Łódź razem z partnerem prywatnym wybuduje parkingi

Miasto szuka inwestora, który w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wybuduje wielopoziomowe parkingi w kilku lokalizacjach i będzie nimi zarządzał. Każdy parking ma mieć od 120 do 360 miejsc postojowych. Inwestor ma użytkować parkingi przez 30 lat, a takie kwestie, jak wysokość dopłat ze strony miasta, podział przychodów z eksploatacji czy podział zadań i ryzyk pomiędzy firmą prywatną a  urzędem miasta Łodzi, mają zostać ustalone w trakcie negocjacji.

Poznań rewitalizuje zabytkowy ogród jordanowski

Kompleks Dzieciniec pod Słońcem to najstarszy i objęty ochroną konserwatora zabytków ogród jordanowski w Poznaniu. Właśnie ruszył przetarg na jego renowację. Inwestycja obejmuje m.in. rewitalizację zabytkowych budynków, w tym przywrócenie historycznych detali architektonicznych, przebudowę placu zabaw, modernizację fontanny, nowe oświetlenie, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie energooszczędności. Koszt projektu to 11,7 mln zł, z czego 5,2 mln zł dokłada Unia Europejska.

Starachowice na nowo zagospodarują park miejski

Także Starachowice przygotowują się do renowacji przestrzeni publicznej. Zagospodarowanie parku miejskiego może pochłonąć 10,4 mln zł (część pokrywają fundusze UE). Po renowacji park ma się stać atrakcyjnym dla mieszkańców miejscem aktywnego wypoczynku. Zaplanowano m.in. budowę tarasu widokowego i miniamfiteatru, montaż leżaków stałych, hamaków, stołów do gier, stojaków rowerowych, budowę dogparku.