Ekspert w trakcie swojego wystąpienia podczas drugiej edycji Polish Bicycle Summit wskazuje na konieczność reformy instytucji Karty Rowerowej. Jego zdaniem jest ona obecnie mało efektywna i niepraktyczna oraz pozbawiona szkolenia w realnym ruchu drogowym.

Zdaniem Cezarego Grochowskiego powinna być ona powszechna i stanowić integralny komponent edukacji szkolnej. Powinna skutecznie przygotowywać do jazdy rowerem, a szkolenie powinno być prowadzone w warunkach realnego ruchu drogowego. Ważne by zawierała komponent zachęcający do korzystania z roweru przedstawiając jego zalety i ideę zrównoważonego transportu.