Proporcjonalnie do liczby mieszkańców najwięcej osób wyjechało z Opolszczyzny (ok. 14 proc.), Podlasia (11 proc.) i Podkarpacia (10 proc.). Najmniej – z Mazowieckiego, Łódzkiego i Wielkopolskiego: od 3,3 do 3,8 proc.