Finansowe wsparcie uczniów

Samorząd województwa, a także gminy, przyznają stypendia uczniom z regionu. Mogą je dostać najzdolniejsi, ale również ci pochodzący z najbiedniejszych rodzin.

Publikacja: 29.10.2017 21:30

Samorządy z regionu wspierają młodzież szkolną stypendiami

Samorządy z regionu wspierają młodzież szkolną stypendiami

Foto: AdobeStock

Co roku takie wsparcie trafia do setek dziewcząt i chłopców w regionie, którzy otrzymują w sumie nawet kilka tysięcy złotych w czasie roku szkolnego.

Urząd Marszałkowski w Kielcach już od 18 lat realizuje własny program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży.

– Poza tym mamy II edycję programu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z rodzin będących w trudniejszej sytuacji finansowej, w którym oprócz osiągnięć w nauce brane są pod uwagę dochody na członka rodziny – opowiada Iwona Sinkiewicz-Potaczała, rzeczniczka marszałka świętokrzyskiego.

W tym roku zarząd województwa przyznał 31 nagród Talent Świętokrzyski i 11 wyróżnień (wysokości od 500 do 1,2 tys. zł). Trafią one do szczególnie uzdolnionej młodzieży – uczniów i studentów z regionu.

– Są wśród nich wybitni młodzi artyści – pianiści, piosenkarze i tancerze, matematycy, autorzy publikacji naukowych czy laureaci międzynarodowych lub ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych – wylicza Sinkiewicz-Potaczała.

Z kolei program stypendialny z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014–2020 przeznaczony jest dla uzdolnionej, ale niezamożnej młodzieży z regionu. Dzięki niemu uczniowie dostają jednorazowe stypendia w wysokości 3,8 tys. zł.

– Program jest podzielony na dwa segmenty: dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących oraz dla uczniów szkół zawodowych – mówi urzędniczka. Dodaje, że oba zakładają w sumie przyznanie 579 stypendiów.

Własne stypendia przyznają też samorządy miast i gmin. W Kielcach np. dzieje się tak już od 12 lat.

– Stypendium szkolne przysługuje uczniom, wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych czy szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do ukończenia obowiązku nauki – wylicza Anna Ciulęba, rzeczniczka prezydenta Kielc.

Dodaje, że stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, która wynika z niskich dochodów rodziców czy opiekunów, zwłaszcza w rodzinach, gdzie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

– Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o przyznanie wsparcia nie może być obecnie wyższy niż 514 zł netto – tłumaczy Anna Ciulęba. Dodaje, że wysokość stypendium szkolnego to od 99,2 zł do 248 zł miesięcznie.

Na razie nie wiadomo jeszcze, ilu uczniów z Kielc dostanie stypendium.

– Trwa weryfikacja wniosków o jego przyznanie. Dokładna liczba przyznanych stypendiów będzie znana na początku listopada – mówi Anna Ciulęba.

Dodaje, że do 23 października do ratusza wpłynęło 637 wniosków w tej sprawie.

Co roku takie wsparcie trafia do setek dziewcząt i chłopców w regionie, którzy otrzymują w sumie nawet kilka tysięcy złotych w czasie roku szkolnego.

Urząd Marszałkowski w Kielcach już od 18 lat realizuje własny program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego
Regiony
Moc wydarzeń na 25-lecie Dolnego Śląska
Materiał partnera
Ku lepszej przyszłości miast dla ludzi i planety
Regiony
Dolny Śląsk z szeroką ofertą dla biznesu
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?