Poprawić życie seniorów i niepełnosprawnych

Niemal 24 mln zł funduszy unijnych ma do rozdysponowania Urząd Marszałkowski na usługi społeczne i zdrowotne dla osób starszych.

Publikacja: 25.10.2016 12:00

Dobra opieka nad seniorami to cel zarówno władz wojewódzkich jak i samorządowych regionu

Dobra opieka nad seniorami to cel zarówno władz wojewódzkich jak i samorządowych regionu

Foto: 123RF

O pieniądze mogą starać się zarówno samorządy, jak też organizacje pozarządowe czy firmy prywatne zajmujące się opieką nad seniorami czy osobami niesamodzielnymi. Opolskie gminy też realizują własne programy skierowane do najstarszych mieszkańców.

Cele wsparcia

– W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 pieniądze na poprawę opieki i wsparcie dla seniorów są w działaniu 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – informuje Violetta Ruszczewska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

Jeszcze w tym roku ma odbyć się nabór wniosków na wsparcie usług zdrowotnych dla osób starszych. Do podziału będzie 8 mln zł, a maksymalny zakres dofinansowania to 94,5 proc.

Ubiegający się o dotacje mogą liczyć minimum na 100 tys. zł. Pieniądze mogą być przeznaczone na rozwój pozainstytucjonalnych form opieki medycznej nad osobami starszymi i z niepełnosprawnością.

– Chodzi m.in. o wsparcie działalności lub tworzenie nowych dziennych domów opieki medycznej, koordynacja realizacji usług medycznych, wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki medycznej, w tym długoterminowej medycznej opieki domowej, teleopiekę medyczną, zwiększenia dostępu do usług poprzez zapewnienie niezbędnego transportu osobom niesamodzielnym, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi zdrowotne – wylicza Violetta Ruszczewska.

Dodaje, że o dotacje można starać się też na rozwój działań wpływających na poprawę stanu zdrowia osób starszych i z niepełnosprawnościami, w tym zajęć z rehabilitacji ruchowej, psychiatrycznej i logopedycznej, tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, wsparcie psychologiczne czy też szkolenia dla opiekunów w zakresie opieki medycznej.

Poza tym w I kwartale 2017 roku Urząd Marszałkowski ogłosi konkurs na dotacje w zakresie wsparcia usług społecznych dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Do podziału będzie 15,5 mln zł. Tu także maksymalny zakres dofinansowania może wynieść nawet to 94,5 proc., a ubiegający się o dotacje mogą liczyć na minimum 100 tys. zł.

W ramach tego konkursu pieniądze mogą być przydzielone na rozwój usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, poprawę dostępu do tzw. mieszkań chronionych, treningowych czy wspieranych, a także rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności.

– Chodzi o działania wspierające ich aktywność edukacyjną, społeczną i kulturalną oraz ich samodzielne funkcjonowanie, np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego ich samodzielność, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia – mówi rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego.

Poza tym środki mogą być przeznaczone dla opiekunów osób niesamodzielnych np. na podnoszenie ich kwalifikacji, poradnictwo, dofinansowanie usług asystenckich.

Oferta samorządów

Opolskie samorządy także nie zapominają o seniorach. – jesteśmy w trakcie tworzenia Gminnej Rady Seniorów. Zakończono już etap zgłaszania kandydatów – chwali się Tomasz Dragan z Urzędu Miasta w Brzegu.

Poza tym w tej gminie realizowany jest projekt „Pudełko życia". To akcja realizowana wspólnie z organizacjami pozarządowymi i ośrodkiem pomocy społecznej, a skierowana do osób chorych, które mogą mieć problemy z zagrożeniem życia, są samotne, na tyle, że po przybyciu pomocy może być problem ze stwierdzeniem, jakie leki przyjmowały itp.

Takie osoby wkładają do jednego miejsca najczęściej do lodówki w specjalnym pudełku wszystkie ważne informacje o swoich chorobach i leczeniu, tak by w razie potrzeby lekarze ratownicy wiedzieli z jakimi schorzeniami się zmagają, jakie leki zażywają.

Innym programem skierowanym do seniorów w Brzegu jest teleopieka. To na razie pilotaż realizowany wspólnie z firmą Cormarch.

– Polega na elektronicznym dozorowaniu pacjentów poprzez urządzenie do pomiaru ciśnienia krwi i wykonywania innych badań a następnie przesłania ich do odczytu dla lekarza, który podejmuje decyzję czy nie jest konieczna wizyta u takiego pacjenta – tłumaczy Tomasz Dragan.

W samym Opolu prowadzony jest Wortal Senior finansowany ze środków urzędu miasta, a skierowany do najstarszych. Mieszkańcy stolicy regionu też korzystają z pudełka życia, która w tym mieście nosi nazwę „Koperta Życia".

Samorząd wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie wydaje też Informator Senior adresowany do najstarszych mieszkańców miasta.

– Mamy też teleopiekę, w której wykorzystywane są nowe technologie, by zwiększać bezpieczeństwo w sytuacjach zagrażających życiu – mówi Katarzyna Oborska- -Marciniak, rzeczniczka opolskiego ratusza.

Dodaje, że w mieście jest program „Lekkoatletyka dla Seniora", w ramach którego starsi mogą wspólnie ćwiczyć na stadionie czy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

W Opolu działa też Telefon Życzliwości. We wtorki i czwartki w godz. 17–9 starsze osoby mogą dzwonić pod numer 77 441 23 70, gdzie jest im oferowana bezpłatna pomoc prawna czy też mogą się dowiedzieć, jak załatwić różne sprawy w urzędach, jak korzystać z ulg oferowanych przez miasto czy zajęć organizowanych przez stowarzyszenia działające w Opolu.

O pieniądze mogą starać się zarówno samorządy, jak też organizacje pozarządowe czy firmy prywatne zajmujące się opieką nad seniorami czy osobami niesamodzielnymi. Opolskie gminy też realizują własne programy skierowane do najstarszych mieszkańców.

Cele wsparcia

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony