Samorząd Dolnego Śląska walczy o dofinansowanie inwestycji

Fot. Shutterstock

Region zgłosił pięć projektów do programu Kolej+. Zebrał także pomysły do Krajowego Planu Odbudowy, który ma być finansowany z antykryzysowych środków unijnych.

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Program Kolej+ realizowany będzie do 2028 roku. Jego celem jest połączenie koleją miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają dostępu do połączeń pasażerskich, z miastami wojewódzkimi.

Kolej+ zakłada modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych, a także inwestycje punktowe, jak np. budowę nowych przystanków, mijanek czy łącznic. Program dopełnia samorządowe plany rozwoju kolei i walki z wykluczeniem komunikacyjnym.

Pięć projektów

– Planujemy przejąć i przywrócić do życia jak największą liczbę linii kolejowych w regionie, co będzie możliwe m.in. dzięki programowi Kolej+. Chcemy skomunikować jak najwięcej miejscowości w województwie, tak by każdy mieszkaniec Dolnego Śląska mógł swobodnie i bez przeszkód poruszać się po regionie koleją – mówi marszałek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych Samorządowców.

W ramach Programu zarząd województwa zgłosił pięć projektów. Są to:

– Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska–Wrocław. Projekt zakłada wybudowanie podstawowej infrastruktury kolejowej w obrębie Wrocławskiego Węzła Kolejowego na odcinku Wrocław Świebodzki–Wrocław Muchobór. Pozwoli to na uruchomienie nowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej (WKM) na kierunkach Wrocław–Środa Śląska, Wrocław–Wołów oraz Wrocław–Jaworzyna Śląska. Przebudowie poddana zostanie również stacja Środa Śląska.

– Rewitalizacja odcinka Legnica–Złotoryja–Jerzmanice-Zdrój w celu włączenia powiatu złotoryjskiego i Złotoryi do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego. Dzięki tej inwestycji możliwa będzie rewitalizacja dalszego odcinka linii, od Jerzmanic-Zdroju do Lwówka Śląskiego, który został przejęty przez samorządu regionu.

– Poprawa jakości połączeń Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego z Wrocławiem. Będzie to możliwe dzięki wznowieniu ruchu na linii kolejowej nr 310 Kobierzyce–Piława Górna, która jest własnością samorządu województwa, oraz odbudowie drugiego toru między stacjami Wrocław Główny i Kobierzyce.

– Rewitalizacja linii kolejowej nr 181 na odcinku Oleśnica–Syców–Kępno (skomunikowanie Sycowa, Kępna, Wielunia ze stolicą regionu).

– Rewitalizacja linii kolejowych stanowiących ciąg komunikacyjny Zgorzelec–Bogatynia (skomunikowanie Bogatyni z Wrocławiem).

– Zależy nam na ciągłym poszerzaniu kolejowej mapy Dolnego Śląska. Chcielibyśmy, aby Dolnoślązacy mieli jak najlepszy dostęp do kolei i łatwy dojazd do stolicy województwa. Dzięki Programowi Kolej+ miejscowości takie, jak Złotoryja, Dzierżoniów czy Syców, zostaną włączone do sieci dolnośląskiego transportu kolejowego – podkreśla Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa.

Według szacunków zarządu regionu łączna wartość tych projektów opiewa na ok. 500 mln zł, z czego wkład samorządowy ma wynieść 15 proc.

Unia walczy ze skutkami pandemii

Uzupełnieniem inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych z Programu Kolej+ mają być przedsięwzięcia zgłoszone do Krajowego Planu Odbudowy (KPO). To dokument, który będzie podstawą do ubiegania się o wsparcie z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jego przygotowaniem zajmuje się Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

– Chcemy, żeby do Polski napłynęły dodatkowe środki finansowe na działania wzmacniające gospodarkę i społeczeństwo po pandemii oraz tworzące trwałe podstawy wzrostu. W tym celu przygotowujemy Krajowy Plan Odbudowy, który jest warunkiem realizacji inwestycji z Funduszu Odbudowy i Zwiększania Odporności w nowej perspektywie finansowej – mówiła w lipcu na wideokonferencji z marszałkami Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Ministerstwo do prac nad KPO zaprosiło urzędy marszałkowskie. – Rola regionów w pracach nad KPO będzie wiązała się z identyfikacją projektów – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak. – Regiony będą zaangażowane również w prace nad ich doskonaleniem w kontekście wymogów unijnych oraz innych parametrów, kluczowych w kontekście ich późniejszej realizacji. Musimy mieć pewność, że KE pozytywnie oceni KPO wraz z projektami. Tylko pozytywna ocena umożliwia uzyskanie środków finansowych. Dlatego też tak ważne jest dobre przygotowanie projektów – podkreśliła.

Regiony zostały zobowiązane do wyboru projektów jak najlepiej wpisujących się w założenia unijnego wsparcia oraz strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Dolnemu Śląskowi zależy również na tym, by były to także projekty wpisujące się w strategię rozwoju województwa. Samorząd regionu ma także nadzieję, że zaproponowane przez Dolny Śląsk projekty przyczynią się do odbudowy i zwiększenia potencjału wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i będą łagodzić skutki kryzysu zarówno gospodarczego, jak i społecznego w regionie wywołanego pandemią.

Zdrowie i zielona transformacja

Na Dolnym Śląsku, oprócz propozycji samorządu województwa, na liście propozycji do wsparcia są projekty przesłane przez osiem największych miast (tzw. prezydenckich). Region zwraca szczególną uwagę na projekty związane z zieloną transformacją, co wpisuje się w przyjęte przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego ustawy antysmogowe. Jest także zgodne z polityką Komisji Europejskiej i Polski. Na obecnym etapie prac nad KPO Dolny Śląsk jest zainteresowany projektami dotacyjnymi.
Projekty dotyczące infrastruktury transportowej zgłoszone do Planu są powiązane z programem przejmowania i rewitalizowania nieużywanych linii kolejowych, który realizuje Dolny Śląsk. – Krajowy Program Odbudowy pozwoli na zrealizowanie inwestycji, które zapewnią zwiększenie dostępności do rynku pracy oraz do regionów o dużej atrakcyjności turystycznej – mówi Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa.

– Nasz pomysł na organizację transportu publicznego jest innowacyjny nie tylko w skali kraju, ale całej Europy. Łącząc możliwości, jakie dają nam Program Kolej+ i Krajowy Plan Odbudowy, oprócz rewitalizacji linii kolejowych planujemy budowę velostrad, po których będą się mogły poruszać rowery i hulajnogi elektryczne lub autonomiczne busy – wyjaśnia Patryk Wild, przewodniczący sejmikowej Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki. – W efekcie w perspektywie najbliższych lat każde dolnośląskie miasto zostanie wpięte do sieci publicznego transportu regionalnego, a praktycznie do każdej gminy będzie się można dostać pociągiem, pojazdem autonomicznym lub rowerem – podkreśla.

W ocenie urzędu marszałkowskiego propozycje zgłaszane do KPO powinny mieć charakter ponadlokalny i mieć istotny wpływ na rozwój Dolnego Śląska. Celem są pakiety projektów kompleksowo rozwiązujące problemy danej dziedziny, która wpisuje się w obszary objęte unijnym wsparciem.

Dlatego Dolny Śląsk stawia na rozwiązania w służbie zdrowia (ukierunkowane na wybrane obszary, takie jak choroby zakaźne, onkologia, rehabilitacja) oraz w transporcie (np. w zakresie rewitalizacji i odbudowy linii kolejowych lub innowacyjnego bezemisyjnego transportu publicznego). Wiąże się to bezpośrednio z planami ponownego uruchomienia 13 (w większości przejętych już lub przejmowanych przez samorząd województwa) linii kolejowych i elektryfikacją pięciu już działających.

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich: rząd zapomina o wsparciu finansowym samorządu

Rządowy pakiet przepisów antykryzysowych powinien zawierać również rozwiązania dotyczące rekompensaty ubytków w dochodach gmin. ...

Igrzyska Wolności to spotkanie osób otwartych na dialog, nowe idee i zabawę!

Paradoksem jest dziś fakt, że PiS jest w stanie mobilizować kluczową grupę wyborców transferami ...

Mimo epidemii Polacy za granicami wciąż pracują

Na razie nie widać większej fali rezygnacji z saksów na Zachodzie, choć postęp pandemii ...

Mieszkanie za remont: coraz popularniejszy sposób na wynajem

Chrzanów jest kolejnym miastem, które zdecydowało się na wprowadzenie programu „Mieszkanie za remont”. Mieszkańcy, ...

Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego przystąpili do pracy

Za nami pierwsze posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W obradach wzięło udział 51 radnych, z ...

Park wodny na warszawskim Moczydle

Jak gorąco, to na basen

Rewitalizacja starych pływalni i budowa nowoczesnych parków wodnych – tak miasta chcą zapewniać ochłodę ...