W relacji jednak do liczby mieszkańców największą popularnością cieszą się biblioteki w Małopolsce. W porównaniu z 2007 r. liczba wypożyczających wzrosła tylko na Mazowszu i na Pomorzu, w Opolskiem pozostała bez zmian, w reszcie regionów spadła.