Ekspert przedstawił realizację fragmentu ścieżki rowerowej która świeci pod Lidzbarkiem Warmińskim. Ścieżka ma powierzchnię z materiałów fluorescencyjnych.