Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

17 września Odbędzie się posiedzenie Zespołu do spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

18 września Odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

19 września Odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej

Finanse publiczne

21 września Mija termin na przekazanie przez jednostki budżetowe do zarządów jednostek samorządu terytorialnego miesięcznych sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.