Wizerunek regionu będzie się zmieniał

Wielkopolska stawia na innowacyjność sektora MSP. Zachęca firmy do współpracy przy projektach badawczo-rozwojowych.

Aktualizacja: 29.12.2015 12:37 Publikacja: 04.05.2015 00:01

Wielkopolska, kojarzona głównie z przemysłem i rolnictwem, chce zerwać z tym wizerunkiem. Dlatego Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015–2020 (RIS3), która została w styczniu przyjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, zakłada położenie większego nacisku na rozwój innowacyjności, w tym lokalnych przedsiębiorstw.

Obecnie Wielkopolska, jeśli chodzi o innowacyjność, wypada blado nie tylko na tle innych regionów Unii Europejskiej, ale również innych regionów Polski. Jak wynika z cyklicznych badań Regional Innovation Scooreboard (RIS), prowadzonych od 2002 r. na zlecenie Komisji Europejskiej, tylko pięć województw z naszego kraju: mazowieckie, podkarpackie, śląskie, małopolskie oraz dolnośląskie, zaliczono do grupy umiarkowanych innowatorów.

Wielkopolska niezmiennie (już od 2004 r.) uznawana jest za region niskoinnowacyjny. Wynika to m.in. z faktu, że lokalne firmy nie dbają o strategiczne zarządzanie procesami innowacyjnymi oraz nie stosują nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Polityka samorządu wojewódzkiego, który stawia sobie za cel poprawę statystyk w tym obszarze, jak wynika ze strategii, skupiać się będzie przede wszystkim na zwiększaniu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieraniu ich współpracy, głównie w obszarze badawczo-rozwojowym.

Długofalowe działania samorządu w obszarze wspierania innowacyjności nakierowane będą na rozwój w sześciu obszarach, tzw. inteligentnych specjalizacjach. Pierwsze trzy, czyli biosurowce, wnętrza przyszłości i przemysł jutra, wynikają z tradycyjnych specjalizacji gospodarczych Wielkopolski (odpowiednio: rolnictwa, przemysłu drzewnego i ciężkiego).

Z kolei rozwój oparty na technologiach teleinformatycznych i wyspecjalizowanych procesach logistycznych będzie bazował na potencjale naukowym regionu i bardzo dobrej infrastrukturze transportowej.

Największym wyzwaniem wydaje się obszar nowoczesnych technologii medycznych, który ma być odpowiedzią na powolne starzenie się społeczeństwa oraz coraz częstsze występowanie chorób cywilizacyjnych.

Wielkopolska, kojarzona głównie z przemysłem i rolnictwem, chce zerwać z tym wizerunkiem. Dlatego Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015–2020 (RIS3), która została w styczniu przyjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, zakłada położenie większego nacisku na rozwój innowacyjności, w tym lokalnych przedsiębiorstw.

Obecnie Wielkopolska, jeśli chodzi o innowacyjność, wypada blado nie tylko na tle innych regionów Unii Europejskiej, ale również innych regionów Polski. Jak wynika z cyklicznych badań Regional Innovation Scooreboard (RIS), prowadzonych od 2002 r. na zlecenie Komisji Europejskiej, tylko pięć województw z naszego kraju: mazowieckie, podkarpackie, śląskie, małopolskie oraz dolnośląskie, zaliczono do grupy umiarkowanych innowatorów.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego
Regiony
Moc wydarzeń na 25-lecie Dolnego Śląska
Materiał partnera
Ku lepszej przyszłości miast dla ludzi i planety
Regiony
Dolny Śląsk z szeroką ofertą dla biznesu
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości