To dobra informacja, pokazuje, że duch przedsiębiorczości wśród Polaków nie maleje. Jednocześnie można zauważyć, że aktywność Polaków, jeśli chodzi o działalność na własną rękę, jest trochę niższa na wschodzie niż w pozostałych regionach kraju.