Wizerunek regionu będzie się zmieniał

Wielkopolska stawia na innowacyjność sektora MSP. Zachęca firmy do współpracy przy projektach badawczo-rozwojowych.

Aktualizacja: 29.12.2015 12:37 Publikacja: 04.05.2015 00:01

Wielkopolska, kojarzona głównie z przemysłem i rolnictwem, chce zerwać z tym wizerunkiem. Dlatego Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015–2020 (RIS3), która została w styczniu przyjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, zakłada położenie większego nacisku na rozwój innowacyjności, w tym lokalnych przedsiębiorstw.

Obecnie Wielkopolska, jeśli chodzi o innowacyjność, wypada blado nie tylko na tle innych regionów Unii Europejskiej, ale również innych regionów Polski. Jak wynika z cyklicznych badań Regional Innovation Scooreboard (RIS), prowadzonych od 2002 r. na zlecenie Komisji Europejskiej, tylko pięć województw z naszego kraju: mazowieckie, podkarpackie, śląskie, małopolskie oraz dolnośląskie, zaliczono do grupy umiarkowanych innowatorów.

Wielkopolska niezmiennie (już od 2004 r.) uznawana jest za region niskoinnowacyjny. Wynika to m.in. z faktu, że lokalne firmy nie dbają o strategiczne zarządzanie procesami innowacyjnymi oraz nie stosują nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Polityka samorządu wojewódzkiego, który stawia sobie za cel poprawę statystyk w tym obszarze, jak wynika ze strategii, skupiać się będzie przede wszystkim na zwiększaniu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieraniu ich współpracy, głównie w obszarze badawczo-rozwojowym.

Długofalowe działania samorządu w obszarze wspierania innowacyjności nakierowane będą na rozwój w sześciu obszarach, tzw. inteligentnych specjalizacjach. Pierwsze trzy, czyli biosurowce, wnętrza przyszłości i przemysł jutra, wynikają z tradycyjnych specjalizacji gospodarczych Wielkopolski (odpowiednio: rolnictwa, przemysłu drzewnego i ciężkiego).

Z kolei rozwój oparty na technologiach teleinformatycznych i wyspecjalizowanych procesach logistycznych będzie bazował na potencjale naukowym regionu i bardzo dobrej infrastrukturze transportowej.

Największym wyzwaniem wydaje się obszar nowoczesnych technologii medycznych, który ma być odpowiedzią na powolne starzenie się społeczeństwa oraz coraz częstsze występowanie chorób cywilizacyjnych.

Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego