Finansowe wsparcie uczniów

Samorząd województwa, a także gminy, przyznają stypendia uczniom z regionu. Mogą je dostać najzdolniejsi, ale również ci pochodzący z najbiedniejszych rodzin.

Publikacja: 29.10.2017 21:30

Samorządy z regionu wspierają młodzież szkolną stypendiami

Samorządy z regionu wspierają młodzież szkolną stypendiami

Foto: AdobeStock

Co roku takie wsparcie trafia do setek dziewcząt i chłopców w regionie, którzy otrzymują w sumie nawet kilka tysięcy złotych w czasie roku szkolnego.

Urząd Marszałkowski w Kielcach już od 18 lat realizuje własny program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży.

– Poza tym mamy II edycję programu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z rodzin będących w trudniejszej sytuacji finansowej, w którym oprócz osiągnięć w nauce brane są pod uwagę dochody na członka rodziny – opowiada Iwona Sinkiewicz-Potaczała, rzeczniczka marszałka świętokrzyskiego.

W tym roku zarząd województwa przyznał 31 nagród Talent Świętokrzyski i 11 wyróżnień (wysokości od 500 do 1,2 tys. zł). Trafią one do szczególnie uzdolnionej młodzieży – uczniów i studentów z regionu.

– Są wśród nich wybitni młodzi artyści – pianiści, piosenkarze i tancerze, matematycy, autorzy publikacji naukowych czy laureaci międzynarodowych lub ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych – wylicza Sinkiewicz-Potaczała.

Z kolei program stypendialny z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014–2020 przeznaczony jest dla uzdolnionej, ale niezamożnej młodzieży z regionu. Dzięki niemu uczniowie dostają jednorazowe stypendia w wysokości 3,8 tys. zł.

– Program jest podzielony na dwa segmenty: dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących oraz dla uczniów szkół zawodowych – mówi urzędniczka. Dodaje, że oba zakładają w sumie przyznanie 579 stypendiów.

Własne stypendia przyznają też samorządy miast i gmin. W Kielcach np. dzieje się tak już od 12 lat.

– Stypendium szkolne przysługuje uczniom, wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych czy szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do ukończenia obowiązku nauki – wylicza Anna Ciulęba, rzeczniczka prezydenta Kielc.

Dodaje, że stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, która wynika z niskich dochodów rodziców czy opiekunów, zwłaszcza w rodzinach, gdzie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

– Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o przyznanie wsparcia nie może być obecnie wyższy niż 514 zł netto – tłumaczy Anna Ciulęba. Dodaje, że wysokość stypendium szkolnego to od 99,2 zł do 248 zł miesięcznie.

Na razie nie wiadomo jeszcze, ilu uczniów z Kielc dostanie stypendium.

– Trwa weryfikacja wniosków o jego przyznanie. Dokładna liczba przyznanych stypendiów będzie znana na początku listopada – mówi Anna Ciulęba.

Dodaje, że do 23 października do ratusza wpłynęło 637 wniosków w tej sprawie.

Co roku takie wsparcie trafia do setek dziewcząt i chłopców w regionie, którzy otrzymują w sumie nawet kilka tysięcy złotych w czasie roku szkolnego.

Urząd Marszałkowski w Kielcach już od 18 lat realizuje własny program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży