Tunel dla Szczecina

Spółka celowa zamiast budżetu państwa. To jeden z pomysłów na sfinansowanie tunelu pod Odrą, który miałby skrócić drogę ze Szczecina nad morze.

Publikacja: 16.11.2017 23:30

Aby tunel pod Odrą miał sens trzeba to przedsiewzięcie łączyć z koncepcją 51-kilometrowej zachodniej

Aby tunel pod Odrą miał sens trzeba to przedsiewzięcie łączyć z koncepcją 51-kilometrowej zachodniej obwodnicy Szczecina.

Foto: materiały prasowe

Chodzi o kwotę 2 mld zł, bo na tyle wyliczono koszt budowy 3-kilometrowego tunelu. Miałby połączyć Police i wieś Święta.

– W grę wchodzą pieniądze albo z budżetu państwa, co do których na razie nie mamy informacji. Albo powołanie spółki celowej z udziałem samorządów. I to właśnie analizujemy – mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina.

Powstaje ocena

Samorządowcy z Pomorza Zachodniego zabiegają o niego od lat. Szczecin, choć w linii prostej ma do wybrzeża 65 km, to lądem trzeba pokonać blisko 100 km. Wszystko przez Odrę, by ją pokonać, trzeba skorzystać z położonej na południe od centrum Szczecina przeprawy. To samo dotyczy trasy do Koszalina i Trójmiasta. Choć są w kierunku północnym, to najpierw trzeba pojechać na południe. Tunel byłby też zbawieniem dla mieszkańców Polic oraz Zakładów Chemicznych Police, które mają jeszcze dalej, bo leżą na północ od Szczecina i również są odcięte Odrą.

Wiadomo jednak, że budowa samego tunelu ma sens, jeżeli jest do niego odpowiednia trasa dojazdowa. Dlatego już wiele lat temu powstała koncepcja 51-kilometrowej zachodniej obwodnicy szczecina, która zaczynałaby się na drodze A6 (z Berlina), a kończyła na S3. Tunel stałby się jej częścią. Do lobbowania na rzecz obwodnicy włączył się nie tylko Szczecin, ale gmina Police i województwo zachodniopomorskie.

– W ramach prac przygotowawczych do budowy zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina na zlecenie województwa zachodniopomorskiego, po zawarciu stosownych porozumień z zainteresowanymi realizacją przedsięwzięcia samorządami: miastem Szczecin, gminą Police, powiatem Polickim, gminą Goleniów, zostało wykonane studium wykonalności zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina wraz z raportem oddziaływania na środowisko – mówi Urząd Marszałkowski.

Jednocześnie w październiku 2015 roku rząd Ewy Kopacz wpisał obwodnicę do sieci autostrad i dróg ekspresowych. Rozpoczęto ocenę środowiskową planowej drogi. W kwietniu 2017 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, do których wpłynęły jednak cztery odwołania. Jedno od gminy Kołbaskowo, dotyczące lokalizacji jednego z węzłów, i trzy od osób prywatnych. Odwołania trafiły do generalnego dyrektora ochrony środowiska. Decyzje w tej sprawie mają zapaść na przełomie listopada i grudnia.

Spółka do projektu

Nie procedura środowiskowa jest jednak największą przeszkodą, ale pieniądze. Najprościej byłoby znaleźć je w budżecie, tak jak stało się to w przypadku budowy tunelu do Świnoujścia czy przekopu Mierzei Wiślanej. Choć rząd PiS jest przychylny dla Szczecina i Pomorza Zachodniego, wspomniana droga ma status krajowej, a deklaracje polityków co do budowy obejścia Szczecina też padały – to nie wiadomo, kiedy takie środki się znajdą. Na razie obwodnicy i tunelu nie ma w rządowym programie dróg krajowych 2012–2023, trwają dyskusje skąd wziąć pieniądze.

– Zachodnia obwodnica Szczecina została wpisana do sieci dróg krajowych. Jej koszt może sięgnąć nawet 4 mld zł i od początku było wiadomo, że skala przedsięwzięcia przekracza możliwości regionu. Dlatego uprzedzaliśmy, że w tej perspektywie nie uda się przeprowadzić tej inwestycji, choć oczywiście politycy PiS twierdzili coś wręcz przeciwnego – że wszystko uda się zrobić. Z uwagi na skalę inwestycji jej realizacja możliwa jest tylko na szczeblu krajowym – zaznacza Olgierd Geblewicz, marszałek zachodniopomorski.

Stąd samorządowcy, a głównie Szczecin zaczęli szukać innych rozwiązań na sfinansowanie samego tunelu i poprzez formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. Na początku roku Szczecin rozpoczął współpracę z Polskim Funduszem Rozwoju, dzięki czemu dokonano wstępnej analizy prawnej. Rozważano w niej powołanie spółki celowej z udziałem m.in. Szczecina, Polic, Zachodniopomorskiego, a także wspomnianego funduszu i Grupy Azoty. W grę wchodzą dwa warianty.

– Jeden to spółka celowa interesariuszy, silnie skapitalizowana, która zaciąga dług sama i realizuje inwestycję. Drugi, spółka celowa interesariuszy, słabo skapitalizowana, która ogłasza PPP i zawiera z partnerem umowę PPP. Partner finansuje budowę, a wspólnicy spółki celowej zapewniają jej środki na zapłatę opłaty za dostępność na rzecz partnera prywatnego poprzez podwyższanie kapitału i udzielenie spółce celowej pożyczek – opisuje Łukasz Kolasa.

Jak wyjaśniają w szczecińskim magistracie, finansowanie w formule PPP jest poważnie analizowane także w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

– Projekt jest jednym z sześciu wybranych, analizowanych przez MIFB, pod kątem wyboru 1–2 pilotażowych inwestycji drogowych w formule PPP – wyjaśnia Kolasa.

W tym przypadku Skarb Państwa też musiałby być zaangażowany, choć nie w takich samych proporcjach, jak przy inwestycji świnoujskiej lub elbląskiej. Do tej formuły sceptycznie pochodzą Police, które są znacznie mniejsze od Szczecina.

– W toku dyskusji z Ministerstwem Rozwoju ustalono możliwość zastosowania formuły PPP, pod warunkiem potwierdzenia opłacalności ekonomiczno-społecznej jej zastosowania – wyjaśnia Aneta Soprych Kuśnierz, naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych w Policach. – Gmina Police stoi na stanowisku, iż finansowanie przedsięwzięcia powinno odbyć się ze środków budżetu państwa. Koszt zadania jest zbyt wysoki, aby mogły finansowania podjąć się samorządy, również w formule spółki.

Chodzi o kwotę 2 mld zł, bo na tyle wyliczono koszt budowy 3-kilometrowego tunelu. Miałby połączyć Police i wieś Święta.

– W grę wchodzą pieniądze albo z budżetu państwa, co do których na razie nie mamy informacji. Albo powołanie spółki celowej z udziałem samorządów. I to właśnie analizujemy – mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?