Rowerowe Inspiracje: rowery elektryczne na ścieżce wzrostu

Polish Bicycle Summit przyniósł też debatę na temat popularności rowerów elektrycznych. Przedstawiciele branży omawiali różne oblicza tego dynamicznie rozwijającego się rynku podczas panelu moderowanego przez Grzegorza Siemionczyka, redaktora „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”.

Publikacja: 21.04.2024 19:48

Rower elektryczny to temat, który u jednych budzi entuzjazm, a u innych kontrowersje. Słuchaczy w tematykę tę wprowadzał Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Nie da się ukryć, że e-rower stanowi nowatorskie rozwiązanie – ułatwia przemieszczanie się w miejskich labiryntach. Ale też rodzi obawy związane z bezpieczeństwem czy zrównoważonym rozwojem transportu. Czy słusznie? Jakub Giza, dyrektor ds. rozwoju systemu rowerowego w firmie Nextbike, przytoczył statystyki dotyczące korzystania z rowerów elektrycznych w Polsce, szczególnie w ramach oferty Nextbike. – W 2023 r. na blisko 5 mln wypożyczeń w systemie Veturilo prawie milion przejazdów stanowiły podróże rowerami elektrycznymi – wykazał Giza, zwracając uwagę na wzrost znaczenia tego segmentu w polskim krajobrazie rowerowym. Bo też rowery elektryczne otwierają nowe możliwości zarówno dla krótkich, jak i długich dystansów.

Czytaj więcej

Szczyt rowerowy po raz czwarty

– Dla wielu osób rower elektryczny staje się szybką i wygodną alternatywą komunikacji miejskiej – stwierdził ekspert. Wspomniał też o tych zaskoczonych użytkownikach, którzy dopiero po przejeździe zorientowali się, że korzystali z roweru elektrycznego, i jakże pozytywne w związku z tym było ich doświadczenie. Jednak w jego opinii koniecznością wydaje się zachowanie równowagi pomiędzy rowerami elektrycznymi a tradycyjnymi. – To nadal jeszcze nie jest czas, aby floty rowerów miejskich wymieniać na rowery wyłącznie elektryczne – oznajmił.

Dla wielu osób rower elektryczny staje się szybką i wygodną alternatywą komunikacji miejskiej

Jakub Giza, dyrektor ds. rozwoju systemu rowerowego w firmie Nextbike

Dyrektor Nextbike podkreślił, że ważna jest różnorodność w ofercie, która będzie adekwatna do potrzeb i preferencji użytkowników. Na krótkich dystansach rower elektryczny wcale nie musi być najbardziej optymalnym rozwiązaniem.

Jak wygląda wspieranie ruchu rowerowego w Gdyni

Rozwój infrastruktury rowerowej i promocja zrównoważonej mobilności stają się priorytetem dla coraz większej liczby polskich miast. Innowacyjnym podejściem do wspierania użytkowników rowerów elektrycznych wyróżnia się Gdynia, która od pewnego już czasu eksperymentuje z różnymi formami wsparcia dla użytkowników rowerów elektrycznych.

– Jeżeli chcemy promować ruch rowerowy, to właściwie należy się koncentrować na promocji rowerów elektrycznych – stwierdziła Justyna Suchanek, specjalistka ds. projektów zrównoważonej mobilności z wydziału inwestycji miasta Gdynia. – Po pierwsze, systemy dopłat, po drugie, systemy na przykład długoterminowego wypożyczania rowerów elektrycznych, tak jak to funkcjonuje w Krakowie – wymieniała.

Czytaj więcej

Debata: Rower jako sposób na tworzenie więzi społecznych

Miasto uruchomiło więc system dopłat do zakupu takich rowerów. – W 2021 r. uruchomiliśmy system dopłat do cargobike’ów – maksymalnie 5000 zł, czyli 50 proc. wartości roweru – wyjaśniała. W kolejnym roku, dzięki pozyskaniu zewnętrznych środków, Gdynia rozszerzyła program na rowery elektryczne. – Razem już 120 osób otrzymało takie dotacje. I w tym roku ostatnia pula – 72 dotacje – została przyznana miesiąc temu. Teraz mieszkańcy mają dwa miesiące na zakup roweru elektrycznego. Można składać wnioski od 1 stycznia do 15 października – informowała.

Istotna tu jest też ewaluacja efektów programów wsparcia. – Prowadzimy ankietę ewaluacyjną przed zakupem roweru i po pół roku po zakupie – mówiła. To pozwala miastu śledzić, jak program wpływa na zmianę nawyków transportowych mieszkańców. Ale wspieranie ruchu rowerowego to nie tylko kwestia finansowania, ale też budowanie świadomości i edukacji. – Mamy taki przykład sprzed miesiąca: para rocznik ’46, dwie osoby starsze, które były zachwycone tym, że mogą sobie taki rower zakupić z dofinansowania – opowiadała Justyna Suchanek. – Byli naprawdę wdzięczni, gdy przyszli podpisać umowy i odebrali rowery. To pokazuje, że takie programy mogą naprawdę zmieniać życie mieszkańców – dodawała.

Rower cargo, czyli opcja ekologiczna

Kiedy troska o środowisko naturalne staje się coraz bardziej palącym problemem, coraz więcej firm szuka innowacyjnych sposobów na zmniejszenie negatywnego wpływu swojej działalności na planetę. Jednym z rozwiązań jest wykorzystanie rowerów towarowych w miejskiej logistyce. – Pytanie o logistykę z wykorzystaniem rowerów towarowych często pojawia się podczas naszych spotkań z młodymi ludźmi – mówił dr Maksymilian Pawłowski, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w DPD Polska, po czym zorganizował szybki konkurs. – Ile mamy rowerów cargo elektrycznych jeżdżących po polskich miastach? – Z widowni padła poprawna odpowiedź: – 100. – I faktycznie, firma DPD posiada blisko 100 rowerów cargo, które jeżdżą w 21 miastach w Polsce.

Czytaj więcej

Rowerowy biznes liczy na kolejny udany sezon

Pawłowski podkreślił, że wykorzystanie rowerów towarowych nie jest jedynie działaniem wizerunkowym, ale – jak mówił – to się po prostu opłaca. Wykorzystanie rowerów cargo przynosi korzyści nie tylko środowisku, ale i funkcjonowaniu miast. – Ruch, szczególnie w centrach miast, staje się bardziej ekologiczny, cichszy i powoduje mniej napięć – wyliczał, przekonując, że pojazdy te nie są tylko chwilową modą czy sposobem na poprawę wizerunku, lecz realną alternatywą dla tradycyjnych samochodów dostawczych. Ich wprowadzenie do miejskiej logistyki przynosi korzyści zarówno dla firm, jak i środowiska

Jego zdaniem rower cargo idealnie wpisuje się w centralną tkankę miejską i sprawdza się jako narzędzie logistyczne. Jednak by mogły one efektywnie pełnić swoją funkcję, wymagają odpowiedniej infrastruktury oraz wsparcia finansowego.

Bariery dla rynku rowerów towarowych

Z punktu widzenia projektanta i producenta rowerów cargo w Polsce – Pawła Rai, współzałożyciela i prezesa firmy Urvis Bike – rynek rowerów cargo nie rozwija się tak szybko, jak można by oczekiwać. Dane dotyczące sprzedaży takich pojazdów w innych krajach europejskich wskazują znaczną dysproporcję w porównaniu z Polską. – W 2022 r. sprzedano w Niemczech 216 tys. rowerów cargo, we Francji 35 tys., w Holandii i Belgii podobnie – informował Raja. – W Polsce w tym czasie sprzedano około 350 rowerów cargo dwukołowych. Jest to zatrważająco niska liczba.

Zdaniem prezesa Urvis Bike jedną z głównych przeszkód dla rozwoju tego rynku w Polsce jest brak wsparcia finansowego ze strony władz lokalnych oraz firm. – 80 proc. sprzedanych rowerów w Niemczech było dofinansowanych przez urzędy miasta albo przez firmy – podkreślił Raja.

Ale w naszym kraju widoczne są też pozytywne trendy. – Jest chęć rozmów w urzędach miasta, jest zwiększone zainteresowanie użytkowników indywidualnych. Są to osoby, które przewożą dzieci, indywidualni przedsiębiorcy oraz duże firmy kurierskie – mówił.

Główna barierą dla dalszego rozwoju tego rynku wcale nie jest infrastruktura, ale koszt wstępny i kwestia przechowywania roweru. Mimo to obniżek nie należy się spodziewać: przedział cenowy wynosi od 4 tysięcy euro do 12 tysięcy euro za elektryczny rower cargo dwukołowy.

Użytkownicy rowerów elektrycznych a przepisy

Potrzebę dostosowania prawa do rosnącej popularności rowerów elektrycznych podniósł w debacie poseł Paweł Bliźniuk, odnosząc się do głosów sugerujących potrzebę wprowadzenia obowiązkowej rejestracji i ubezpieczenia OC dla rowerzystów na elektrycznych rowerach.

– To nie tylko dotyczy samych rowerów elektrycznych, ale w ogóle debaty o obowiązkowym ubezpieczeniu rowerzystów – uznał parlamentarzysta. Zwrócił także uwagę na potrzebę dostosowania polskiego prawodawstwa do standardów zachodnioeuropejskich. – Powinniśmy wzorować się na państwach zachodnioeuropejskich, gdzie mamy zdecydowanie większe natężenie ruchu rowerów elektrycznych – stwierdził. – Praktyka pokazuje, że regulacje z tych krajów mogą być przykładem do naśladowania.

Uczestnicy panelu zgodzili się, że niewątpliwie jest potrzeba podjęcia szerokiej dyskusji na temat nowej mobilności, w której rowery elektryczne stanowią jedynie jeden z elementów.

Poseł Bliźniuk zachęcał do rozważenia strategii nie tylko dotyczącej rowerów, ale też innych środków transportu, takich jak koleje czy drogi, które powinny być projektowane w sposób zrównoważony i dostosowany do potrzeb mieszkańców.

Infrastruktura rowerowa w Polsce

Dyskusja na temat rozwoju infrastruktury rowerowej w Polsce nabiera znaczenia właśnie w kontekście rosnącej popularności rowerów elektrycznych. Albert Kania, starszy menedżer nowej mobilności w PSPA, uważa, że – paradoksalnie – opóźnienia w rozwoju tej infrastruktury można wykorzystać jako potencjalną szansę dla Polski. W czasie debaty podkreślił, że opóźnienia mogą stanowić okazję do myślenia o infrastrukturze bardziej przyszłościowo.

Czytaj więcej

Boom na rynku rowerów. Coraz większą popularnością cieszą się elektryczne

– Oczywiście, możemy czerpać dzisiaj doświadczenia z innych miast, możemy je wdrażać w naszych miastach i dostosować infrastrukturę do dzisiejszych potrzeb – stwierdził. Braki infrastrukturalne można przekształcić w stworzenie bardziej nowoczesnych rozwiązań.

Wskazując przykłady z krajów zachodnich, gdzie infrastruktura rowerowa jest już bardziej rozwinięta, Kania podkreślił potrzebę szybkiego działania. – Musimy się spieszyć, by nie pozostać w tyle – zaznaczył, wyrażając nadzieję, że działania w tej sprawie zostaną podjęte jak najszybciej.

Rowery elektryczne w Polsce: Wyzwania, ale i szanse

Debata na temat rowerów elektrycznych w Polsce jasno pokazała, że przed Polską w tej kwestii stoją zarówno wyzwania, jak i szanse. Wnioskiem płynącym z dyskusji była potrzeba dynamicznego reagowania na zmieniające się trendy rynkowe oraz infrastrukturalne wymagania.

Uczestnicy debaty zgodnie podkreślali konieczność szybkiego dostosowania się do nowych realiów. Możemy maksymalnie wykorzystać potencjał tego segmentu i przyspieszyć rozwój mobilności elektrycznej w kraju.

Rower elektryczny to temat, który u jednych budzi entuzjazm, a u innych kontrowersje. Słuchaczy w tematykę tę wprowadzał Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Nie da się ukryć, że e-rower stanowi nowatorskie rozwiązanie – ułatwia przemieszczanie się w miejskich labiryntach. Ale też rodzi obawy związane z bezpieczeństwem czy zrównoważonym rozwojem transportu. Czy słusznie? Jakub Giza, dyrektor ds. rozwoju systemu rowerowego w firmie Nextbike, przytoczył statystyki dotyczące korzystania z rowerów elektrycznych w Polsce, szczególnie w ramach oferty Nextbike. – W 2023 r. na blisko 5 mln wypożyczeń w systemie Veturilo prawie milion przejazdów stanowiły podróże rowerami elektrycznymi – wykazał Giza, zwracając uwagę na wzrost znaczenia tego segmentu w polskim krajobrazie rowerowym. Bo też rowery elektryczne otwierają nowe możliwości zarówno dla krótkich, jak i długich dystansów.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Rowerem przez Polskę
Stowarzyszenie Rowerowy Poznań od 30 lat buduje lepszy, rowerowy świat
Rowerem przez Polskę
Innowacyjna promocja tras rowerowych w Świętokrzyskiem
Rowerem przez Polskę
Pomorze Zachodnie jako eldorado rowerowych pasjonatów
Rowerem przez Polskę
Rowery publiczne w zrównoważonym rozwoju miast
Rowerem przez Polskę
Rowerowa rewolucja we Francji
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy