Region, który tuż po transformacji ustrojowej pogrążał się w zapaści gospodarczej, teraz napędzany jest przez nowoczesny przemysł. Jego symbolem jest Dolina Lotnicza, a oparciem silny kapitał ludzki rozwijający się dzięki wyższemu szkolnictwu i kształceniu zawodowemu. Z kolei pomoc, jaką województwo otrzymuje w ramach wsparcia dla rozwoju wschodniej Polski, stała się dodatkowym czynnikiem przyspieszającym jego ekonomiczny awans. Symbolem przemian może być Mielec: w końcu 1993 roku stopa bezrobocia sięgnęła tu 22 proc., przewyższając niemal o połowę średnią krajową. Dziś jest zadbanym miastem z dynamiczną lokalną przedsiębiorczością. Z kolei Rzeszów – według badań ośrodka Polityka Insight – znalazł się w czołówce miast z największymi szansami rozwojowymi. W obejmującym 66 ośrodków miejskich rankingu miast uczących się zajął drugie miejsce, tuż za Warszawą.

Dla dalszego rozwoju regionu szczególnie ważna staje się jego promocja oraz wzrost przedsiębiorczości. Jedno i drugie będzie wspierać utworzony 11 marca w Rzeszowie Klaster Expo. Jego celem ma być organizowanie w regionie ważnych wydarzeń o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Klaster założyły firmy działające w branży kongresowo-targowej, a porozumienie w tej sprawie podpisało blisko 20 przedsiębiorców. Liderem klastra zostały Międzynarodowe Targi Rzeszowskie, natomiast jego działalność ma koordynować Stowarzyszenie Expo Podkarpacie. – Jesteśmy w stanie zorganizować niemal każdą imprezę wystawienniczą – zapowiedział Robert Bielówka, prezes stowarzyszenia, w czasie trwających w Rzeszowie na początku kwietnia Targów Budownictwa i Nieruchomości. Jak stwierdził, to inicjatywa „skazana na sukces".

Okazją do powołania klastra było wybudowanie wartego ponad 150 mln zł Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce. To największy kompleks konferencyjno-wystawowy w regionie. Zostanie otwarty w połowie roku. Będzie bazą dla działalności zrzeszonych w klastrze firm. W ich planach działania przewidziano m.in. współdziałanie przy kongresach, misjach handlowych, konferencjach i szkoleniach dla przedsiębiorców. Do tego rozwijanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, uczelniami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz publiczną administracją. Klaster ma ponadto wspierać wdrażanie innowacji i nowych technologii, prowadzić doradztwo personalne, stymulować inicjatywy gospodarcze. Przy realizacji celów będzie współdziałał z władzami Rzeszowa i regionu dla zwiększenia efektywności działań. – Cieszę się z tej inicjatywy, bo skupia lokalne firmy pokazujące ogromny potencjał – powiedział podkarpacki wicemarszałek Bogdan Romaniuk, deklarując dla klastra pomoc i współpracę.