Małe i średnie ze wspomaganiem

Kraków pomaga przedsiębiorstwom szybko się rozwijać. Przygotował dla nich specjalne strategie.

Publikacja: 26.04.2018 00:55

Małe i średnie ze wspomaganiem

Foto: materiały promocyjne

Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta, Porozumienie na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości, program wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających to tylko niektóre działania władz Krakowa wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jak podkreślają władze miasta, Kraków jest ośrodkiem o silnych tradycjach gospodarczych, przyjaznym dla inwestorów oraz stwarzającym równe szanse i atrakcyjne warunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). To ośrodek efektywnej współpracy władz miasta, środowisk gospodarczych i sfery naukowo-badawczej.

Z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach powstał Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta na lata 2016– 2020. Został wypracowany wspólnie przez przedstawicieli: Rady Miasta Krakowa, pracowników Urzędu Miasta Krakowa, przedstawicieli startupów oraz przedsiębiorców. Zakłada on realizację 45 zadań, w ramach pięciu priorytetów.

Działania miasta mają także bardziej przyziemne kształty. Ogłoszono konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości" pod nazwą „Kraków dla MSP". Przyznawane będą dofinansowania mające na celu wspieranie i rozwój przedsiębiorczości w Krakowie. Powstało też Porozumienie na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem jest stworzenie platformy współdziałania gminy miejskiej Kraków z organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców, szczególnie małych i średnich.

Jak podkreślają urzędnicy, porozumienie jest niezależną i „niezbiurokratyzowaną" platformą wymiany opinii oraz zapoznawania się z polityką rozwoju miasta, szczególnie w aspektach dotyczących MSP. Co ważne, opinie porozumienia, choć niewiążące, są brane pod uwagę. Porozumienie pełni w niektórych przypadkach rolę swoistego ucha dla Wydziału Rozwoju Miasta i wentyla dla przedsiębiorców.

W stolicy Małopolski powstał też program gospodarczego wspierania branż chronionych i zanikających. Wsparcie dla firm polega m.in. na wynajmie im lokali użytkowych stanowiących własność miasta.

Jak wynika z danych GUS, w 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 215,3 tys. osób, tym samym zwiększyło się o 3,7 proc. w ujęciu rocznym (przed rokiem odnotowano wzrost o 2,5 proc.). 95,7 proc. osób pracuje w firmach zatrudniających do dziewięciu osób. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2017 r. było o 8,1 proc. większe niż w roku poprzednim. Wyniosło 4977,52 zł i stanowiło 113,8 proc. przeciętnego wynagrodzenia w województwie.

Według stanu na koniec grudnia 2017 r. w rejestrze REGON figurowało 138,5 tys. podmiotów gospodarczych z siedzibą w Krakowie. W stosunku rocznym ich liczba zwiększyła się o 3 proc. Większość z nich kwalifikowana jest do sektora MSP.

Opinia

Rafał Kulczycki, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta

Kraków to miasto nowoczesne, ale mocno osadzone w tradycji. Ta sama zasada dotyczy krakowskich małych i średnich przedsiębiorstw. Ten sektor jest swoistym motorem gospodarki stolicy Małopolski. Nie jest to odosobniona sytuacja – praktycznie na całym świecie to właśnie tzw. MSP jest tym, co buduje siłę i przewagę konkurencyjną miast, regionów, a nawet całych krajów. Mimo to często głos tych firm pomijany jest w debacie na temat rozwoju ekonomicznego. Dlatego tak ważna jest rola, jaką pełni w tym środowisku samorząd gospodarczy – stowarzyszenia, związki, izby – to instytucje, które pozwalają małym i średnim przedsiębiorcom zostać usłyszanymi. Wtedy moc przedsiębiorców staje się faktem i z małych cegiełek wyrasta dom o solidnych podstawach, który pozwala konkurować już nie tylko lokalnie, ale i globalnie.

Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta, Porozumienie na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości, program wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających to tylko niektóre działania władz Krakowa wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jak podkreślają władze miasta, Kraków jest ośrodkiem o silnych tradycjach gospodarczych, przyjaznym dla inwestorów oraz stwarzającym równe szanse i atrakcyjne warunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). To ośrodek efektywnej współpracy władz miasta, środowisk gospodarczych i sfery naukowo-badawczej.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy