Samorządy coraz lepiej wykorzystję unijne wsparcie dinansując transport, obiekty kultury i zdrowia

Regiony skutecznie wydają pieniądze. Wspierają projekty badawczo-rozwojowe, finansują transport, obiekty kultury i zdrowia. – Wykorzystamy całe unijne wsparcie – zapewniają samorządowcy.

Publikacja: 30.08.2018 16:00

?Największy w Polsce i w Europie Środkowej szpital pediatryczny powstaje w Poznaniu

?Największy w Polsce i w Europie Środkowej szpital pediatryczny powstaje w Poznaniu

Foto: materiały prasowe

Znaczące wsparcie z UE otrzymały województwa w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, i – jak się okazuje – doskonale radzą sobie z ich wydatkowaniem. W wielu regionach poziom wydatkowania środków jest nawet większy, niż wynika z harmonogramów. – Wielkopolska wykorzystuje historyczną szansę, którą otrzymaliśmy dzięki członkostwu Polski w UE. Nasz region nie straci ani eurocenta – zapewnia Anna Parzyńska-Paschke, rzeczniczka marszałka województwa wielkopolskiego.

Różnorodność projektów, które otrzymały unijne dofinansowanie, jest ogromna – od rozwijających przedsiębiorczość przez wsparcie transportu, szkół, obiektów służby zdrowia do kultury.

Wydali, ile mieli

Mazowsze już w lipcu osiągnęło jeden z najważniejszych wskaźników, tzw. zasadę n+3.

– Jesteśmy zadowoleni ze stopnia realizacji naszego regionalnego programu operacyjnego. Mamy jeszcze pół roku, a już osiągnęliśmy ważny wskaźnik n+3, co świadczy o tym, że wydatkujemy środki unijne zgodnie z zasadami i harmonogramem – mówi marszałek Adam Struzik, dodając, że na koniec okresu rozliczeniowego region wykorzysta całość funduszy.

Na lata 2014–2020 Mazowsze ma przyznane z UE 2 mld euro.

– Mamy zaangażowanych już 66 proc. środków, czyli podpisanych umów – precyzuje wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – W 2018 r. mamy do wydatkowania prawie 330 mln euro, a już pod koniec lipca certyfikowaliśmy ponad 330 mln euro – wskazuje.

Zarząd województwa zatwierdził ponad 2,6 tys. projektów na kwotę 1,37 mld euro wkładu UE, co stanowi właśnie 66 proc. puli. Na wysokość wydatkowania składa się suma ze wszystkich poprzednich lat trwania programu. Ponad 1 mld zł przekazano np. na zadania z zakresu działalności badawczo-rozwojowej. – Duży nacisk został położony na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, skutkujących wzrostem innowacyjności gospodarki – mówi Marta Milewska, rzeczniczka marszałka.

Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT podpisał umowę na realizację projektu Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów (wsparcie 27 mln zł). Projekt jest kontynuacją inwestycji zrealizowanej w latach 2012–2015, polegającej na budowie na terenie instytutu infrastruktury badawczej centrum. – Celem jest wzrost dostępności innowacyjnych i unikalnych usług B+R dla branży motoryzacyjnej i transportowej na najwyższym światowym poziomie – mówi Marta Milewska.

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się projekty z zakresu zdrowia i kultury.

125 procent planu

Energicznie rozdzielano środki unijne w Wielkopolsce, która w ramach RPO 2014–2020 dysponuje ponad 2,4 mld euro, co oznacza, że po województwach śląskim (14,4 mld zł) i małopolskim (blisko 12 mld zł) otrzymała najwięcej w kraju. – Do końca roku musimy zawnioskować do Komisji Europejskiej o kwotę refundacji w wysokości 233 446 246,09 euro. Obecnie wysokość wnioskowej kwoty wynosi już 292 171 394,07 euro, co stanowi 125 proc. wykonania – mówi Anna Parzyńska-Paschke.

W Wielkopolsce wsparcie otrzymają m. in. zdrowie, infrastruktura drogowa i kolejowa. Sztandarowe projekty to największy nowy szpital pediatryczny w kraju i w Europie Środkowej, jaki powstaje w Poznaniu. – Od 2021 r. na małych pacjentów czekać będzie tu 350 łóżek w jednoosobowych pokojach z łazienkami, najnowocześniejsza aparatura i lądowisko dla helikopterów – wylicza Anna Parzyńska-Paschke. – Na rozwój przedsiębiorczości przeznaczyliśmy prawie 468 mln euro, blisko jedną piątą całości środków.

Od 2017 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z mikropożyczek (do 100 tys. zł) i pożyczek rozwojowych (100 –500 tys. zł).

Nowością są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – platforma współpracy samorządów. – Problemem w naszej aglomeracji są korki i walka o zmniejszenie emisji CO2. Samorządy ustaliły, że tym się zajmą. Z pomocą przyszła im UE, która w ramach mechanizmu ZIT wsparła finansowo budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych, autobusów niskoemisyjnych i ścieżek rowerowych – mówi Anna Parzyńska-Paschke.

Dzięki tym rozwiązaniom mieszkańcy miast wokół Poznania dojadą z domu autobusem lub rowerem do węzła przesiadkowego i stąd kolejką metropolitalną do Poznania.

Też nad kreską

Unijne środki wspomagają Lubuskie, które ma do dyspozycji 3 879 210 375,87 zł. – Dotychczas podpisano 685 umów na łączną kwotę dofinansowania UE 2 233 755 378,72 zł, co stanowi 57,58 proc. Największe wsparcie otrzymali przedsiębiorcy, z którymi zawarto 171 umów na ponad 538 mln zł – informuje Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju do końca 2018 r. Lubuskie powinno przekazać do KE wnioski o płatność na kwotę 539 918 051,61 PLN. – Na 30 czerwca wskaźniki certyfikacji wydatków zostały osiągnięte w następujących proporcjach: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego – 81,54 proc., Europejski Fundusz Społeczny – 131,48 proc. Zatem cel n+3 przewidziany do realizacji w 2018 r. został już osiągnięty – zaznacza marszałek.

Projekty flagowe Lubuskiego to m.in. utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze (wartość projektu 112 mln zł).

Już rok temu więcej

Efektywnie wydaje środki Kujawsko- -Pomorskie. Cele n+3 wyznaczone przez Komisję Europejską dla poszczególnych programów operacyjnych są określone dla każdego roku, począwszy od 2017. W ubiegłym roku województwo przekroczyło wyznaczony przez KE cel.

– Poziom certyfikacji osiągnięty przez Kujawsko-Pomorskie według stanu na 17 sierpnia 2018 r. wyniósł 72,67 proc. celu wyznaczonego przez Komisję Europejską i zgodnie z informacją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nie ma zagrożenia realizacji tego celu – wyjaśnia Barbara Jesionowska, z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Wydziału Programowania Europejskiego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego.

Sztandarowe projekty dotyczą zdrowia. Jeden z nich to rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu wraz z wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną.

W Toruniu dzięki wsparciu unijnemu zbudowane zostaną parkingi Park & Ride. W realizacji jest wiele ciekawych projektów społecznych: stypendia dla uczniów, przedsięwzięcia wspierające seniorów, centra usług środowiskowych, gospodarstwa opiekuńcze na wsi.

W tym roku Komisja Europejska będzie sprawdzać poziom realizacji zadeklarowanych wskaźników, w tym m.in. spełnienie zasady n+3. Obowiązek przestrzegania jej ma każde z województw prowadzących swój regionalny program operacyjny. ©?

Znaczące wsparcie z UE otrzymały województwa w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, i – jak się okazuje – doskonale radzą sobie z ich wydatkowaniem. W wielu regionach poziom wydatkowania środków jest nawet większy, niż wynika z harmonogramów. – Wielkopolska wykorzystuje historyczną szansę, którą otrzymaliśmy dzięki członkostwu Polski w UE. Nasz region nie straci ani eurocenta – zapewnia Anna Parzyńska-Paschke, rzeczniczka marszałka województwa wielkopolskiego.

Różnorodność projektów, które otrzymały unijne dofinansowanie, jest ogromna – od rozwijających przedsiębiorczość przez wsparcie transportu, szkół, obiektów służby zdrowia do kultury.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy