stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, a spośród nich zdecydowana większość (prawie 70 proc.) działa w branży ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne). To pokazuje, że firmy z tego sektora są bardzo chętne do ekspansji zagranicznej.

W ramach projektu Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza zaplanowano – także w oparciu o wyniki wspomnianego badania – różnorodne działania, takie jak kampanie promocyjne, misje gospodarcze, udział w zagranicznych targach i wystawach oraz przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych. W tych dwóch ostatnich działaniach samorząd chce wykorzystać zupełnie nowe i innowacyjne rozwiązania, takie jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość.

– Prace nad aplikacjami już trwają i w najbliższym czasie będziemy mogli zaprezentować pierwsze wersje testowe i szczegółowe koncepcje – zapowiada Cezary Przybylski.

Inteligentne specjalizacje na fali

W projekcie Going Global mogą wziąć udział wyłącznie mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z regionu, ze szczególnym uwzględnieniem firm, których działalność wpisuje się w inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska, potencjalni inwestorzy, partnerzy handlowi, importerzy, eksporterzy.

Inteligentne specjalizacje objęte projektem to: branża chemiczna i farmaceutyczna, mobilność przestrzenna, żywność wysokiej jakości, surowce naturalne i wtórne, produkcja maszyn i obróbka materiałów oraz ICT.

– Będziemy promować wszystkie dolnośląskie inteligentne specjalizacje – to nasze najsilniejsze punkty na globalnym rynku gospodarczym i ekonomicznym. Szczególną uwagę poświęcamy jednak sektorowi technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ta branża rozwija się niezwykle dynamicznie. Dostrzegamy to i chcemy pomóc dolnośląskim przedsiębiorcom współpracować z najlepszymi – podkreśla Marek Obrębalski, wiceprzewodniczący sejmiku województwa.

Going Global obejmuje zasięgiem aż trzy kontynenty. W jego ramach przewidziany został udział w takich wydarzeniach jak m.in.: Japan IT Week, DMEA 2022 – Connecting Digital Health w Berlinie, Hannover Messe, Vinessio w Monachium, For Decor and Home w Pradze, Electronica w Monachium, E 3 w Los Angeles, EXPO w Dubaju, Tokio Game Show, Games Com w Kolonii, Techni-Show Utrecht, a także misje gospodarcze i fora biznesowe w Seulu, Hefei czy Londynie.

– Samorząd województwa zaplanował wiele działań mających złagodzić ekonomiczne i gospodarcze skutki pandemii. Istotną rolę pełni tu Dolnośląski Pakiet Gospodarczy, z którego skorzystało wiele tysięcy firm. To pozwoliło przetrwać wielu przedsiębiorcom i uratować miejsca pracy – zaznacza Piotr Karwan, wiceprzewodniczący sejmikowej Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, z Prawa i Sprawiedliwości. – Teraz chcemy pobudzić rynek, zaktywizować przedsiębiorców i ułatwić im ekspansję na światowe rynki – dodaje.

Proste zasady

Inicjatorzy projektu Going Global postawili na proste zasady uczestnictwa. Udział w poszczególnych wydarzeniach będzie każdorazowo poprzedzać rekrutacja do danego projektu. Ma to bardzo praktyczny wymiar, gdyż z jednej strony przedsiębiorcy mogą wybrać konkretne wydarzenia, w których chcą uczestniczyć, a z drugiej organizatorzy będą znali skalę zainteresowania nimi.

Ruszyły już pierwsze nabory do programu. Na początek mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu mogą zadeklarować chęć promocji w ramach pięciu projektów:

– Ujęcie w mobilnej aplikacji promującej dolnośląską branżę turystyczną: w ramach działania opracowywana jest mobilna aplikacja, łącząca elementy interaktywnej mapy regionu z zaznaczonymi wybranymi obiektami o szczególnej wartości gospodarczej w branży spożywczej (np. winnice i browary), surowców naturalnych (np. kopaliny, minerały, zrewitalizowane obiekty pogórnicze) czy turystyce (np. agroturystyka, papiernictwo, uzdrowiska, zamki, pałace itp.). Aplikacja przygotowywana jest w dziesięciu wersjach językowych. Liczba uczestników tego projektu wynosi maksymalnie 45 podmiotów;

– Outdoorowa i internetowa kampania promocyjna na czterech rynkach zagranicznych: duńskim, szwedzkim, norweskim i hiszpańskim. Kampanie promocyjne dolnośląskiej gospodarki, innowacji i przedsiębiorczości będą oparte na grafikach i hasłach promujących ciekawe rozwiązania, myśli technologiczne, powstające w regionie produkty. Działania outdoorowe będą realizowane w Kopenhadze, Oslo, Sztokholmie i Bilbao. Udział w tych inicjatywach może zgłosić do 36 podmiotów.
Wszelkie informacje dotyczące projektu, jak również rekrutacji są na bieżąco publikowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (dolnyslask.pl) w zakładce Going Global. Program wart jest 6 mln zł, z czego 5,1 mln zł pochodzi z unijnego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020. Za koordynację i realizację projektu odpowiada Wydział Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie: dolnyslask.pl

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO