Śląsk i Podlasie już z kontraktami terytorialnymi

Śląskie i Podlaskie to dwa pierwsze województwa, ?które zawarły z rządem kontrakty terytorialne ?na lata 2014–2023.

Publikacja: 29.09.2014 12:50

Kontrakt terytorialny to nowy instrument koordynacji działań administracji rządowej i samorządowej na obszarze województwa, służący uzgodnieniu przez rząd i władze regionu najważniejszych celów i inwestycji mających istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz danego województwa.

– To najważniejszy dokument porządkujący wsparcie w regionie ze strony rządu. Pokazuje kierunki i działania rozwoju regionu przez najbliższe dziesięć lat. Jest umową łączącą różne źródła finansowania: budżet państwa, środki samorządu i unijne, dzięki którym przez najbliższe lata będzie finansowany rozwój naszego regionu – tłumaczy Małgorzata Staś, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Śląsk to pierwszy region z kontraktem, ale nie ostatni, bo kontrakty zawrą wszystkie województwa. – Szacujemy, że zaangażowanie środków publicznych, europejskich i krajowych na działania z zakresu polityki rozwoju w skali całego kraju w najbliższych latach może wynieść ok. 400 mld zł, w tym na Śląsku ok. 41 mld zł. W ten sposób kontrakty terytorialne są kolejnym mocnym przykładem partnerskiej współpracy z samorządem – mówi „Rz" Adam Zdziebło, wiceminister infrastruktury i rozwoju, który podpisał kontrakt na Śląsku.

– Kilkadziesiąt projektów wartych 40,9 mld zł. To otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości – dodaje Mirosław Sekuła, marszałek śląski, wskazując, że kontrakt zawiera listę kilkudziesięciu inwestycji, od realizacji których władze regionu uzależniają jego dalszy rozwój.

W sobotę drugi kontrakt zawarto na Podlasiu. Ze strony rządu podpisała go Iwona Wendel, wiceminister infrastruktury i rozwoju. Jak tłumaczy, co najmniej 18 mld zł w ramach kontraktu to szansa dla województwa m.in. na inwestycje drogowe i kolejowe, rozwój gospodarki, wzmacnianie nauki, podniesienie konkurencyjności firm,  komercjalizację nowych technologii, rewitalizację oraz całą gamę przedsięwzięć z zakresu polityki społecznej, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia.

– Kontrakt obejmuje horyzont dziesięciu lat, co oznacza, że w tym czasie będzie można go uzupełniać o nowe zadania, dla których uda się pozyskać dodatkowe finansowanie – tłumaczy Wendel. I dodaje, że kontrakt to pierwsza odsłona zmian w podejściu do finansowania rozwoju w regionach, które także biorą odpowiedzialność za cele rozwojowe kraju.

Kontrakt terytorialny to nowy instrument koordynacji działań administracji rządowej i samorządowej na obszarze województwa, służący uzgodnieniu przez rząd i władze regionu najważniejszych celów i inwestycji mających istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz danego województwa.

– To najważniejszy dokument porządkujący wsparcie w regionie ze strony rządu. Pokazuje kierunki i działania rozwoju regionu przez najbliższe dziesięć lat. Jest umową łączącą różne źródła finansowania: budżet państwa, środki samorządu i unijne, dzięki którym przez najbliższe lata będzie finansowany rozwój naszego regionu – tłumaczy Małgorzata Staś, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży