Miasto wielkiej zmiany

Władze Łodzi rozkręcają wielki program rewitalizacyjny. Wartość już zatwierdzonych i planowanych projektów przekracza 2,6 mld zł. Znaczącą część tej kwoty mają stanowić dotacje unijne.

Publikacja: 03.01.2017 21:00

Foto: materiały prasowe

Działania rozpisano na kilkadziesiąt projektów z różnych dziedzin: społecznej, przestrzennej i gospodarczej. Większość zostanie zrealizowana z unijnym wsparciem. Podstawą programu jest osiem projektów, nazywanych rewitalizacją obszarową. W wybranych miejscach wyremontowane zostaną wszystkie należące do miasta kamienice. Powstaną w nich nowe mieszkania, a partery zajmą lokale użytkowe dla małych i średnich firm. Zmieni się także wygląd ulic: pojawią się na nich szpalery drzew, chodniki zostaną poszerzone. Plany obejmują także nowe miejsca rekreacji: skwery i place zabaw. Dlatego istniejące dzisiaj parki także czeka modernizacja.

Łódzki magistrat złożył już 24 wnioski o dofinansowanie projektów o wartości przeszło 1,6 mld zł. Udział funduszy unijnych przekroczy 1,050 mld zł. W 2017 roku miasto przygotuje 16 kolejnych wniosków na projekty o wartości 1,09 mld zł (dofinansowanie – 520 mln zł). To kontynuacja wielkiego programu przekształcania miasta, w ramach którego od 2011 roku odnowiono już 100 budynków.

Kwartał po kwartale

Aleksandra Hac z łódzkiego magistratu przypomina, że rewitalizacja obszarowa obejmie m.in. ul. Włókienniczą, na której ma powstać woonerf (rodzaj ulicy w strefie zurbanizowanej o uspokojonym ruchu, ale z zachowaniem miejsc parkingowych), adaptację zaniedbanego placu przy zbiegu ul. Kilińskiego i Jaracza oraz aranżację terenów w obrębie ul. Sienkiewicza i Narutowicza. Woonerf na ul. Włókienniczej ma wyglądać jak „podwórzec miejski", czyli przestrzeń publiczna łącząca różne funkcje, będąca jednocześnie strefą zamieszkania.

– Nasze działania obejmą też Nowe Centrum Łodzi, a także obszar pomiędzy ul. Tuwima i al. Piłsudskiego oraz wzdłuż ul. Ogrodowej i Północnej, w pobliżu pl. Wolności – opisuje Aleksandra Hac.

Dziewiątym obszarem, w którym skumulują się inwestycje, jest Księży Młyn. Na osiedlu domów robotniczych wyremontowane zostaną wszystkie budynki, bowiem do projektu zgłosiły się zarządzające nimi wspólnoty mieszkaniowe.

Rewitalizacja obejmie remont wielu ulic, wzdłuż nich zostaną zasadzone drzewa. Dzięki uspokojeniu ruchu będzie mniej hałasu. Największe zmiany czekają Stare Polesie, na którym drogi zmieniają się w ulice-ogrody. Najważniejszą inwestycją z zakresu komunikacji publicznej jest z kolei projekt „Tramwaj dla Łodzi", zakładający remonty torowisk i zakup nowego taboru.

W ramach programu rewitalizacji Łódź zainwestuje także w instytucje kultury. Zostaną one przystosowane do potrzeb osób starszych oraz niepełnosprawnych. Zmodernizowane będą domy kultury, muzea, biblioteki, teatry i ośrodki sztuki. Na liście znajduje się 16 projektów; jednym z nich jest przebudowa Centralnego Muzeum Włókiennictwa.

Projekty te, o łącznej wartości blisko 340 mln zł, realizowane będą przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład miasta nie przekroczy 10 proc. tej kwoty.

Cieplej i taniej

Łódzki ratusz przygotował też trzy projekty związane ze zmniejszeniem zużycia energii i kosztów utrzymania mieszkań. Jeden z nich obejmuje doprowadzenie sieci ciepłowniczej do tych miejsc w centrum miasta, gdzie jej ciągle brakuje. Pozwoli to na wyeliminowanie ze starych kamienic pieców węglowych i obniżenie kosztów ogrzewania. Kolejny projekt obejmuje termomodernizację łódzkich szkół. Na liście jest 79 budynków. Trzeci dotyczy podobnych prac w obiektach należących do innych instytucji publicznych.

Około 300 mln zł pójdzie też na programy społeczne, np. dotacje dla osób prowadzących działalność gospodarczą, dostęp do lokali w wyremontowanych kamienicach dla przedstawicieli przemysłów kreatywnych, a także dla studentów, którzy po zakończeniu studiów decydują się na pozostanie w Łodzi.

Efekty tej przemiany Łódź chce pokazać podczas międzynarodowej wystawy Expo w 2022 roku. Jej główną areną ma być Nowe Centrum Łodzi. Do tego czasu poza pawilonami wystawowymi mają tam powstać nowe biura, mieszkania i hotele.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.kozubal@rp.pl

Działania rozpisano na kilkadziesiąt projektów z różnych dziedzin: społecznej, przestrzennej i gospodarczej. Większość zostanie zrealizowana z unijnym wsparciem. Podstawą programu jest osiem projektów, nazywanych rewitalizacją obszarową. W wybranych miejscach wyremontowane zostaną wszystkie należące do miasta kamienice. Powstaną w nich nowe mieszkania, a partery zajmą lokale użytkowe dla małych i średnich firm. Zmieni się także wygląd ulic: pojawią się na nich szpalery drzew, chodniki zostaną poszerzone. Plany obejmują także nowe miejsca rekreacji: skwery i place zabaw. Dlatego istniejące dzisiaj parki także czeka modernizacja.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego