Magnes dla firm

Augustów nie chce być tylko uzdrowiskiem. Szykuje grunty pod inwestycje gospodarcze.

Publikacja: 12.04.2017 22:00

W Augustowie pod przyszłe inwestycje wyznaczono 21 hektarów gruntu.

W Augustowie pod przyszłe inwestycje wyznaczono 21 hektarów gruntu.

Foto: materiały prasowe

W Augustowie rozpoczęła się budowa Augustowskiej Strefy Gospodarczej (ASG). Ma ona przyciągać do miasta inwestorów. W regionie kojarzonym przede wszystkim z turystyką pozwoli tworzyć nowe miejsca pracy także w sektorze produkcyjnym.

Pod przyszłe inwestycje wyznaczono 21 hektarów gruntu, które wcześniej zostaną odpowiednio przygotowane. Prawdopodobnie w czwartym kwartale tego roku miasto zacznie ogłaszać przetargi na wykorzystanie terenów. Augustowscy samorządowcy liczą m.in. na przedsiębiorstwa z branży nowoczesnych technologii, które mogłyby ściągać do Augustowa pracowników o wysokich kwalifikacjach.

Zachęta dla stoczni

Branżą, która może być szczególnie zainteresowana inwestowaniem w strefie, jest także przemysł jachtowy. To jedna z polskich specjalności eksportowych, a znaczna część stoczni oraz zakładów produkcyjnych pracujących na rzecz producentów jachtów i łodzi motorowych zlokalizowana jest na terenie Warmii i Mazur. Ocenia się, że rozwój ASG przyczyniłby się do zmniejszenia poziomu bezrobocia. Obecnie jego poziom sięga w Augustowie 13 proc.

Strefa położona jest przy skrzyżowaniu ruchliwych dróg krajowych nr 8 i 61. To sprawia, że obszar ten należy do szczególnie atrakcyjnych w regionie pod względem wykorzystania dla przyszłych inwestycji. Zwłaszcza że w przyszłości tereny strefy prawdopodobnie będzie można poszerzyć o przylegające do niej działki.

Teraz strategicznym celem jest włączenie ASG jako podstrefy do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pozwoliłoby to inwestorom wykorzystywać ulgi podatkowe dostępne w SSSE. Są one wysokie w porównaniu z innymi strefami ekonomicznymi w bardziej rozwiniętych regionach i pozwalają odzyskiwać nawet 70 proc. poniesionych nakładów inwestycyjnych. Wniosek o rozszerzenie suwalskiej strefy trafił już do Ministerstwa Rozwoju. Decyzja w tej sprawie musi jednak zapaść na posiedzeniu Rady Ministrów. Burmistrz Augustowa oczekuje na pozytywne dla miasta rozstrzygnięcia w tej sprawie w ciągu najbliższych miesięcy.

Podzielili miasto

Augustów nie miałby SAG, gdyby nie poluzowanie obostrzeń związanych z działalnością uzdrowiskową. Jeszcze dwa lata temu przepisy ustawy uzdrowiskowej skutecznie blokowały tworzenie miejsc pod inwestycje. Na terenie miasta nie mogły powstawać żadne zakłady przemysłowe, nie dało się rozwijać drobnej produkcji. Rada miasta, której członkowie określali taki stan rzeczy jako patologiczny, zdecydowała się dokonać nowego podziału administracyjnego. Ustalono, że miasto zostanie podzielone na dwie części: jedna będzie miała charakter przemysłowy, druga pozostanie częścią sanatoryjną. W rezultacie we wrześniu 2015 roku powstały trzy dzielnice: Wschód, Zachód i Uzdrowiskowa. W tej ostatniej zachowano rygory związane z przepisami dotyczącymi lecznictwa uzdrowiskowego, natomiast w dwóch pozostałych dopuszczono realizację inwestycji, co przestało blokować rozwój gospodarczy miasta.

Przygotowywanie strefy pod inwestycje rozpoczęło się jeszcze w październiku ubiegłego roku.

Za pieniądze UE

Samorząd Augustowa pozyskał wtedy fundusze na realizację projektu uzbrajania terenów SAG, mającego wyposażyć strefę w sieć wodociągową, energetyczną, sanitarną i kanalizacyjną, a także w infrastrukturę dróg wewnętrznych. Jego finansowanie zostało wsparte pieniędzmi unijnymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Podlasia. Wartość przedsięwzięcia wyceniono na ponad 9,7 mln zł, z czego przeszło 9,2 mln zł stanowi dotacja z RPO. – Cały 2017 rok chcemy poświęcić na uzbrajanie tych terenów, aby w roku 2018 mogły powstawać zakłady produkcyjne i miejsca pracy – zapowiedział Wojciech Walulik, burmistrz Augustowa. W końcu marca zostały podpisane umowy z wykonawcami, którym przekazano jednocześnie plac budowy. Uzbrojeniem terenu w infrastrukturę techniczną zajmuje się konsorcjum dwóch firm: spółki Ekodrom z Augustowa oraz pochodzącego z Ełku Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego Józef Gajek. Natomiast do nadzoru inwestorskiego wybrano suwalską firmę Projektowanie i Nadzory. Łączna wartość obu umów to ponad 6,4 mln zł.

Suwałki też chcą

O powiększenie podstrefy w mieście należącej do SSSE starają się tymczasem Suwałki. W grę wchodzi ponad 14 hektarów, które są własnością miasta i graniczą ze strefą. Są także uzbrojone.

Zdaniem suwalskich władz miastu potrzebne są nowe tereny inwestycyjne oferujące zachęty podatkowe, bowiem popyt na działki ze strony przedsiębiorców stale się utrzymuje, a nowych atrakcyjnych gruntów zaczyna powoli brakować.

Plan zagospodarowania terenów, które miałyby być objęte strefą w Suwałkach, przewiduje lokowanie tam inwestycji przemysłowych, usługowo-produkcyjnych, a także magazynów i składów.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: a.wozniak@rp.pl

Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego