Miliardy z Unii płyną do Krakowa

Tylko z budżetu na okres 2007–2013 miasto pozyskało 1,8 mld złotych, a wartość inwestycji realizowanych dzięki dofinansowaniu przekracza 3,7 mld zł.

Publikacja: 13.12.2015 20:00

Z zagranicznego wsparcia finansowego miasto zaczęło korzystać jeszcze przed wejściem Polski do Unii

Z zagranicznego wsparcia finansowego miasto zaczęło korzystać jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej

Foto: 123RF

Historia sięgania przez stolicę Małopolski po bezzwrotne pieniądze zagraniczne, głównie z Unii Europejskiej (UE), jest już dość długa. Kraków zagraniczne środki finansowe zaczął bowiem pozyskiwać, zanim Polska weszła do UE.

Wartość projektów zrealizowanych przez miasto z funduszy przedakcesyjnych wyniosła 422,7 mln zł. Łączna kwota dotacji pozyskanych przez Kraków przed akcesją to 272,4 mln zł. Miasto sięgnęło wtedy po pieniądze m.in. na I etap gospodarki odpadami stałymi i oczyszczalnię ścieków Płaszów II. Ostatecznie ze środków przedakcesyjnych zrealizowano siedem inwestycji.

Pozyskiwanie przez miasto pieniędzy europejskich przyspieszyło po wejściu naszego kraju do Unii. W okresie 2004–2006 miasto zrealizowało już 38 dotowanych projektów. Były to przedsięwzięcia finansowane zarówno ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, jak i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Z tego pierwszego programu sfinansowano m.in. przebudowę ciągu tramwajowo-autobusowego w ulicach Monte Cassino–Kapelanka–Brożka, choć najdroższym (254,7 mln zł) projektem finansowanym ze ZPORR był I etap integracji transportu publicznego w aglomeracji krakowskiej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej pozyskało też 217,4 mln zł z Funduszu Spójności na system ciepłowniczy miasta. W latach 2004–2006 miasto sięgało również po dotacje z programów ramowych UE, m.in. 6. Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Łącznie w latach 2004–2006 Kraków pozyskał z funduszy UE (i norweskich) 474,6 mln zł, co przełożyło się na realizację inwestycji wartych łącznie ponad 801 mln zł.

Prawdziwy wysyp dotowanych projektów nastąpił jednak w okresie 2007–2013. Kraków granty na swe inwestycje pozyskiwał niemal ze wszystkich dostępnych programów, wliczając w to: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013, wszystkie krajowe programy operacyjne (poza, co oczywiste, „Rozwojem Polski wschodniej"), jak i Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Fundusze Norweskie i Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004–2009 oraz różne programy ogólnounijne, w tym m.in. 7. Program Ramowy Komisji Europejskiej, Urbact II i Program dla Europy Środkowej.

– Tym, co charakteryzuje projekty Gminy Miejskiej Kraków realizowane przy wsparciu środków UE, jest ich różnorodność. Nasze projekty mają jeszcze jedną cechę wspólną – są krakowianom potrzebne. Oczekiwania mieszkańców Krakowa obejmują wiele aspektów życia, dlatego przygotowywane przez nas projekty dotykają niemal wszystkich dziedzin działalności samorządu: oprócz wielkich inwestycji kubaturowych, takich jak Centrum Kongresowe czy Muzeum Sztuki Współczesnej, realizujemy wiele działań z zakresu kultury, edukacji, pomocy społecznej czy promocji turystycznej Krakowa – mówi „Rzeczpospolitej" Janusz Moskwa, dyrektor Biura Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Krakowa.

– Jesteśmy dumni zarówno z muzeum w podziemiach Rynku, skutecznego rozwijania szkolnictwa zawodowego, jak i trzech edycji Krakowskich Nocy współfinansowanych z funduszy UE, imprezy kulturalnej, która zdobyła uznanie na świecie – wylicza Moskwa.

I jak przypomina, dzięki wsparciu unijnemu zrealizowano też infrastrukturę drogową oraz zakupiono nowoczesny tabor transportu zbiorowego, co wpłynęło na wzrost komfortu podróży pasażerów.

– Nieustannym priorytetem jest też dla nas ochrona środowiska naturalnego. Dlatego systematycznie realizujemy wieloaspektowy program gospodarki odpadami komunalnymi, którego zwieńczeniem jest zakończona właśnie budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów – dodaje dyrektor Biura Funduszy Europejskich Krakowa.

Kolejne pieniądze stolica Małopolski zamierza pozyskać z wspólnego budżetu UE na lata 2014–2020. – W obecnym okresie programowania priorytetem będzie poprawa jakości powietrza w naszym mieście, traktowana wieloaspektowo, poprzez inwestycje w wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, zakup nowoczesnego taboru dla komunikacji miejskiej, budowę parkingów park & ride oraz ścieżek rowerowych – zapowiada Moskwa.

Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego