Dla Gliwic był to czas wielkich inwestycji, które – dosłownie i w przenośni – wprowadziły miasto w XXI wiek. Na terenie Gliwic zrealizowano do tej pory 1295 projektów ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej (dane na koniec marca br.). Kwota dofinansowania pozyskanego przez gliwicki samorząd wyniosła łącznie ok. 1,2 mld zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca to blisko 6,4 tys. zł.

Od kopalni do strefy IT

W imponującą przemianę pokopalnianego terenu i ponadstuletnich ceglanych budynków przy ul. Bojkowskiej 37 w „Nowe Gliwice” miasto zainwestowało 24 mln euro, wykorzystując środki unijne w wysokości 9,5 mln euro. W zrewitalizowanym kompleksie utworzono centrum nowoczesnego przemysłu, skupiające kilkadziesiąt firm z branży nowych technologii. Powstała jednocześnie atrakcyjna, funkcjonalna miejska przestrzeń, która przyciąga mieszkańców wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi.

Największy węzeł autostradowy w Polsce

""

Węzeł autostrad A4 i A1 / fot. M.Baranowski

regiony.rp.pl

Ogromne środki, które przyczyniają się do rozwoju Gliwic, pozyskiwały z Unii Europejskiej także inne podmioty. Tym sposobem na terenie miasta powstały gliwickie odcinki autostrad A1 i A4 wraz z największym w Polsce, trzypoziomowym węzłem autostradowym Gliwice Sośnica. Realizacja tych inwestycji prze GDDKiA była możliwa dzięki wieloletnim staraniom gliwickiego samorządu.

Drogowa Trasa Średnicowa

Miasto Gliwice w porozumieniu z samorządem województwa śląskiego zrealizowało również „średnicówkę”, czyli Drogową Trasę Średnicową. Obok autostrad A4 i A1 jest ona najważniejszą arterią w górnośląskiej konurbacji. Łączy Gliwice, Zabrze, Rudę Śląską, Świętochłowice, Chorzów i Katowice. Budowa śródmiejskiego odcinka DTŚ kosztem ponad 945 mln zł została dofinansowana przez UE na kwotę 443mln zł.

Innowacje są dla ludzi!

Ważnym samorządowym projektem z pogranicza nauki, biznesu i innowacyjnego przemysłu było wybudowanie i wyposażenie kosztem ponad 24 mln zł głównej siedziby Parku Naukowo-Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE. Inwestycja w trzech czwartych (15,4 mln zł) została sfinansowana ze środków unijnych przeznaczonych na rozwój inkubatorów i parków technologicznych. W TECHNOPARKU działa aktualnie około 80 nowoczesnych przedsiębiorstw. Ponad 80% to firmy ściśle związane osobowo ze strukturami Politechniki Śląskiej.

Europejska „żyleta” nauki

""

Centrum Nowych Technologii / fot. K. Szymik

regiony.rp.pl

Politechnika Śląska – jedna z najlepszych uczelni technicznych w kraju – regularnie korzysta z funduszy unijnych. Trwałym śladem europejskiego wsparcia są m.in. nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria w nowych lub całkowicie zmodernizowanych budynkach. Flagowy obiekt Politechniki, czyli Centrum Nowych Technologii, wyrósł z ziemi w ramach wielkiego projektu dofinansowanego z Unii na kwotę ponad 70 mln zł. W inteligentnym budynku wykorzystującym najnowsze technologie działa nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne prowadzące badania w strategicznych obszarach wiedzy z punktu widzenia gospodarki kraju.

Unia na rzecz bioinżynierów

Dzięki 11 mln zł ze zrealizowanego ze środków unijnych projektu Śląska BIO-FARMA, Politechnika Śląska tchnęła nowe życie w jeden z nieużytkowanych gmachów Wydziału Chemicznego. W zmodernizowanym od podstaw budynku uruchomiono Centrum Biotechnologii – pozawydziałową jednostkę o charakterze naukowo-badawczo-dydaktycznym. Naukowcy Politechniki prowadzą tam zaawansowane, innowacyjne badania w zakresie biotechnologii środowiskowej, farmaceutycznej i bioinformatyki, a dzięki ścisłej współpracy z Instytutem Onkologii w Gliwicach – również biotechnologii medycznej.

Z historią w XXI wiek

""

Zamek Piastowski / fot. UM Gliwice

regiony.rp.pl

Gliwice – ważny ośrodek na kulturalnej mapie regionu – pozyskały ok.1 mln zł z Unii na rewitalizację Zamku Piastowskiego. Dzięki tym środkom nie tylko wyremontowano historyczny budynek i odnowiono sąsiadujący z nim skwer Salgótarján. Stworzono też nowoczesną, multimedialną wystawę stałą „Gliwice – miasto wielu kultur”, obejmującą pradzieje, etnografię oraz wielowątkową historię Gliwic i ziemi gliwickiej. Została otwarta we wrześniu 2008 roku podczas Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Atrakcją zbioru jest szkielet mamuta oraz bogata kolekcja militariów.

Wypoczynek z Radiostacją w tle

""

Gliwice, Radiostacja / fot. Robert Neumann

regiony.rp.pl

Dzięki unijnym dotacjom miasto przeprowadziło efektowne, szeroko zakrojone zagospodarowanie zielonych terenów wokół gliwickiej Radiostacji. Stały się popularnym miejscem odwiedzin mieszkańców i rosnącej rzeszy turystów. Koszt prac wyniósł 7,57 mln zł, z czego Unia Europejska pokryła 6,43 mln zł. Przypomnijmy, że przed dwoma laty gliwicka Radiostacja – niemy świadek niemieckiej prowokacji z 31 sierpnia 1939 r. – została wpisana na ogólnopolską listę Pomników Historii.

Europejskie wodociągi

Po środki pomocowe Unii Europejskiej od lat bardzo skutecznie sięgają gliwickie wodociągi. Zdobycie unijnej dotacji w wysokości 162 mln zł pozwoliło PWiK w Gliwicach rozbudować i zmodernizować w latach 2007–2013 miejską sieć wodno-ściekową. Inwestycja miejskiej spółki miała znaczący wpływ na poprawę stanu środowiska w dorzeczu rzeki Kłodnicy, a co za tym idzie – na poprawę czystości wód Odry.

Gliwickie eko światło

Od kilku lat w Gliwicach prowadzona jest kompleksowa, wieloetapowa wymiana oświetlenia ulicznego na ekologiczne i ekonomiczne. Znacznie ograniczy ono zużycie energii elektrycznej i koszty konserwacji, uporządkuje też miejski pejzaż nocą. Na obrzeżach miasta oraz wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych latarnie emitować będą bowiem jasne, zimne światło. Z kolei w ścisłym centrum będzie ono cieplejsze, niemal pomarańczowe. Wartość obecnie realizowanego projektu „Eko-światło w Gliwicach – Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego” wynosi 14,1 mln zł, z czego 4,1 mln zł pochodzi z Unii Europejskiej.

Inteligentny system sterowania ruchem ulicznym (ITS)

Dzięki szerokiemu strumieniowi unijnych pieniędzy w Gliwicach zmodernizowano sygnalizacje świetlne i wprowadzono inteligentny system sterowania ruchem ulicznym (ITS). Pozwala on kierowcom płynniej i szybciej poruszać się po mieście, a w razie potrzeby sprawniej znaleźć miejsce parkingowe.

Dworzec klasy premium

""

Gliwice, Dworzec PKP / fot. Robert Neumann

regiony.rp.pl

Gliwice to jeden z najważniejszych węzłów kolejowych w kraju. Stacja Gliwice obsługuje rocznie ponad 2 mln pasażerów, a od grudnia 2015 r. kursuje z niej do Warszawy i Trójmiasta najszybszy polski pociąg – Pendolino. Gliwicki dworzec, zmodernizowany i wyremontowany przez PKP SA ze środków pozyskanych w Brukseli, jest obecnie obiektem klasy Premium.

Gliwickie centrum przesiadkowe

W bezpośrednim sąsiedztwie gliwickiego dworca rozpocznie się wkrótce realizacja wielkiej inwestycji miasta – Zachodniej Bramy Metropolii Silesia, czyli dużego centrum przesiadkowego. Skupi ono wszystkie środki transportu miejskiego w jednym miejscu, podniesie standard obsługi i usprawni przemieszczanie się podróżnych. Miasto Gliwice złożyło już wniosek umożliwiający zdobycie wielomilionowej dotacji z Unii Europejskiej na realizację tego przedsięwzięcia. Chodzi o kwotę ok. 130 mln zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Eko autobusy

Wiele wskazuje też na to, że już niebawem na gliwickie ulice będą mogły wyjechać elektryczne autobusy! PKM planuje wybudowanie specjalnych stacji ładowania, stara się również o unijne dofinansowanie na zakup 10 ekologicznych, zeroemisyjnych elektrobusów. Wniosek trafił już do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jeśli zostanie pozytywnie rozpatrzony, PKM może uzyskać 85% dofinansowania na realizację wartej 32 mln zł inwestycji.

Z Unią przeciw powodziom

W dobie gwałtownych zmian klimatu Gliwice chcą skutecznie zapobiegać podtopieniom i powodziom. Realizacja dwóch etapów projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” pochłonie 70 mln zł. Około 50 mln zł udało się pozyskać z UE. W ramach projektu rozpoczęły się już m.in. przygotowania do budowy inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej, który obejmie całe miasto.