Lubelskie Wyżyny Gospodarcze

Lublin to centrum inwestycyjne i główny ośrodek gospodarczy Polski Wschodniej. Miasto konsekwentnie realizuje ścieżkę rozwoju, która w sposób zrównoważony uwzględnia potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców, przy jednoczesnej dbałości o środowisko.

Publikacja: 19.11.2018 09:00

Foto: UMLublin

Po zrealizowaniu w latach 2010–2017 wielu projektów inwestycyjnych, w znacznej mierze dostosowujących i modernizujących infrastrukturę do wymagań współczesnego miasta, gospodarka Lublina potrzebowała impulsów do rozwoju, które zapewnią jej trwały i zrównoważony wzrost. Dlatego Miasto Lublin zdecydowało się na inicjację i koordynację działań prorozwojowych tworząc ekosystemy gospodarcze – Lubelskie Wyżyny – których prekursorem była powstała w 2011 roku Lubelska Wyżyna IT.

Oparcie w inteligentnych specjalizacjach

Przygotowane na początku drugiej dekady XXI wieku analizy potencjału gospodarczego Lublina, jego tradycji przemysłowych (szczególnie w odniesieniu do przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego i spożywczego) oraz predyspozycji do rozwoju sektora BPO/SSC, stały się podstawą do zdefiniowania branż mających priorytetowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego miasta. Branże te zostały wpisane do Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013–2020 i stały się podstawą koncepcji zakładającej stworzenie w Lublinie kluczowych ekosystemów gospodarczych, nazwanych Lubelskimi Wyżynami. Obecnie to właśnie one tworzą ekonomiczny krajobraz miasta.

– Lubelskie Wyżyny Gospodarcze to wybrane sektory gospodarki o strategicznym znaczeniu dla rozwoju miasta w przyszłości. Są to przede wszystkim branże z sektora nowoczesnych usług oraz nowoczesnego przetwórstwa przemysłowego. Bazują one na wiedzy rynkowej podmiotów gospodarczych w powiązaniu z potencjałem badawczo-rozwojowym i innowacyjnym regionu, w tym unikalnych zasobach, specjalizacjach naukowych i technologicznych oraz głównych kierunkach kształcenia kadr. Priorytetowym założeniem funkcjonowania Lubelskich Wyżyn jest dyfuzja efektów ekonomicznych i społecznych – mają one pełnić rolę tzw. „koni pociągowych" i definiować gospodarczy obraz miasta. W konsekwencji wpłynie to na pozytywną zmianę strukturalną w gospodarce, czyli wzrost udziału produkcji oraz sprzedaży produktów i usług zaawansowanych technologicznie – mówi dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin i pomysłodawca koncepcji Lubelskich Wyżyn Gospodarczych.

Ekosystem Lubelskich Wyżyn tworzą obecnie: Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa, Lubelska Wyżyna Lotnicza, Lubelska Wyżyna IT, Lubelska Wyżyna Medyczna oraz Lubelska Wyżyna Biotechnologiczna.

Zasada potrójnej helisy

Przedsiębiorstwa, niezależnie od sektora działalności, potrzebują odpowiedniego środowiska do prowadzenia biznesu. Nawet osiągnięcie najwyższego poziomu specjalizacji w swojej dziedzinie nie zapewni sukcesu rynkowego, gdy warunki prowadzenia działalności gospodarczej na danym terenie, jak również dostępność zasobów, nie będzie spełniać oczekiwań biznesu. Stąd największa skuteczność biznesowa osiągana jest w ekosystemach działających według zasady tzw. potrójnej helisy, czyli opierających się na partnerskiej współpracy przedsiębiorców, administracji i środowiska naukowego, które jest podstawą rozwoju innowacyjności gospodarki.

Jednym z najbardziej istotnych elementów składających się na Lubelskie Wyżyny Gospodarcze jest koordynowana przez samorząd współpraca nauki i biznesu. Krajobraz akademicki Lublina – największego ośrodka naukowego we wschodniej Polsce – tworzy pięć uczelni publicznych i cztery niepubliczne szkoły wyższe, gdzie studiuje blisko 65 tysięcy osób, z czego co dziesiąty przyjechał z zagranicy. Uczelnie ze swoim zapleczem naukowo-badawczym tworzą jeden z najmocniejszych atutów miasta. To właśnie doświadczona kadra akademicka, potencjał naukowo-badawczy oraz otwartość na wdrażanie opracowywanych rozwiązań we współpracy z biznesem sprawia, że firmy w Lublinie – w szczególności z sektora przemysłu – mogą budować swoje przewagi konkurencyjne na podstawie rezultatów współpracy z lokalnym środowiskiem naukowym.

Odrodzenie lubelskiego przemysłu

Sukcesy osiągnięte przez ekosystemy informatyczny oraz usług medycznych dzięki wdrożonym projektom Lubelskiej Wyżyny IT oraz Klastra Lubelska Medycyna sprawiły, że te branże osiągnęły już wysoki stopień dojrzałości. Natomiast zauważanym przez wiele lat problemem była niska dynamika rozwoju lubelskich firm produkcyjnych. W ostatnich latach zaczęło się to jednak zmieniać, czego dowodzą dane statystyczne. Od 2012 roku o niemal 100 proc. wzrosły przychody lubelskich przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem przemysłowym, czyli tych, które dostarczają największej wartości dodanej gospodarce. Jednocześnie zatrudnienie w tych przedsiębiorstwach w analogicznym okresie wzrosło o około 12 proc., co nawet przy 15 proc. wzroście poziomu wynagrodzeń oznaczało bardzo wysoki wzrost produktywności lubelskiego przetwórstwa przemysłowego. Niewątpliwie ma to związek z automatyzacją produkcji oraz oddawaniem do użytkowania nowoczesnych zakładów produkcyjnych m.in. na terenach lubelskiej podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej oraz rewitalizowanych terenów po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych.

– Dziś w Lublinie w branży przemysłowej pracuje prawie 20 tys. osób. Niemal połowa z nich pracuje w firmach zlokalizowanych na obszarach specjalnie przygotowanych do rozwoju nowoczesnego przemysłu: na terenie lubelskiej podstrefy SSE oraz dawnej FSC i Odlewni Ursus. Obecnie przemysł w Lublinie generuje co roku tysiąc nowych miejsc pracy, a Lublin odzyskał pozycje wiodącego ośrodka przemysłowego Polski Wschodniej – wyjaśnia dr Mariusz Sagan.

Lubelski ekosystem przemysłowy

Szczególnie dynamicznie rozwija się branża motoryzacyjna i maszynowa. Wcześniejsze „chude lata" lubelskiego przemysłu skutkują tym, że obecnie inwestujące w Lublinie przedsiębiorstwa od razu stawiają na rozwój nowoczesnych technologii zgodnie z ideą przemysłu 4.0, czyli wysoce zaawansowanego technologicznie procesu produkcyjnego. Zauważając ich ogromne znaczenie w gospodarce miasta oraz mając na względzie historyczne dziedzictwo i wieloletnie doświadczenie firm motoryzacyjnych z Lublina, w lutym 2018 r. założony został Klaster Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa, któremu nadano ponadregionalny charakter, opierając jego rozwój o współpracę miasta Lublin z Radomiem i Starachowicami. Głównym celem działalności Klastra jest podniesienie konkurencyjności lubelskiej branży motoryzacyjnej i maszynowej na rynku krajowym oraz międzynarodowym oraz wsparcie lokalnego zaplecza tego przemysłu poprzez wypracowanie wzajemnych powiązań pomiędzy przedstawicielami nauki i biznesu. Obecnie 21 uczestników Klastra prowadzi wspólne działania w obszarze szkolnictwa zawodowego, rozwoju zaawansowanych technologii z zakresu przemysłu 4.0, promuje pracę w lubelskim przemyśle oraz pracuje nad utworzeniem grup zakupowych przynoszących członkom wymierne, finansowe korzyści.

– Lubelska motoryzacyjna reprezentowana i wspierana jest w mieście przez silnych graczy: Plastic Ominum Auto Inergy, Varroc Lightining Systems, Borg Automotive, ABM Greiffenberger, Daewon Europe czy MW Lublin, aż po firmy usługowe, takie jak Breshke Design czy KS Engineering Technology, które produkują design i opracowują rozwiązania technologiczne dla największych globalnych koncernów motoryzacyjnych – dodaje Dyrektor Mariusz Sagan.

Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa to też platforma wymiany dobrych praktyk przemysłowych. W myśl tej idei w listopadzie zorganizowane zostało Forum "YOKOTEN - lean management i automatyzacja w produkcji. Wyżyna dobrych praktyk przemysłowych 2018", podczas którego skonfrontowano ze sobą japońską filozofię zarządzania produkcją z rozwojem przemysłu 4.0, automatyzacją i robotyzacją. Ponad 80 przedstawicieli firm przemysłowych z Lublina i innych polskich miast dzieliło się wiedzą i doświadczeniem na temat zarządzania procesami produkcyjnymi. Keynote speakerem podczas pierwszej edycji forum był Carl Klemm – były Prezes Toyota Motor Manufacturing Poland, odpowiedzialny za praktyczne wdrożenie Toyota Production System oraz filozofii szczupłej produkcji. Duże zaangażowanie, jakie przejawiali uczestnicy Forum, udowodniło, że poruszone kwestie są obecnie bardzo ważne w rozwoju biznesu w sektorze produkcji, a temat wciąż pozostaje niewyczerpany. W przyszłym roku planowana jest kolejna edycja Forum.

– Ambicją Lublina jest to, by stać się jedną z wiodących lokalizacji dla nowoczesnych inwestycji w sektorze motoryzacyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej – podsumowuje Mariusz Sagan.

- Artykuł powstał przy współpracy z UM Lublin.

Po zrealizowaniu w latach 2010–2017 wielu projektów inwestycyjnych, w znacznej mierze dostosowujących i modernizujących infrastrukturę do wymagań współczesnego miasta, gospodarka Lublina potrzebowała impulsów do rozwoju, które zapewnią jej trwały i zrównoważony wzrost. Dlatego Miasto Lublin zdecydowało się na inicjację i koordynację działań prorozwojowych tworząc ekosystemy gospodarcze – Lubelskie Wyżyny – których prekursorem była powstała w 2011 roku Lubelska Wyżyna IT.

Oparcie w inteligentnych specjalizacjach

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą