Jeszcze na koniec marca samorządy zakładały, że ich deficyt w 2011 r. wyniesie ok. 20 mld zł.

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego wzrosło do 56 mld zł, co stanowi 31,5 proc. zaplanowanych na ten rok dochodów. W porównaniu do II kw. 2010 r. zadłużenie wzrosło o 35,9 proc., a w porównaniu z końcem 2010 r. – o 1,7 proc.

Dochody samorządów wyniosły 83,7 mld zł, czyli 47,2 proc. planu. W stosunku II kwartału 2010 r. były o 7,8 proc. wyższe.

Łączna kwota wydatków wyniosła 78,4 mld zł, czyli 39,4 proc. planu, a majątkowych – 10,5 mld zł (18,2 proc. planu). W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wydatki były wyższe o 6,4 proc., a majątkowe – o 9,2 proc.