Inwestycje dla zdrowia mieszkańców

Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze oraz ośrodka radioterapii w Gorzowie Wielkopolskim to najważniejsze inwestycje zdrowotne w lubuskim.

Publikacja: 04.08.2016 23:00

Oba projekty znalazły się w planie inwestycji priorytetowych w ochronie zdrowia przyjętym ostatnio przez samorząd. Innym ważnym zadaniem jest rozbudowa ośrodka radioterapii w Zielonej Górze. Samorządowi zależy bowiem na szybkim diagnozowaniu nowotworów, a potem ich leczeniu, by zmniejszyć umieralność na te choroby wśród mieszkańców.

- W styczniu ministerstwo zdrowia opublikowało "Mapę potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób onkologicznych", gdzie potwierdzono naszą diagnozę w zakresie konieczności budowy zakładu radioterapii w Gorzowie – mówi Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego. Dodaje, że to centrum to ważna informacja dla mieszkańców zważywszy, że w lubuskim umieralność na nowotwory wciąż plasuje się na zbyt wysokim poziomie w porównaniu z innymi regionami. - W przypadku leczenia nowotworów kluczowa jest wczesna wykrywalność, dlatego tak ważny jest sprzęt zarówno leczniczy jak i diagnostyczny – tłumaczy marszałek. A Tomasz Wróblewski, dyrektor departamentu ochrony zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zauważa, że mapa w zakresie onkologii wskazuje wprost, że w Gorzowie Wlkp. powinien powstać ośrodek radioterapii z dwoma akceleratorami, natomiast wskazywana liczba potrzebnych akceleratorów w istniejącym zakładzie radioterapii w Zielonej Górze to cztery. Obecnie w Gorzowie Wielkopolskim przygotowywana jest dokumentacja projektowa.

Szacunkowy koszt Zakładu Radioterapii w Gorzowie to 65 mln zł, część środków ma pochodzić z dofinansowania do części infrastrukturalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, a zakupu niezbędnego wyposażenia czyli akceleratorów z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Natomiast doposażenie istniejącego Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze możliwe będzie m.in. w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Obecnie konieczna jest wymiana jednego urządzenia na nowe (przybliżony koszt to 9,8 mln zł).

Urzędnicy szacują, że planowany termin budowy radioterapii w Gorzowie to kwiecień 2018 rok. Dłużej, bo do 2020 roku ma potrwać budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze, które będzie częścią Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego. – Będzie to największa inwestycja w służbie zdrowia województwa lubuskiego – tłumaczy dyr. Wróblewski. W połowie lipca dyrekcja szpitala złożyła do wojewody wniosek o wydanie opinii o celowości utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka i realizacji tej inwestycji. Wojewoda ma teraz 60 dni na jej wydanie.

W planowanym skrzydle szpitala, gdzie znajdzie się Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, ma być oddział pediatrii (46 łóżek), oddział chirurgii i urologii dziecięcej ( 40 łóżek) oraz oddział onkologii dziecięcej (12 łóżek). Przewidziano tam także nowy oddział położniczy.

Jak informuje dyr. Wróblewski szacunkowy koszt inwestycji to 92 mln zł. – W tym roku zarząd już przeznaczył 4 mln zł na pierwszy etap, a w Wieloletnim Planie Finansowym znalazło się kolejne 8 mln zł na wkład własny – tłumaczy przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego.

Zdradza, że szpital otrzyma wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. – Czynimy starania, aby utworzyć uniwersytecki szpital kliniczny, aby placówka kwalifikowała się także do dofinansowania w ramach krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – mówi dyr. Wróblewski.

Marszałek Elżbieta Anna Polak, podkreśla, że inwestycje w szpitalach w Zielonej Górze i Gorzowie podyktowane są przede wszystkim bezpieczeństwem zdrowotnym mieszkańców, ale także zmniejszeniem migracji. – W przypadku Zielonej Góry dotyczy to zwłaszcza migracji najmłodszych pacjentów. W lecznictwie pediatrycznym zauważalny jest odpływ środków z lubuskiego NFZ do klinik poza regionem w wysokości ok. 25 mln zł rocznie – tłumaczy marszałek.

Oba projekty znalazły się w planie inwestycji priorytetowych w ochronie zdrowia przyjętym ostatnio przez samorząd. Innym ważnym zadaniem jest rozbudowa ośrodka radioterapii w Zielonej Górze. Samorządowi zależy bowiem na szybkim diagnozowaniu nowotworów, a potem ich leczeniu, by zmniejszyć umieralność na te choroby wśród mieszkańców.

- W styczniu ministerstwo zdrowia opublikowało "Mapę potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób onkologicznych", gdzie potwierdzono naszą diagnozę w zakresie konieczności budowy zakładu radioterapii w Gorzowie – mówi Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego. Dodaje, że to centrum to ważna informacja dla mieszkańców zważywszy, że w lubuskim umieralność na nowotwory wciąż plasuje się na zbyt wysokim poziomie w porównaniu z innymi regionami. - W przypadku leczenia nowotworów kluczowa jest wczesna wykrywalność, dlatego tak ważny jest sprzęt zarówno leczniczy jak i diagnostyczny – tłumaczy marszałek. A Tomasz Wróblewski, dyrektor departamentu ochrony zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zauważa, że mapa w zakresie onkologii wskazuje wprost, że w Gorzowie Wlkp. powinien powstać ośrodek radioterapii z dwoma akceleratorami, natomiast wskazywana liczba potrzebnych akceleratorów w istniejącym zakładzie radioterapii w Zielonej Górze to cztery. Obecnie w Gorzowie Wielkopolskim przygotowywana jest dokumentacja projektowa.

Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?