Programy realizowane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich szansą na szybszy rozwój dla gmin Dolnego Śląska

Wisznia Mała była wielkim placem budowy dzięki środkom unijnym. Na jej terenie z funduszy europejskich pozyskano blisko 1,7 mld zł.

Aktualizacja: 28.08.2016 14:18 Publikacja: 28.08.2016 00:01

Władze Wiszni Małej w kolejnych latach nadal planują duże inwestycje z funduszy UE.

Władze Wiszni Małej w kolejnych latach nadal planują duże inwestycje z funduszy UE.

Foto: Wikimedia Commons

Gminę wiejską w województwie dolnośląskim Wisznia Mała, w powiecie trzebnickim zamieszkuje ok. 10 tys. osób, a jej roczny budżet sięga 40 mln zl.

W poprzedniej perspektywie unijnej na terenie gminy powstawały m.in. odcinki dróg krajowych S5 i S8, modernizowana była linia kolejowa Wrocław-Poznań, powstały systemy gazowe. Większość tych inwestycji współfinansowano ze środków unijnych. Dotacje dostawała sama gmina i lokalni przedsiębiorcy.

- Środki pozyskały różne instytucje zarządzające daną infrastrukturą np. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polskie Linie Kolejowe – wylicza wójt Misiura–Hermann.

Podkreśla, że inwestycje infrastrukturalne są bardzo ważne dla gminy, bo przy okazji modernizacji linii kolejowej zmodernizowano też stację kolejową w Szewcach. Sam samorząd Wiszni Małej z funduszy europejskich w latach 2007-2013 pozyskał ponad 13,5 mln zł na projekty warte ponad 24,6 mln zł.

Poza tym gmina z innych źródeł dostała też blisko 5,5 mln zł na projekty warte prawie 12 mln zł.

- Łącznie dotacje w latach 2007-2013 przyniosły więc ok. 20 mln zł – wylicza Sławomira Misiura–Hermann.

Zdradza, że samorząd za środki unijne zrealizował m.in. budowę stacji uzdatniania wody w Machnicach, nowy ośrodka zdrowia w Wiszni Małej, rozbudował szkoły w Szewcach. Powstała też kanalizacja sanitarna w Ligocie Pięknej, Wiszni Małej i Wysokim Kościele. Wybudowano świetlic w Krzyżanowicach, Mienicach i Rogożu.

- Zrealizowaliśmy też wiele mniejszych przedsięwzięć dotyczących zagospodarowania przestrzeni użyteczności publicznej, wyposażenia kulturalnego i sportowego – wylicza pani wójt.

Jak będzie w obecnej perspektywie? Na razie nie wiadomo.

- Obecna perspektywa ruszyła z dużym opóźnieniem, np. konkursy z Regionalnego Programu Operacyjnego pojawiły się dopiero w tym roku a wnioski, które złożyliśmy, są jeszcze w fazie oceny – mówi Sławomira Misiura –Hermann.

Od marca do końca lipca urzędnicy z Wiszni Małej złożyli kilkanaście projektów obejmujących wiele dziedzin m.in.: budowę nowej szkoły w Psarach (wartość projektu 7 mln zł) termomodernizację obiektów publicznych w tym świetlice w Krynicznie i Malinie oraz szkoły w Szewcach (wartość naszej części to 3,5 mln zł) na przebudowę dróg gminnych o wartości blisko 5 mln zł, przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków, wodociągu oraz kanalizacji o wartości blisko 17 mln zł.

Sławomira Misiura –Hermann nie ukrywa, że w obecnej perspektywie gminie jest znacznie trudniej pozyskiwać dotacje unijne. - Poprzednio wystarczyło zabezpieczyć w budżecie środki jedynie na wkład własny zależnie od projektu wahający się w granicach 15-50 proc, a teraz musimy zabezpieczać całą wartość inwestycji niezależnie od formalnej wielkości wkładu własnego, nawet jeśli wynosi on tylko 5 proc. – tłumaczy pani wójt.

I dodaje, że środki unijne mogą być wprowadzone do budżetu, dopiero jak urząd podpisze umowę.

- W wieloletnich prognozach finansowych musimy tak budżet ułożyć, żeby były pokazane te zadania, które chcemy finansować z UE. Dopiero po podpisaniu umowy możemy powiększyć budżet o środki unijne. To jest problem – wyjaśnia.

Zdradza, że rozwiązaniem jest przenoszenie projektów do spółek gminnych np. przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, bo gdy wnioskodawcą jest taka spółka, np. w zakresie budowy kanalizacji, po pierwsze nie ma potrzeby blokowania tak dużych środków finansowych w wieloletnim planie finansowym gminy, po drugie powstaje możliwość odliczania VAT z inwestycji, a po trzecie zwiększają się możliwości kredytowe dla tego podmiotu.

Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego