W poszukiwaniu czystego powietrza

Jak zapewnić bezpieczeństwo metropoliom? Jak poprawić jakość powietrza? Na te i wiele innych pytań będą szukali odpowiedzi uczestnicy 5. edycji Kongresu Smart Metropolia.

Publikacja: 14.11.2016 23:01

W tym roku odbędzie się już piąta edycja Kongresu Smart Metropolia.

W tym roku odbędzie się już piąta edycja Kongresu Smart Metropolia.

Foto: materiały prasowe

Bezpieczeństwo to motyw przewodni tegorocznej edycji kongresu. Przez dwa dni w Gdańsku będą o tym debatować samorządowcy, w tym przedstawiciele obszarów metropolitalnych, naukowcy, reprezentanci organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i inwestorzy.

- Zarówno w trakcie sesji plenarnych, jak i paneli tematycznych, będziemy szukać systemowych i technologicznych rozwiązań, sprzyjających bezpieczeństwu obszarów metropolitalnych, a także zapytamy o rolę powiązań miejsko-wiejskich metropolii w zrównoważonym i bezpiecznym rozwoju regionów i państw – mówi Michał Glaser, dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, organizatora kongresu. - Spróbujemy również zidentyfikować zagrożenia, na jakie są narażone metropolie i zastanowić się, w jakim wymiarze potrzebna jest ich prewencja.

Kongres odbywać się będzie już po raz piąty. Jego ideą jest przybliżenie zjawiska metropolizacji, tworzenia się silnych obszarów obejmujących kilkadziesiąt gmin - wiejskich i miejskich, zdolnych do tworzenia i przyciągania nowych pomysłów i kapitału. W tym roku zostanie powiększony o dwa nowe elementy. Pierwszy to Smart Metropolia Expo, wcześniej znane jako Technicon Innowacje. To 12. Edycja targów Techniki, Nauki i Innowacji zorganizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie.

Drugi nowy element to Smart Metropolia Eko Forum, który jest kontynuacją organizowanej już od trzech lat debaty na temat ekologii w metropoliach. Osią dyskusji będą tu dwa tematy: gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym oraz problemy jakości powietrza i związanej z tym niskiej emisji.

– Gdańsk jest doskonałym miejscem do dyskusji na te tematy, bowiem Strategia Rozwoju Gdańsk 2030 Plus i towarzyszące jej programy operacyjne stawiają przed nami ambitne wyzwania w zakresie gospodarki odpadami i efektywności energetycznej – mówi „Rz" Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej. Miasto zamierza rozwijać systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wykorzystując nowoczesne technologie do podniesienia ich efektywności. – Wśród celów strategii znajdują się także: poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, czy zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta i metropolii. W trakcie wydarzenia chcemy rozmawiać o naszych osiągnięciach w tym zakresie, ale przede wszystkim liczymy na wymianę doświadczeń i wiedzy z ekspertami i samorządowcami z całej Polski.

Kierunki ekologicznej części Smart Metropolii wyznacza Re:Miasto, gdański projekt edukacji ekologicznej we współpracy z Zakładem Utylizacji w Gdańsku. W tym roku uczestnicy będą dyskutować m.in. o czystości powietrza. Wiele miast – mimo ostrych regulacji unijnych o ograniczeniu pyłu zawieszonego – boryka się z tym problemem.

- Gminy borykają się z niską emisją od lat – ocenia Agnieszka Orłowska z Re:Miasto, organizator Smart Metropolia Eko Forum.

- W mieszkalnictwie komunalnym i indywidualnym stosuje się nisko sprawne urządzenia grzewcze, a także spala się w piecach złej jakości paliwa i niestety odpady. Z badań prowadzonych w ramach kampanii „Misja-emisja" wynika, że zaledwie 10 procent gmin realizuje bądź realizowało program likwidacji niskiej emisji. Chcemy pokazać gminom skuteczne narzędzia do walki z niską emisją, modele współpracy oraz źródła finansowania inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza – stwierdza Orłowska.

Kongres Smart Metropolia Eko Forum odbędzie się w dniach 23 i 24 listopada. „Rzeczpospolita Życie Regionów" jest patronem medialnym wydarzenia.

Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży