Wspólna przestrzeń przyjazna dla ludzi

Wielkopolskie samorządy mają nowe pomysły na ulice, place czy podwórka. I wprowadzają je w życie.

Publikacja: 06.11.2016 21:00

Dzięki temu wspólna przestrzeń staje się coraz bardziej przyjazna dla mieszkańców i turystów.

W Lesznie całkowicie zmienią się dwie ulice: Zielona i Bracka. Rozstrzygnięto już konkurs w sprawie ich naprawy i zagospodarowania. - Formuła konkursu miała zagwarantować mieszkańcom najlepsze rozwiązania: estetyczne i bezpieczne ulice, przyjazne dla wszystkich użytkowników – wyjaśnia Maciej Kubiak, architekt miejski w Lesznie. Jeszcze przed ogłoszeniem konkursu urzędnicy zaprosili mieszkańców i przedsiębiorców tych ulic do podzielenia się spostrzeżeniami o obecnym i przyszłym funkcjonowaniu Zielonej i Brackiej.

Celem konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, urbanistycznym i funkcjonalnym koncepcji, umożliwiającej realizację przebudowy. - Od jego uczestników oczekiwaliśmy twórczego podejścia w implementacji idei woonerf dla tych ulic przy poszanowaniu walorów krajobrazu kulturowego oraz zasad ochrony zabytkowego założenia urbanistycznego starówki - wylicza architekt. Woonerf to nowa funkcja ulicy, coś pomiędzy deptakiem a ulicą. Nie ma na nim wydzielonej jezdni i chodników, a kierowcy muszą uważać na pieszych, którzy mają pierwszeństwo, ale piesi muszą też uważać na samochody.

W konkursie zwyciężyła propozycja CO-UP Studio Macieja Kaufmana, Marcina Maraszka i Tomasza Stanisławczyka z Warszawy i to ta firma zostanie poproszona o opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego zagospodarowania ulic Zielonej i Brackiej. W 2017 roku ma być opracowana dokumentacja techniczna przebudowy, a rozpoczęcie prac zależy m.in. od uzyskania dofinansowania.

Innym pomysłem na zmianę przestrzeni miejskiej w Lesznie jest akcja „Kolorowe podwórka". - Łączy ona w sobie sfery istotne z punktu widzenia rewitalizacji. Mieszkańcy aktywizują się, zaczynają współpracować, muszą wspólnie przedyskutować pomysły dotyczące podwórka. Poza tym poprawia się estetyka przestrzeni, warunki mieszkania, powstaje nowa przestrzeń do rekreacji i wypoczynku – wylicza Beata Nawrocka, naczelnik miejskiego wydziału promocji i rozwoju. - Zainteresowanie akcją jest duże – dodaje.

W tym roku ratusz w Lesznie zaplanował na „Kolorowe podwórka" 45 tys. zł, co powinno wystarczyć na rewitalizację pięciu. Tegoroczna akcja to pilotaż. W budżecie na przyszły rok będzie więcej pieniędzy na ten cel. W planach Leszna jest m.in. zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi, rewitalizacja Rynku wraz z modernizacją budynku ratusza, czy rewitalizacja parku na pl. Kościuszki.

Lokalne rewitalizacje mają miejsce także w Poznaniu. Urzędnicy wraz z mieszkańcami i przedsiębiorcami stworzyli np. projekt tymczasowego zagospodarowania działki przy ul. Ostrówek 5 na Śródce. Powstał tam zieleniec, gdzie posadzono ozdobne trawy oraz donice. – Zagospodarowanie terenu jest tymczasowe, a działka docelowo przeznaczona jest pod zabudowę – tłumaczy Hanna Surma, rzecznik poznańskiego ratusza.

W październiku ogłoszono zaś konkurs na rewaloryzację Rynku Łazarskiego, gdzie będzie przeprowadzona modernizacja infrastruktury istniejącego targowiska, odnowiona nawierzchnia, pojawią się nowe funkcje społeczne i kulturowe. Wprowadzone też zostaną nowe atrakcyjne elementy urbanistyczno-architektoniczne. Wartość projektu to 10 mln zł, a inwestycja ma się zakończyć w 2018 roku.

Także w Pile zmienia się przestrzeń miejska. Przebudowano tam m.in. ul. Szybowników. Nie tylko wymieniono nawierzchnię, ale też powstały m.in. drogi rowerowe. Ulica zyskała nowe oświetlenie. Wartość inwestycji to 609 tys. zł.

Dzięki temu wspólna przestrzeń staje się coraz bardziej przyjazna dla mieszkańców i turystów.

W Lesznie całkowicie zmienią się dwie ulice: Zielona i Bracka. Rozstrzygnięto już konkurs w sprawie ich naprawy i zagospodarowania. - Formuła konkursu miała zagwarantować mieszkańcom najlepsze rozwiązania: estetyczne i bezpieczne ulice, przyjazne dla wszystkich użytkowników – wyjaśnia Maciej Kubiak, architekt miejski w Lesznie. Jeszcze przed ogłoszeniem konkursu urzędnicy zaprosili mieszkańców i przedsiębiorców tych ulic do podzielenia się spostrzeżeniami o obecnym i przyszłym funkcjonowaniu Zielonej i Brackiej.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego
Regiony
Moc wydarzeń na 25-lecie Dolnego Śląska
Materiał partnera
Ku lepszej przyszłości miast dla ludzi i planety
Regiony
Dolny Śląsk z szeroką ofertą dla biznesu
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości