Gmina Morawica wychodzi naprzeciw inwestorom i przedstawia najnowszą ofertę zakupu terenów o przeznaczeniu przemysłowym i usługowym. To owoc wielu lat współpracy z przedsiębiorcami z Polski i zagranicy, kilkuset spotkań, rozmów i negocjacji, z których wiele zakończyło się lokalizacją tutaj przedsięwzięć gospodarczych.

Obecnie Gmina oferuje dla potencjalnych inwestorów działki w trzech lokalizacjach. Największa z nich to grunt inwestycyjny w Dębskiej Woli składający się z dwóch kompleksów działek, z których jeden o powierzchni ponad 30 ha, a drugi ok. 20 ha. Teren może być podzielony na działki o wielkości odpowiadającej potrzebom inwestora. Kolejne grunty niespełna 4-hektarowe położone są w Woli Morawickiej oraz w Bieleckich Młynach.

Co sprawia, że warto się nimi zainteresować? O atrakcyjności oferty decyduje kilka czynników.

Pierwszy z nich to lokalizacja gruntów. Z pewnością należy wymienić w tym kontekście sąsiedztwo Kielc, z którymi gmina ściśle współpracuje w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Wartym podkreślenie jest także fakt, że w promieniu 200 km od Morawicy (do 2 godzin jazdy samochodem) znajdują się największe polskie metropolie – Warszawa, Łódź, Kraków, Górny Śląsk, a także inne duże miasta wojewódzkie – Lublin i Rzeszów.

Położenie oferowanych gruntów bezpośrednio przy drogach publicznych powoduje, że ich dostępność komunikacyjna spełnia wymagania nawet dużych inwestorów. Sytuację tę poprawią jeszcze trwające właśnie lub planowane inwestycje na drogach krajowych nr S7, S74, 73 i drogach wojewódzkich nr 763 i 766.

Po drugie – tereny te posiadają uregulowany stan prawny. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym określono funkcję tych gruntów jako tereny przemysłowe lub usług komercyjnych, obowiązuje na terenie całej gminy. Uregulowany jest także stan własnościowy – jedynym właścicielem gruntów jest Gmina. Ułatwia to zdecydowanie procedurę podziału i zakupu wybranej działki.

Po trzecie – cześć gruntów włączono do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, co dla inwestorów oznacza zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości do 70 proc. dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Warto tutaj zaznaczyć, że przygotowanie gruntów inwestycyjnych i jakość obsługi inwestora były w przeszłości wielokrotnie oceniane przez niezależne instytucje takie jak Krajowa Izba Gospodarcza czy Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Gmina może się pochwalić tytułem Teraz Polska, certyfikatami Grunt na medal oraz Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. To w konsekwencji zaowocowało tytułem Złota Lokalizacja Biznesu. Największym dla nas uznaniem są jednak decyzje przedsiębiorców, którzy swój kapitał ulokowali w naszej gminie. Cieszy nas, że ich firmy stale się rozwijają, inwestują, angażują się w życie lokalnej społeczności. Ich zdanie stanowi dla nas zawsze najlepszą rekomendację.

O gminie:

Miasto i Gmina Morawica to jeden z najlepszych samorządów w Polsce. Nie tylko zajmuje czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach i konkursach, ale także jest liderem w pozyskiwaniu funduszy unijnych. To na arenie krajowej uznana marka. Dynamicznie rozwija się tu budownictwo mieszkaniowe. Od 1990 r. liczba mieszkańców wzrosła o ponad 6 tys. osób. Tendencja ta zapewne utrzyma się w kolejnych latach, ponieważ w dalszym ciągu w gminie znajdują się kompletnie uzbrojone tereny pod budownictwo mieszkaniowe. W 2013 r. oddano do użytku nowoczesne Centrum Samorządowe, w którym swoją siedzibę ma Urząd Miasta i Gminy, Centrum Kultury oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna.

Historycznym momentem w życiu gminy było uzyskanie z dniem 1 stycznia 2017 r. przez Morawicę praw miejskich.

Od 2000 roku działa na terenie gminy Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Morawica. Jest ono sposobem na aktywizację przedsiębiorców do działań na rzecz społeczności lokalnej. Jednocześnie daje samym przedsiębiorcom wymierne korzyści tj. ochrona i reprezentacja interesów branżowych, przeciwdziałanie przejawom nieuczciwej konkurencji, popularyzacja i promocja produktów oraz usług oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców, popularyzacja projektów innowacyjnych.

Materiał Promocyjny