Inteligentne hybrydy w Bystrzycy Kłodzkiej

Z inicjatywy gminy wykonano proekologiczne oświetlenie ulic w 22 wsiach gminy. Lampy wyposażono w oprawy oświetleniowe LED, jak również system inteligentnego zarządzania oświetleniem. Przedsięwzięcie wprowadzenia proekologicznego oświetlenia w gminie polegało na montażu 310 kompletów lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz energią wiatru na terenach wiejskich gminy Bystrzyca Kłodzka.

Publikacja: 08.12.2016 15:21

Inteligentne hybrydy w Bystrzycy Kłodzkiej

Foto: Wikimedia

Lampy hybrydowe zostały zlokalizowane w miejscach wcześniej nieoświetlonych w 22 wsiach gminy. Oprawa każdej lampy hybrydowej (o mocy 24 W) jest zasilana energią zgromadzoną w akumulatorach. Akumulatory te posiadają dwa źródła ładowania – solarne - z modułów fotowoltaicznych oraz energią wiatru z generatora siłowni wiatrowej. Moduły fotowoltaiczne oraz siłownia wiatrowa poprzez regulator ładowania ładują akumulatory. Regulator pełni również funkcję automatycznego układu sterowania (włączenia – wyłączenia) oprawy LED na zasadzie wyłącznika zmierzchowego. Oświetlenie drogowego zaprojektowano jako hybrydowe z oprawami oświetleniowymi ulicznymi zabudowanymi na wzmocnionych słupach oświetleniowych z blachy stalowej ocynkowanej o zmiennym przekroju (ostrosłupa) opartym na zarysie ośmiokąta foremnego, bez rewizji. Słupy osadzone są na fundamentach prefabrykowanych wykonanych z betonu.

W zaprojektowanym systemie na szczycie słupa zainstalowano skrzynkę sterowniczą wraz z panelami oraz turbiną wiatrową, poniżej zamontowano oprawę oświetleniową na wysięgniku. W skrzynce sterowniczej na szczycie słupa zamontowano regulator sterujący oraz baterię akumulatorów. Lampy posiadają automatyczny układ sterowania. Hybrydowy wiatrowo-słoneczny system zasilania jest systemem niezależnym i samowystarczającym, umożliwiającym lokalizację punktów świetlnych w miejscach, dla których budowa ziemnych łączy elektrycznych byłaby inwestycją nieopłacalną. Główne koszty eksploatacyjne inwestycji to koszty powstałe po zakończeniu robót, związane z wymianą takich elementów jak: akumulatory, moduły fotowoltaiczne i oprawy oświetleniowe LED. Żywotność akumulatora wynosi ok. 8 lat. Gwarancja producenta modułów fotowoltaicznych za wady fabryczne wynosi 10 lat, natomiast gwarancja modułów fotowoltaicznych za sprawność działania w 90% wynosi 12 lat (za sprawność działania w 80% wynosi 25 lat). Żywotność diod LED to min. 60 000 godzin pracy.

Przedsięwzięcie w całości zrealizowane zostało przez Gminę Bystrzyca Kłodzka, począwszy od sporządzenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, następnie zlecenie wykonania i odbiór dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień i dopełnienie formalności prawnych związanych z przepisami Prawa budowlanego. Gmina Bystrzyca Kłodzka przeprowadziła także procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego i nadzorowała realizację zadania. Serwis lamp hybrydowych prowadzony jest przez wykonawcę robót budowlanych przez okres 5 lat od dnia odbioru końcowego zadania.

W celu prawidłowego i efektywnego doboru podzespołów lamp hybrydowych i ich parametrów Gmina Bystrzyca Kłodzka zwróciła się do Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza o opinię w sprawie wydajności hybrydowego systemu zasilania (ogniw fotowoltaicznych i generatora wiatrowego), bilansu mocy systemu hybrydowego oraz wydajności systemu magazynowania energii. W odpowiedzi inwestor otrzymał pozytywną opinię Katedry Elektrodynamiki i Układów Elektromaszynowych Politechniki Rzeszowskiej dla zaprojektowanego systemu oświetlenia hybrydowego, co oznacza prawidłowy i optymalny dobór parametrów technicznych podzespołów lampy hybrydowej oraz ich wzajemnych zależności. Oznacza to również poprawne działanie lampy w pełnym cyklu rocznym bez wyłączeń. Opinia potwierdziła kompleksowość i spójność zaprojektowanych rozwiązań oraz właściwy dobór komponentów i podzespołów zapewniających długoterminowe i niezawodne działanie, z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych.

W ramach inwestycji zastosowano, zgodnie z dokumentacją techniczną, najwyższej jakości podzespoły lamp hybrydowych. Prawidłowy dobór zaprojektowanych elementów jak i właściwe zbilansowanie zużywanej energii w stosunku do energii pozyskiwanej przez system lampy hybrydowej zapewnia pracę całego układu z minimalnymi kosztami eksploatacyjnymi, zarówno w okresie gwarancyjnym jak i po upływie okresu gwarancji.

Zrealizowany projekt budowy 310 lamp hybrydowych to nie tylko wdrożenie innowacyjnych technologii z wykorzystaniem energii odnawialnej, jak promieniowanie słoneczne i siła wiatru, ale przede wszystkim efektywna metoda oszczędzania energii, mając na uwadze, że najtańsza energia to energia niewyprodukowana. Ponadto wykorzystanie odnawialnych źródeł energii umożliwiło ulokowanie lamp hybrydowych w miejscach, w przypadku których wykonanie tradycyjnego oświetlenia było niekorzystne ze względów finansowych. Zrealizowane przedsięwzięcie posiada także wymiar organizacyjno-zarządczy obejmujący system świadczenia usług pod kątem minimalizacji zakresu i stopnia oddziaływania na środowisko poprzez ekoinnowacje organizacyjne, w tym przypadku poprzez inteligentne zarządzanie i obsługę systemu oświetlenia poprzez program komputerowy zintegrowany z punktami oświetleniowymi. Zamontowane lampy hybrydowe posiadają możliwość programowania i serwisowania przy użyciu aplikacji (programu) przez wbudowany moduł komunikacyjny Bluetooth. Okres świecenia lamp hybrydowych w cyklu dziennym można dowolnie programować, w zależności od potrzeb mieszkańców i warunków związanych ze zmianą pór roku.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", do którego gmina przystąpiła w celu wdrożenia polityki ekologicznej w zakresie energii odnawialnej i znalezienia oszczędności kosztów związanych z opłatami za pobór energii, jak również poprawa jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa oraz zagwarantowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego terenów wiejskich gminy Bystrzyca Kłodzka, poprzez wykorzystanie dla rozwoju terenów wiejskich nowoczesnych technologii pochodzących ze źródeł odnawialnych. Dzięki stworzeniu inteligentnego ekologicznego systemu oświetleniowego obejmującego obszary wiejskie w 22 miejscowościach w gminie Bystrzyca Kłodzka, przedsięwzięcie uzyskało także wymiar edukacyjny, poprzez podnoszenie świadomość ekologicznej mieszkańców. Gmina została laureatem konkursu „Gmina Ekoinnowacji" FPGP w 2015 r.

Foto: UMiG Bystrzyca Kłodzka

Lampy hybrydowe zostały zlokalizowane w miejscach wcześniej nieoświetlonych w 22 wsiach gminy. Oprawa każdej lampy hybrydowej (o mocy 24 W) jest zasilana energią zgromadzoną w akumulatorach. Akumulatory te posiadają dwa źródła ładowania – solarne - z modułów fotowoltaicznych oraz energią wiatru z generatora siłowni wiatrowej. Moduły fotowoltaiczne oraz siłownia wiatrowa poprzez regulator ładowania ładują akumulatory. Regulator pełni również funkcję automatycznego układu sterowania (włączenia – wyłączenia) oprawy LED na zasadzie wyłącznika zmierzchowego. Oświetlenie drogowego zaprojektowano jako hybrydowe z oprawami oświetleniowymi ulicznymi zabudowanymi na wzmocnionych słupach oświetleniowych z blachy stalowej ocynkowanej o zmiennym przekroju (ostrosłupa) opartym na zarysie ośmiokąta foremnego, bez rewizji. Słupy osadzone są na fundamentach prefabrykowanych wykonanych z betonu.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?