Projekty do budżetu obywatelskiego w Małopolsce

Władze regionu przeznaczyły w tym roku 8 mln zł na realizację pomysłów zgłaszanych przez obywateli.

Publikacja: 12.06.2017 00:01

Projekty do budżetu obywatelskiego Małopolski można zgłaszać do 19 czerwca.

Projekty do budżetu obywatelskiego Małopolski można zgłaszać do 19 czerwca.

Foto: Fotolia

Przeprawa pieszo-rowerowa w Tyńcu, Małopolska Międzypokoleniowa Pracownia Medialna, Krakowski Klub Seniora Kina Paradox czy Ryterska Akademia Muzyki i Tańca – takie projekty zwyciężyły w zeszłym roku w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego. To, jakie będą kolejne, zależy tylko od mieszkańców regionu. Zgłaszanie projektów do tegorocznej edycji budżetu trwa do 19 czerwca.

Budżet obywatelski to proces, w którym sami mieszkańcy decydują o tym, w jaki sposób mają zostać wydane pieniądze przeznaczone na ten cel przez władze województwa. Ważne, by projekty zgłaszane przez mieszkańców były zgodne z zadaniami samorządu województwa, w innym przypadku urząd nie będzie mógł wydać na nie pieniędzy.

Takie środki wydzielane są z budżetu województwa i dzielone na poszczególne rejony, w których mają być wybierane projekty partycypacyjne. Samorząd może też przeznaczyć część pieniędzy na projekty realizowane w całym województwie. Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom województwa kształtować ich najbliższe otoczenie, umożliwia określenie potrzeb, daje możliwość wskazania, co jest dla nich szczególnie ważne.

W tym roku do podziału na poszczególne projekty jest 8 mln zł. To o 2 mln więcej niż w pierwszej edycji akcji. – W zeszłym roku budżet obywatelski w Małopolsce cieszył się ogromnym zainteresowaniem – mówi Jacek Pilch, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. – Okazało się, że mieszkańcy mają bardzo wiele pomysłów, jest dużo różnego rodzaju potrzeb. Dlatego radni województwa postanowili w tym roku zwiększyć pulę środków do dyspozycji mieszkańców.

Do 19 czerwca każdy Małopolanin, który ukończył 16. rok życia, w ramach swojego miejsca zamieszkania może zgłosić dwa typy zadań – małe lub duże. Zadanie małe to takie, które dotyczy danego powiatu lub miasta Kraków, a jego wartość mieści się w granicach od 50 tys. zł do 100 tys. zł. Do dużych natomiast zaliczyć można te zaplanowane dla co najmniej dwóch powiatów położonych w danym subregionie lub Krakowie, a ich wartość nie jest niższa niż 100 tys. zł i wyższa niż 400 tys. Aby zgłosić małe zadanie, wystarczy zebrać 30 podpisów poparcia, zadanie duże wymaga zaś aprobaty i podpisu 60 osób.

W tym roku ułatwieniem dla autorów projektów jest formularz zgłoszenia zadania dostępny online. Warto z niego skorzystać, by uniknąć błędów i zdecydowanie zwiększyć szansę zadania na przejście etapu formalnoprawnego. Formularz m.in. zlicza kosztorys projektu, sprawdza, czy wszystkie pola zostały prawidłowo wypełnione oraz czy kwoty nie zostały przekroczone, a harmonogram zadania nie wychodzi poza ustalone daty.

– Obecnie zamiast oceny merytorycznej wprowadzona jest analiza możliwości realizacji zadania, ale to tak naprawdę to samo – tłumaczy Jacek Pilch. – Nowością jest możliwość uzupełnień lub korekt zadań przez mieszkańców i łączenia zadań za zgodą mieszkańców. Mieszkaniec ma jeden głos na jedno zadanie, ale za to może głosować na dowolne zadanie małe lub duże zgłoszone w subregionie, w którym mieszka.

Najpóźniej 14 września zostanie ogłoszona pełna lista zweryfikowanych zadań, na które od 25 września do 13 października swoje głosy oddadzą mieszkańcy regionu. Wyniki głosowania i zwycięskie projekty ogłoszone zostaną natomiast do 30 listopada.

Dotychczas do budżetu złożonych zostało tylko kilka projektów. – Jednak praktyka pokazuje, że ok. 90 proc. z nich wpływa do urzędów w ostatnich dniach – mówi Jacek Pilch. – Wierzymy, że tak też będzie w tym roku i zapraszamy wszystkich Małopolan, którzy ukończyli 16. rok życia, do zgłaszania zadań.

Przeprawa pieszo-rowerowa w Tyńcu, Małopolska Międzypokoleniowa Pracownia Medialna, Krakowski Klub Seniora Kina Paradox czy Ryterska Akademia Muzyki i Tańca – takie projekty zwyciężyły w zeszłym roku w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego. To, jakie będą kolejne, zależy tylko od mieszkańców regionu. Zgłaszanie projektów do tegorocznej edycji budżetu trwa do 19 czerwca.

Budżet obywatelski to proces, w którym sami mieszkańcy decydują o tym, w jaki sposób mają zostać wydane pieniądze przeznaczone na ten cel przez władze województwa. Ważne, by projekty zgłaszane przez mieszkańców były zgodne z zadaniami samorządu województwa, w innym przypadku urząd nie będzie mógł wydać na nie pieniędzy.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego