Tradycyjne media mają kłopot z nowoczesną technologią. Internet nie tylko przyspieszył obieg informacji, ale co ważniejsze, mocno zdywersyfikował źródła oraz doprowadził do jej ogromnej dewaluacji. Informacja straciła na wartości, co wymiernie odbiło się na przychodach prasy, radia czy telewizji.

Tradycyjne media muszą się dostosować do zmian. Pytanie tylko, jak? Odpowiedzi poszukają uczestnicy konferencji „Media Management in the Age of Big Data and High-Tech", organizowanej przez Uniwersytet Warszawski. Poruszone zostaną m.in. takie tematy jak wykorzystanie nowoczesnych technologii z korzyścią dla tradycyjnych mediów. Robotyka oraz automatyzacja, a tradycyjne dziennikarstwo. Korzyść czy zagrożenie? Blogerzy, streamerzy, youtuberzy. Konkurencja? Czy latarnia wskazująca kierunek.

Konferencja „Media Management in the Age of Big Data and High-Tech" odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2018 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

- Patronem medialnym wydarzenia jest "Rzeczpospolita Życie Regionów"