Rowery publiczne w zrównoważonym rozwoju miast

Rower jako alternatywny środek transportu realizuje w miastach dwa główne cele: umożliwia przemieszczanie się i znacząco wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców i ochronę środowiska.

Publikacja: 13.05.2024 16:23

Mariano Pérez Miñano

Mariano Pérez Miñano

Foto: YouTube

Podczas ostatniego 4 Polskiego Szczytu Rowerowego Mariano Pérez Miñano, menedżer regionalny na Europę Południową i Wschodnią oraz Peru INURBA – operatora publicznych usług mobilności podkreślił znaczenie usług udostępniania rowerów publicznych w kontekście zrównoważonego rozwoju miast.

Rowery publiczne alternatywą dla tradycyjnych środków transportu

Celem jest z jednej strony zapewnienie przemieszczania się pewnej grupy ludzi, ale przede wszystkim chodzi o nowe sposoby poruszania się po mieście – dzięki inwestycjom w ścieżki rowerowe, które umożliwiają szybki dostęp do środków transportu publicznego.

INURBA jako operator publicznych usług mobilności działa już w pięciu krajach i prawie 10 miastach, a dyrektor Miñano przedstawił konkretne dane dotyczące skuteczności usług udostępniania rowerów publicznych. Zwrócił też uwagę na ich potencjał jako zrównoważonej alternatywy dla tradycyjnych środków transportu – usługi te mogą przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy jakości powietrza w miastach.

Wizja, jaką podzielił się Miñano kładzie nacisk na istotę zrównoważonego rozwoju miast poprzez promowanie alternatywnych środków przemieszczania się, czyli usługi udostępniania rowerów publicznych.

Analiza ekonomiczna usług udostępniania rowerów publicznych

Podnosząc kwestię płatności za korzystanie z usług, Pérez Miñano opowiedział o pierwotnej zmianie modelu z bezpłatnego na płatny, co zaowocowało trzykrotnym wzrostem wykorzystania rowerów w ciągu dnia. Mimo że model ten nie jest jeszcze idealny, podejmowane są wysiłki w celu zwiększenia efektywności korzystania z rowerów. Omawiając trzy aspekty zrównoważonego działania - ekonomiczny, społeczny i środowiskowy - Miñano zauważył, że usługi udostępniania rowerów publicznych przynoszą istotne korzyści dla środowiska: redukują emisję CO2 oraz inne szkodliwe substancje. Szacuje się, że dzięki tym usługom emisja CO2 może być zmniejszona o około 7 tysięcy ton rocznie! A to już stanowi istotny wkład w walkę ze zmianami klimatycznymi. Redukcja zanieczyszczenia powietrza daje konkretne oszczędności oraz zmniejsza potrzeby częstszego sprzątania ulic miasta.

Czytaj więcej

Rowerowe Inspiracje: rowery elektryczne na ścieżce wzrostu

Jeśli chodzi o aspekt społeczny, to – jak zauważył prelegent – tworzenie bardziej przyjaznych dla ludzi miast wymaga odpowiedniego wsparcia infrastrukturalnego.

Analizując aspekt ekonomiczny, Pérez Miñano podkreślił konieczność oceny rentowności inwestycji w usługi udostępniania rowerów publicznych. Okres zwrotu z inwestycji, koszty obsługi, oszczędności energetyczne oraz inne czynniki muszą być uwzględnione w równaniu, aby określić, czy dana usługa jest zrównoważona ekonomicznie. Szacuje się, że miasto może zaoszczędzić ponad milion euro rocznie, a okres zwrotu z inwestycji wynosi około 5,7 roku.

Inwestycja w usługi udostępniania rowerów publicznych nie jest obciążeniem dla miasta, ale wartościową inwestycją w zrównoważony rozwój

Korzystanie z rowerów jako środka transportu w mieście ma też potencjał znacznego zmniejszenia skali wypadków i ich poważnych skutków. Badania wskazują, że poruszając się po mieście na rowerze, zarówno piesi, jak i sami rowerzyści, są mniej narażeni na poważne obrażenia w przypadku kolizji z samochodami czy motocyklami. W efekcie, miasto może zaoszczędzić całkiem spore środki finansowe, unikając kosztów związanych z leczeniem ofiar wypadków oraz naprawą uszkodzonych pojazdów.

Wskazując na przykłady z miast, gdzie tego rodzaju usługi są już rozwinięte, dyrektor regionalny INURBA podkreślił generowanie nowych miejsc pracy oraz atrakcyjność dla sektora prywatnego. Rower miejski jako środek transportu jest też czynnikiem wspierającym rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.

Inwestycja – zdaniem dyrektora - w usługi udostępniania rowerów publicznych nie jest obciążeniem dla miasta, ale wartościową inwestycją w zrównoważony rozwój. Znaczenie ma tu partnerstwo pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym oraz konieczność ciągłego dążenia do ułatwienia życia mieszkańcom poprzez innowacyjne rozwiązania w transporcie miejskim.

Podczas ostatniego 4 Polskiego Szczytu Rowerowego Mariano Pérez Miñano, menedżer regionalny na Europę Południową i Wschodnią oraz Peru INURBA – operatora publicznych usług mobilności podkreślił znaczenie usług udostępniania rowerów publicznych w kontekście zrównoważonego rozwoju miast.

Rowery publiczne alternatywą dla tradycyjnych środków transportu

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Rowerem przez Polskę
Stowarzyszenie Rowerowy Poznań od 30 lat buduje lepszy, rowerowy świat
Rowerem przez Polskę
Innowacyjna promocja tras rowerowych w Świętokrzyskiem
Rowerem przez Polskę
Pomorze Zachodnie jako eldorado rowerowych pasjonatów
Rowerem przez Polskę
Rowerowa rewolucja we Francji
Rowerem przez Polskę
E-bike na ścieżce wzrostu, czyli rewolucja w polskiej mobilności
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy