Liczba lokalnych eksporterów i wartość eksportu z regionu rośnie (stanowi ok. 2 proc. sprzedaży zagranicznej Polski). W latach 2012–2015 poziom eksportu wzrósł o 14,5 proc. Ponad połowę sprzedaży stanowią wyroby przemysłu elektromaszynowego i chemicznego. – Mitem jest więc stawianie naszego regionu w gronie eksporterów jedynie produktów rolnych. Ponad jedna trzecia produktów lubelskiego trafia do Niemiec i Wielkiej Brytanii, przy wysokiej dynamice wzrostu rok do roku u obu partnerów – mówi Artur Habza, dyrektor departamentu gospodarki i współpracy zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Uczestnicy konferencji zgodzili się, że ważną rolę we wsparciu przedsiębiorczości, promocji eksportu i napływu do regionu inwestycji ma samorząd zarówno województwa, jak i powiatów oraz gmin. Na poziomie województwa zajmuje się tym Lubelskie Centrum Obsługi Inwestora, funkcjonujące w urzędzie marszałkowskim.

W regionie ma zostać uruchomionych dziesięć centrów rozwoju przedsiębiorczości, których zadaniem będzie badanie lokalnego potencjału gospodarczego oraz wsparcie przedsiębiorców. Tworzenie takiej sieci jest zgodne z rekomendacją PwC, opracowaną na potrzeby projektu „Marketing gospodarczy województwa lubelskiego". – Jak spowodować, żeby woj. lubelskie za kilkanaście lat było stawiane za wzór? Musicie nauczyć się współpracy, tworzyć poczucie wspólnoty i wspólnego interesu oraz umieć w ramach tego interesu współpracować – zachęcał prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC w Polsce.

W konferencji „Export-Invest Lubelskie", która odbyła się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, uczestniczyło niemal 300 przedsiębiorców, przedstawicieli administracji i nauki. Głównym celem wydarzenia było zaprezentowanie możliwości rozwoju lubelskich przedsiębiorstw oraz podjęcie dyskusji o wzmocnieniu potencjału inwestycyjnego i eksportowego województwa. Konferencję zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Patronem medialnym była redakcja „Rzeczpospolitej".