Wielkie odnawianie miast

Place i ulice, parki i tereny na osiedlach zostaną odnowione dzięki wsparciu unijnemu. Powstaną miejsca do działania dla grup lokalnych.

Publikacja: 28.01.2018 20:00

Sandomierz chce przeprowadzić kompleksową rewitalizację całej gminy, na co ze środków UE otrzymał 23

Sandomierz chce przeprowadzić kompleksową rewitalizację całej gminy, na co ze środków UE otrzymał 23 mln zł.

Foto: AdobeStock

Do siedmiu świętokrzyskich miast trafią dotacje na rewitalizację. Na co dokładnie?

W Busku-Zdroju będzie realizowany projekt „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta poprzez działania rewitalizacyjne". Jego całkowita wartość to 33,4 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to niemal 20 mln zł.

– Celem projektu jest stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju obszaru rewitalizacji, jego wyprowadzenie ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradację w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej czy technicznej – wylicza Tomasz Mierzwa, zastępca burmistrza. Dodaje, że chodzi o poprawę jakości życia mieszkańców.

Miasto planuje m.in. rozbudowę budynku Galerii „Zielona", zagospodarowanie terenów zielonych między osiedlem Kościuszki a osiedlem Pułaskiego czy przebudowę kilku ulic. Powstaną stoiska targowe przy ul. Mickiewicza, a budynki przy ul. Bocznej zostaną zaadaptowane na cele społeczne. Przybędzie też kontenerów do zbierania odpadów.

Na obszarze, który będzie rewitalizowany, zostanie zamontowany spójny system monitoringu, zagospodarowany będzie teren między blokami i wokół kaplicy św. Anny.

– Część prac ruszyła już w 2017 r., ale główny front robót ruszy w momencie podpisania umów o dofinansowanie projektu – mówi Tomasz Mierzwa.

Ogród zdrowia na Ogrodach

Ostrowiec Świętokrzyski otrzymał 23 mln dofinansowania na projekt „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta". Całkowita wartość projektu to 34,8 mln zł.

– W ramach projektu, wspólnie z partnerami – spółdzielniami mieszkaniowymi – planowanych jest 11 różnych zadań inwestycyjnych o charakterze infrastrukturalnym, środowiskowym, społecznym, kulturowym, przestrzennym – mówi Dominik Smoliński z Urzędu Miasta.

Władze chcą m.in. wybudować drogę łączącą ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi, dzięki czemu powstanie alternatywny dojazd do Targowiska Miejskiego. Sam plac targowy zyska zadaszenie.

Poza tym przebudowana zostanie ulica Kwiatkowskiego oraz zagospodarowana część dziedzińca browaru Saskich. Powstaną tam parkingi, drogi dojazdowe, oświetlenie, a także tereny zielone.

– Będzie można tam rozłożyć scenę, będą też miejsca do ekspozycji rzeźb i wystaw plenerowych, a także plac zabaw czy siłownia plenerowa – wylicza Dominik Smoliński.

Strefa rekreacji i wypoczynku powstanie na osiedlu Częstocice. Miasto zaplanowało także Ogród Zdrowia na Osiedlu Ogrody. Będzie obejmował pięć stref zmysłów służących terapii (wzrokiem, węchem, dźwiękiem, dotykiem i smakiem) i leczeniu osób uzależnionych. Rewitalizowany ma też być park na Osiedlu XXV-lecia. Odnowione będą budynki przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej.

Poza tym w Ostrowcu zaplanowano przebudowę budynku kina Etiuda oraz adaptację pomieszczeń na Centrum Tradycji Hutnictwa. Prace mają rozpocząć się w tym roku. – Kończone są ostatnie dokumentacje projektowe. Prace zostaną ostatecznie zakończone w 2021 roku – zapowiada urzędnik.

Cel: uzdrowisko

Kazimierza Wielka w styczniu podpisała preumowę o dofinansowaniu z UE projektu „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka". Jego wartość to 19 mln zł, w tym dofinansowanie z RPO 13,8 mln zł. Zmodernizowany tu zostanie m.in. plac Dworcowy, Rynek Miejski, plac Targowy, zagospodarowane tereny wokół zbiorników wodnych. Utworzone zostanie Centrum Aktywności Obywatelskiej, które ma integrować społeczność lokalną. Poza tym nastąpi kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego czy rewitalizacja budynku przy ul. Łabędź.

W sumie obszar objęty rewitalizacją to 8,2 ha. – Celem projektu jest przywrócenie utraconych i nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych zniszczonym i zaniedbanym budynkom, obiektom i terenom – tłumaczy Agnieszka Możdżeń z Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miasta.

Podkreśla, że inwestycje podniosą atrakcyjność miasta, co z kolei przyczyni się do uzyskania statusu uzdrowiska.

Na terenie rewitalizacji krzyżują się drogi wojewódzkie nr 776 Kraków–Busko-Zdrój i nr 768 Jędrzejów–Brzesko o dużym natężeniu ruchu. Tu także znajduje się obsługa transportu zbiorowego. – Jest to więc rejon, który najczęściej odwiedzają przyjezdni, turyści i mieszkańcy. Odnowiona przestrzeń publiczna stanowić będzie zatem wizytówkę miasta, promującą jego zalety i podkreślającą charakter. Poza tym podkreślony zostanie kierunek rozwoju gminy, jakim jest lecznictwo uzdrowiskowe – mówi Agnieszka Możdżeń.

Podkreśla, że dzięki tym inwestycjom zwiększy się atrakcyjność gospodarcza miasta, a co za tym idzie, stworzona zostanie szansa na powstanie podmiotów gospodarczych i tworzenie nowych miejsc pracy. Cały projekt ma zostać ukończony do 2020 roku.

Nowy domek Baby Jagi

Do Starachowic na projekt „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie" trafi w sumie 22,9 mln dotacji.

Największa część projektu będzie wykonana nad Zalewem Lubianka. Zaplanowano tam m.in. zagospodarowanie otoczenia, poszerzenie plaży, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, strefy rekreacji, molo, zaplecze sanitarne, gastronomiczne i techniczne.

Z kolei przy Zalewie Pasternik ma być zagospodarowana północna linia brzegowa. Powstanie plac zabaw i siłownia plenerowa. Posadzone będą drzewa, krzewy, ustawione altany ogrodowe i stojaki na rowery.

Zmodernizowany będzie też pałacyk i jego otoczenie. Ma tu powstać kawiarnia z oranżerią, punkt informacji, sala biurowo-ekspozycyjna, toalety. Dobudowane zostanie nowe skrzydło, gdzie powstanie sala konferencyjna na ok. 100 osób.

Wyremontowane zostanie też Starachowickie Centrum Kultury, zmiany zajdą też w jego otoczeniu. – Powstaną parkingi, podjazdy, scena plenerowa, przebudowana będzie fontanna, nasadzona zieleń, zamontowane nowe oświetlenie, zewnętrzny monitoring oraz schody łączące Osiedle Wzgórze z SCK – wylicza Iwona Ogrodowska z Urzędu Miasta.

Zmiany zajdą też w budynku przy ul. Widok, a także w Parku Miejskim. Tu w pobliżu ul. Radomskiej powstanie kawiarnia, odbudowany będzie amfiteatr, powstanie taras widokowy, tor saneczkowy; przebudowa czeka domek Baby Jagi. W Starachowicach Dolnych ma być przebudowany dworzec, będą nowe trawniki, ścieżka rowerowa, drzewa, ławki, kosze i latarnie.

Do siedmiu świętokrzyskich miast trafią dotacje na rewitalizację. Na co dokładnie?

W Busku-Zdroju będzie realizowany projekt „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta poprzez działania rewitalizacyjne". Jego całkowita wartość to 33,4 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to niemal 20 mln zł.

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony