OZE na obiektach sportowych w Krapkowicach

Na terenie gminy Krapkowice w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowano wiele przedsięwzięć proekologicznych i ekoenergetycznych.

Publikacja: 08.12.2016 15:37

OZE na obiektach sportowych w Krapkowicach

Foto: delfin.krapkowice.pl

Do najważniejszych należą takie inicjatywy jak: wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo-sportowej i budowa ogniw fotowoltaicznych na krytej pływalni Delfin w Krapkowicach.

Sala sportowa z pompą

W ramach przedsięwzięcia budowy ogólnodostępnej sali sportowej w miejscowości Żywocicach, Gmina Krapkowice realizująca projekt podjęła decyzję o zastosowaniu do ogrzewania oraz wentylacji obiektu innowacyjnych rozwiązań, celem zmniejszenia negatywnego oddziaływania obiektu na środowisko naturalne. Zdecydowano się na zastosowanie w obiekcie pompy ciepła oraz gruntownego wymiennika ciepła i specjalnego układu wentylacyjno-grzewczego służącego do ultra energooszczędności klimatyzacji.

Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła (GWC) służy do ogrzewania powietrza wentylacyjnego w sezonie grzewczym. Energia cieplna z powietrza zużytego, bądź bezpośrednio z GWC, służy do zasilania powietrza pompy ciepła centrali. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoliło na radykalną minimalizację strat wentylacyjnych układu oraz na całoroczną wymianę energetyczną układu otoczenia GWC, polegającą na tym, iż latem pobierana jest energia cieplna z otoczenia do GWC, przy jednoczesnym oddaniu chłodu z GWC do budynku, a zimą przy oddaniu gromadzonej energii cieplnej z GWC za pośrednictwem świeżego powietrza do budynku, przy czym centrala za pomocą pompy ciepła przekazuje to ciepło do powietrza nawiewanego, a dodatkowo rekuperator odzyskuje ciepło z powietrza usuwanego (ze sprawnością do 92%). Wdrożenie zrównoważonych rozwiązań pozwala w dalszym ciągu na efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko.

W ramach przedsięwzięcia Gmina Krapkowice podjęła współpracę z Opolskim Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturowym „Cis" w zakresie działań proekologicznych na rzecz społeczności regionu. Dzięki przeprowadzonym konsultacjom społecznym wypracowane zostało stanowisko na temat proekologicznego charakteru sali oraz wykorzystania jej w przeprowadzeniu zadań ekologicznych skierowanych do lokalnej społeczności. W ramach tych konsultacji wypracowano również m.in. kalendarz wydarzeń proekologicznych – spotkania i prelekcje. Inwestycja wzbudziła również znaczne zainteresowanie lokalnej społeczności, w tym lokalnych przedsiębiorców. Dzięki niej kolejne inwestycje prowadzone przez Gminę, lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców, uwzględniają innowacyjne rozwiązania, takie jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, gruntowe wymienniki ciepła, gdyż inwestorzy nabierają coraz większego przekonania o słuszności i skuteczności stosowania tego typu rozwiązań. Projekt pn. "Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej sali sportowej w Żywocicach", którego beneficjentem była Gmina, uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach realizacji projektu pn. „Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo-sportowej" przeprowadzono termomodernizację hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach, zainstalowano kolektory słoneczne oraz system pomp ciepła do odzysku ciepła z ziemi. System solarny jest zasilany przez baterię 20 kolektorów słonecznych. Kolektory słoneczne zostały rozmieszczone na dachu hali sportowej za pomocą konstrukcji wsporczej. Główne elementy instalacji solarnej to: zespół kolektorów słonecznych, pompowe stacje solarne, wyposażone w pompy obiegowe oraz 3 pojemnościowe wymienniki ciepła o całkowitej pojemności 3000 litrów. Wymiennik został posadowiony na specjalnych podporach oraz ocieplony otuliną izolacyjną.

W budynku głównym częściowo wymieniono również istniejącą sieć rozprowadzenia c.w.u. Medium transferowym obiegu kolektory słoneczne - wężownice w podgrzewaczach c.w.u. jest wodny roztwór glikolu propylenowego z dodatkami. Jest to instalacja ciśnieniowa, w której obieg nośnika ciepła jest wymuszony przez pompy obiegowe. Stanowią one integralne wyposażenie solarnych stacji pompowych. Instalacja jest zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworów bezpieczeństwa w stacjach pompowych oraz za pomocą przeponowych naczyń zbiorczych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w celu uzyskania ekologicznego ciepła do ogrzania pomieszczeń hali sportowej i pomieszczeń socjalnych. Wykonano wentylację oraz wspomaganie przygotowania c.w.u w okresie zimowym, gdy moc grzewcza kolektorów będzie niewystarczająca za pośrednictwem instalacji pomp ciepła, które będą do tego celu wykorzystywały ciepło z gruntu.

Instalacja pomp ciepła wykorzystuje ciepło ziemi poprzez system 30 „studni" o głębokości 100 m każda. Do każdego odwiertu są wprowadzone dwie rury połączone na dole kształtką „U". Wloty i wyloty są połączone dwoma kolektorami „zimnym" i „ciepłym". W układzie tym krąży glikol jako „medium" przenoszące ciepło z gruntu do pompy ciepła. W pompie ciepła następuje wymiana ciepła pomiędzy dolnym, a górnym jego źródłem. Górne źródło ciepła wyposażone jest w zamknięty obieg wody, zakończony wężownicą, poprzez którą ciepło jest oddawane do pojemnościowego wymiennika ciepła (zbiornika na ciepłą wodę). System grzewczy zamontowano na ścianie, a następnie zatynkowano tynkiem cementowym, co pozwoliło na uodpornienie go na uderzenia piłkami.

Ogniwa na pływalni

W roku 2014 przekazano do użytku instalację fotowoltaiczną i hybrydową na dachu krytej pływalni Delfin. Prace remontowe obejmowały wybudowanie instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 41,5kW oraz wybudowanie instalacji termicznej o mocy 27 kW. W tym celu zamontowano 130 paneli fotowoltaicznych produkujących prąd oraz 30 paneli hybrydowych produkujących prąd i nagrzewających wodę. Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Rezultatem projektu jest m.in. obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem wody na pływalni Delfin w Krapkowicach. Gmina Krapkowice została laureatem konkursu „Gmina Ekoinnwoacji" FPGP w 2015 r.

Do najważniejszych należą takie inicjatywy jak: wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo-sportowej i budowa ogniw fotowoltaicznych na krytej pływalni Delfin w Krapkowicach.

Sala sportowa z pompą

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony