Mieścisko to jedna z tych gmin w Wielkopolsce, które powoli zamieniają się z regionów rolniczych, na usługowo-przemysłowe. Przedsiębiorczość rozwija się, choć brakuje znanych liderów, wielkich firm, których lokalizacja w takim miejscu z pewnością przyciągnęłaby innych. Mimo to krok po kroku udaje się realizować plan gospodarczego rozwoju. Pięć lat temu dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły 53 proc. średniej krajowej, obecnie wyniki udało się poprawić do 60 proc.

W ciągu ostatnich kilku lat udało się przeprowadzić kilka ważnych inwestycji. Około 5,3 mln zł pochłonęła rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Na utwardzanie dróg gminnych, w tym budowę nawierzchni asfaltowych, gmina wydała 4,7 mln zł. Budowa sali gimnastycznej (z salami dydaktycznymi) w gimnazjum i inne przedsięwzięcia w zakresie oświaty kosztowały 2,2 mln zł, a budowa boiska Orlik – prawie milion złotych.

W planach jest też postawienie hali sportowej z czterotorowym basenem i hotelem. Hotel ma stanowić wabik dla prywatnego partnera, bo całe przedsięwzięcie ma być przeprowadzone w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Hotel mógłby się przydać tym bardziej, że w gminie można znaleźć prawdziwe perły architektury pałacowej i kościelnej – w Budziejewie, Podlesiu Kościelnym czy Żabiczynie. Ale na razie ta inwestycja pozostaje w sferze planów.

Mieścisko zamieszkuje prawie 6 tys. osób.

Wydatki budżetu gminy w ub. roku wyniosły ok. 20,6 mln zł, a na inwestycje przeznaczono nieco ponad 20 proc.