Nowy pakiet pomocy dla firm

Niemal 300 mln zł trafi do biznesu w formie pożyczek, poręczeń i inwestycji kapitałowych.

Publikacja: 09.08.2017 22:00

Wsparcie dla przedsiębiorców z I osi priorytetowej programu „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur”

Wsparcie dla przedsiębiorców z I osi priorytetowej programu „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” ma niwelować lukę w dostępie do finansowania zewnętrznego.

Foto: Fotolia

– Środki zwrotne będą dostępne dla przedsiębiorców na początku 2018 r. W pierwszej kolejności będą to produkty pożyczkowe – zapowiada Jarosław Kała, dyr. Departamentu Instrumentów Finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). To właśnie z BGK władze Warmii i Mazur (podobnie jak 14 innych województw) zawarły umowę, w myśl której bank będzie zarządzać 298,9 mln zł, w tym 254 mln zł z Unii Europejskiej z regionalnego programu operacyjnego (RPO) na lata 2014–2020.

Pieniądze te posłużą do realizacji projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe", na który 44,8 mln zł wyłożą też pośrednicy finansowi (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, działające w regionie banki spółdzielcze i komercyjne oraz podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka). Środki unijne wraz z wkładem własnym pośredników to niemal 300 mln zł.

Taki model zwrotnego finansowania wsparcia dla firm jest znany z okresu 2007–2013. Teraz region kontynuuje pomoc, w myśl której po powierzeniu pieniędzy z RPO bankowi ten zarządzi nimi, przekazując je dalej do wyłonionych w otwartych przetargach pośredników.

I to właśnie oni zaoferują już bezpośrednio firmom z regionu preferencyjną pomoc finansową w postaci pożyczek, poręczeń i inwestycji kapitałowych. De facto będzie to realizacja dwóch działań z regionalnego programu operacyjnego, a mianowicie: działania 1.3.3 „Fundusz na rozwój nowych firm" oraz działania 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw".

Wsparcie udzielane w ramach I osi priorytetowej programu regionalnego „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" ma przede wszystkim służyć niwelowaniu luki w dostępie do finansowania zewnętrznego, tj. motywowanie docelowych odbiorców wsparcia (przedsiębiorców) do działań mających na celu stabilizację rynkową firmy, jej rozwój, rozbudowę oraz poprawę potencjału konkurencyjnego, a także inwestowanie w rozwój istniejącej, jak i tworzenie nowej infrastruktury przedsiębiorstw.

Ponadto, wsparcie ukierunkowane będzie na tworzenie efektu zachęty. Pomoc finansową otrzymają w szczególności projekty o wysokim stopniu innowacyjności, oparte na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych, wpływających na rozwój inteligentnych specjalizacji regionu, a tymi są: żywność wysokiej jakości, przemysł drzewny i meblarstwo oraz ekonomia wody. Odbiorcami pomocy będą mikro-, małe i średnie firmy w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż trzy lata, prowadzące działalność na terenie województwa, ale też nowoczesne firmy z sektora MŚP.

Umowa między samorządem województwa, a BGK zakładająca pomoc dla firm będzie realizowana do 31 grudnia 2023 r. Jak informuje Katarzyna Borowiecka z BGK, trwają prace nad dokumentacją przetargową oraz polityką produktową.

Bank planuje ogłosić przetargi na wybór pośredników finansowych na jesieni. Chce to zrobić już we wrześniu. Następnie wybrani pośrednicy w 2018 r. zaoferują pomoc firmom.

– Środki zwrotne będą dostępne dla przedsiębiorców na początku 2018 r. W pierwszej kolejności będą to produkty pożyczkowe – zapowiada Jarosław Kała, dyr. Departamentu Instrumentów Finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). To właśnie z BGK władze Warmii i Mazur (podobnie jak 14 innych województw) zawarły umowę, w myśl której bank będzie zarządzać 298,9 mln zł, w tym 254 mln zł z Unii Europejskiej z regionalnego programu operacyjnego (RPO) na lata 2014–2020.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży