Takie wnioski płyną z panelu dyskusyjnego „Jak efektywnie zapobiegać korupcji".

– W powszechnym społecznym odbiorze najbardziej skorumpowane są urzędy gmin, mniej powiaty i samorządy województw. W badaniach opinii publicznej na temat występowania korupcji w administracji publicznej najlepiej wypada centralna administracja rządowa oraz terenowa administracja rządowa – mówiła Anna Partyka-Opiela z kancelarii DZP, moderator panelu. – Nie jest trudno zgadnąć dlaczego: gminy są najbliżej obywatela, załatwiają najwięcej codziennych spraw.

Jak temu przeciwdziałać?

– Przede wszystkim należy zadbać o odpowiednie prawo – wskazywał Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich. – Trzeba ograniczać przepisy, które pozwalają na załatwianie spraw w oparciu o tzw. uznanie administracyjne – wskazywał.

O tym, jak ważne są regulacje prewencyjne, mówiła z kolei Bernadeta Skóbel, radca prawny Związku Miast Polskich. – Oświadczenia majątkowe, przepisy zabraniające osobom pełniącym funkcje publiczne prowadzenia działalności gospodarczej w ogóle czy w oparciu np. o majątek gminy czy powiatów – wskazywała.

Natomiast Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli, wskazywał, jak istotne jest, aby w urzędach funkcjonowały tzw. dobre praktyki, które eliminują już samo podejrzenie zachowania korupcyjnego. – Jeżeli podejmujemy ważne decyzje, to róbmy to zawsze kolegialnie, unikajmy wizyt prywatnych, np. udziału w imieninach organizowanych przez przedstawicieli firm, które następnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego – dodał.

Takie dobre praktyki mogą przybrać formę różnego rodzaju regulaminów czy kodeksów etyki. – Ważne jest jednak, aby nie były to papierowe, lecz faktycznie żywe regulacje – wskazywał Maciej Wnuk, niezależny ekspert.