Rusza długo oczekiwana spalarnia

Ważna inwestycja w Szczecinie EcoGenerator na Ostrowie Grabowskim została ukończona i oddana do użytku.

Publikacja: 18.01.2018 20:00

EcoGenerator jest wyposażony w dwie linie spalania odpadów komunalnych o wydajności 10 ton na godzin

EcoGenerator jest wyposażony w dwie linie spalania odpadów komunalnych o wydajności 10 ton na godzinę.

Foto: materiały prasowe

Wart 711 mln zł zakład będzie mógł rocznie przerabiać 150 tys. ton śmieci, nie tylko ze Szczecina i innych gmin województwa, ale także z zagranicy.

Wykonawca inwestycji – włoska firma Termomeccanica Ecologia – pod koniec grudnia zgłosił zakład do odbiorów końcowych. – Powołano komisję, której zadaniem jest zapoznanie się z obszerną dokumentacją, m.in. powykonawczą, projektową, instrukcjami urządzeń, instrukcjami postępowania w określonych sytuacjach oraz sprawdzenie prawidłowości działania całej instalacji – opowiada Wojciech Jachim, rzecznik Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO), do którego należy spalarnia. Komisja jeszcze pracuje. W ciągu kilku tygodni powinna wydać świadectwo przejęcia zakładu. Po końcowych odbiorach EcoGenerator powinien osiągnąć swoją zakładaną moc turbiny w kogeneracji 7 MWe i 28 MWt, bez produkcji ciepła 13 MWe.

Zakład ma odzyskiwać ciepło ze spalin za pomocą dwóch pomp ciepła o mocy 2 MW każda. EcoGenerator jest wyposażony w dwie linie spalania odpadów komunalnych o wydajności 10 ton na godzinę. Jego ruszty są przystosowane do palenia odpadów o kaloryczności od 8 do 13 tys. kJ/kg. Dzięki spalarni odpady ze Szczecina i innych gmin województwa nie będą powiększać składowisk, tylko zostaną w bezpieczny sposób zamienione w energię. Zakład ma zapewniać prąd i ciepło dla ok. 30 tys. mieszkań.

Na EcoGenerator Szczecin czekał kilka ładnych lat. W połowie 2009 roku budowa spalarni odpadów komunalnych została wpisana do „Planu gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2009–2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013–2018".

W 2010 roku radni zgodzili się na przystąpienie Szczecina do projektu pod nazwą „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego". W październiku 2013 roku wojewoda wydał pozwolenie na budowę spalarni i wkrótce ruszyły pierwsze prace ziemne. Wykonawcą inwestycji był Mostostal Warszawa. – Zakład miał ruszyć w grudniu 2015 roku. Jednak z powodu nieprzewidzianych problemów na budowie, m.in. zalaniu uległ wykop pod bunkier odpadów, obniżył się poziom kanału Duńczyca, przez co trzeba było przeprojektować pompownię wody, zgodziliśmy się z wykonawcą na przedłużenie terminu do grudnia 2016 roku – opowiada Wojciech Jachim. Jednak nie udało się to, bo 14 czerwca 2016 roku Mostostal Warszawa przerwał realizację inwestycji, a to oznaczało konieczność znalezienia nowego wykonawcy. Dlatego ZUO zwrócił się do Ministerstwa Środowiska o zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu. Spółka otrzymała taką zgodę z terminem do końca 2017. W listopadzie 2016 roku ZUO podpisał umowę z włoską firmą Termomeccanica Ecologia na dokończenie spalarni odpadów komunalnych w Szczecinie. Wartość tego kontraktu wynosiła 232,5 mln zł.

Spalarnia miała być gotowa do końca 2017 roku. Ten termin został dotrzymany. W sumie budowa spalarni pochłonęła 711 mln zł, z czego 279 mln zł to dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, 327 mln – obligacje Banku Pekao SA, a 42 mln zł – środki własne ZUO. Wojciech Jachim mówi, że w związku z zerwaniem kontraktu przez Mostostal Zakład Unieszkodliwiania Odpadów wyegzekwował wypłatę bankowej gwarancji należytego wykonania umowy w wysokości 33,3 mln zł. – Po oszacowaniu przez ZUO wszystkich kosztów dodatkowych, które spółka poniosła z powodu zerwania kontraktu przez Mostostal, wystąpimy z odpowiednim roszczeniem – zapowiada rzecznik ZUO.

Wystąpienie na drogę sądową przeciw ZUO zapowiada Mostostal Warszawa. – Obecnie przygotowywany jest pozew o zapłatę za roboty budowlane zrealizowane przez Mostostal Warszawa na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. Zostanie złożony do sądu lada dzień – mówi Marta Kaczorowska z Mostostalu Warszawa.

Wart 711 mln zł zakład będzie mógł rocznie przerabiać 150 tys. ton śmieci, nie tylko ze Szczecina i innych gmin województwa, ale także z zagranicy.

Wykonawca inwestycji – włoska firma Termomeccanica Ecologia – pod koniec grudnia zgłosił zakład do odbiorów końcowych. – Powołano komisję, której zadaniem jest zapoznanie się z obszerną dokumentacją, m.in. powykonawczą, projektową, instrukcjami urządzeń, instrukcjami postępowania w określonych sytuacjach oraz sprawdzenie prawidłowości działania całej instalacji – opowiada Wojciech Jachim, rzecznik Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO), do którego należy spalarnia. Komisja jeszcze pracuje. W ciągu kilku tygodni powinna wydać świadectwo przejęcia zakładu. Po końcowych odbiorach EcoGenerator powinien osiągnąć swoją zakładaną moc turbiny w kogeneracji 7 MWe i 28 MWt, bez produkcji ciepła 13 MWe.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony