Najpierw symboliczną wstęgę przecięto przed wejściem do budynku – wspólnie z Wójtem Tarnowa Podgórnego Tadeuszem Czajką dokonali tego: Starosta Poznański Jan Grabkowski, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba, Prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ryszard Balcerkiewicz, Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Agata Herda, pełniący nadzór budowlany Błażej Mróz z Budconsult oraz przedstawiciele Wykonawcy – firmy Democo Polska: Artur Pluta i Jacek Goroński. 31 sierpnia 2020 r. Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne został oficjalnie otwarty!

Potem goście przeszli do sali sportowej. Witając gości Wójt Tadeusz Czajka powiedział, że realizacja takiego obiektu jest efektem determinacji mieszkańców i przedsiębiorców. Podkreślił szczególną rolę Ryszarda Balcerkiewicza, założyciela firm Balma i Noti, obecnego prezesa Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców, oddanego całym sercem tej inicjatywie. Podziękował także Radnym Gminy obecnej i poprzedniej kadencji za przyjęcie tak ambitnego pomysłu i wspieranie go na każdym etapie realizacji.

""

Na zaproszenie Wójta Tarnowa Podgórnego Tadeusza Czajki wstęgę przecięli m.in. Starosta Poznański Jan Grabkowski, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba, Prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ryszard Balcerkiewicz oraz Dyrektor ZST Agata Herda.

regiony.rp.pl

Następnie Wójt wskazał na osobę Piotra Stasiaka, Wicedyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Swarzędzu, który od początku współpracował z naszą Gminą przy tworzeniu merytorycznej i edukacyjnej oferty zawodowej Szkoły. A przypominając, że Zespół Szkół Technicznych znalazł się na drugim miejscu pod względem liczby osób na jedno miejsce w łącznym naborze do szkół poznańskich i powiatu poznańskiego Wójt podkreślił, że jest to wyraz zaufania uczniów i ich rodziców co do poziomu nauki w tej placówce.

""

Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka przekazuje Dyrektor Agacie Herdzie symboliczny klucz do szkoły.

regiony.rp.pl

Na koniec podziękował dyrektor Agacie Herdzie za pełne zaangażowanie od pierwszego dnia pracy w tarnowskiej placówce i życzył realizacji ambitnych planów i zamierzeń.

Głos zabrał również Ryszard Balcerkiewicz, Prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców. Podziękował Gminie Tarnowo Podgórne za partnerską współpracę przy tworzeniu tak nowoczesnej placówki i zadeklarował dalsze wsparcie ze strony przedsiębiorców.

""

W nowocześnie wyposażonych pracowniach uczą się m.in. przyszli mechatronicy, magazynierzy-logistycy, drukarze, mechanicy czy stolarze.

regiony.rp.pl

Po tym jak Wójt Tadeusz Czajka przekazał dyrektor Agacie Herdzie symboliczny klucz, pani Dyrektor zapewniła, że w kierowanym przez nią Zespole Szkół Technicznych od początku najważniejsza będzie jakość edukacji. Podkreśliła, że pierwsi fachowcy, którzy za trzy lata wyjdą z murów tej szkoły, m.in. mechatronicy, magazynierzy-logistycy, drukarze, mechanicy czy stolarze, będą wizytówką tej szkoły. Obiecała, że grono pedagogiczne będzie pracowało również nad tym, aby absolwenci szkoły byli kreatywnymi, samodzielnymi i przygotowanymi na wyzwania współczesnego świata ludźmi.

Na zakończenie wystąpił Teatr Tańca „Sortownia” z programem nawiązującym do przypadającej tego dnia 40. rocznicy podpisania Porozumień sierpniowych.

…a dzień później, 1 września 2020 r., w Technikum i Szkole Branżowej I stopnia w Tarnowie Podgórnym  naukę rozpoczęło 152 uczniów.

Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne został wybudowany ze środków Gminy Tarnowo Podgórne – koszt 50 mln złotych. Gmina prowadzi tę placówkę samodzielnie.

""

regiony.rp.pl

Materiał Promocyjny