Granica nie musi dzielić

Rusza wyścig o niemal 200 mln euro na rozwój polsko–białorusko–ukraińskiej współpracy transgranicznej.

Publikacja: 13.10.2016 23:00

Dzięki dotacjom zrealizowano duże inwestycje na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Połowcach.

Dzięki dotacjom zrealizowano duże inwestycje na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Połowcach.

Foto: PAP, Artur Reszko Artur Reszko

Do końca grudnia samorządy, organizacje pozarządowe, a także instytucje działające na zasadach non – profit mogą składać wnioski w konkursie z budżetem ponad 81 mln euro. Nabór odbędzie się dwuetapowo: najpierw oceniane będą tzw. koncepcje projektowe (składane od 11 października do 31 grudnia 2016). Najlepsze zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu, w którym przygotowany zostanie pełny wniosek o dofinansowanie. Maksymalne wsparcie UE dla projektu może wynieść do 2,5 mln euro.

Kolejny zaplanowany konkurs dla projektów (budżet to 29 mln euro) ruszy 1 października 2018 r. Będzie on krążył m.in. wokół tematów związanych z promocją kultury lokalnej i zachowaniem dziedzictwa historycznego.

Programy te będą realizowane do 2020 r. Mogą z nich korzystać mieszkańcy czterech polskich województw, czterech białoruskich i  sześciu ukraińskich obwodów. W Polsce obejmuje on m.in. podregion bialski i chełmsko-zamojski (w województwie lubelskim), a także tzw. podregiony przyległe, m.in. puławski i lubelski.

Rozwój transportu

Wsparcie otrzymają m.in. programy dotyczące promocji kultury lokalnej i zachowania dziedzictwa historycznego, związane z poprawą dostępności regionów (rozwojem transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych).

Dodatkowo, przeprowadzony zostanie uproszczony nabór na tzw. małe projekty (poziom dofinansowania od 20 tys. do 60 tys. euro). Ten konkurs, z budżetem ponad 5 mln euro, rozpocznie się 1 grudnia 2017 r.

Z informacji Ministerstwa Rozwoju wynika, że jest to najbardziej korzystny z dostępnych programów unijnych, ponieważ poziom dofinansowania wynosi 90 proc. kosztów. Beneficjent musi zabezpieczyć tylko 10 proc. wkładu własnego.

To już kolejna edycja programu, którego celem jest wsparcie współpracy transgranicznej Polska – Ukraina – Białoruś. W latach 2007–2013 budżet programu wynosił 186,2 mln euro i jak zapewniają nas urzędnicy, był jednym z „najważniejszych determinantów rozwoju obszarów znajdujących się w pobliżu trzech granic". Województwo lubelskie w latach 2007 – 2013 otrzymało dofinansowanie dla 39 projektów. Zrealizowano przedsięwzięcia o łącznej wartości ponad 50 mln euro.

Gospodynie i strażacy

Gmina Werbkowice (powiat hrubieszowski) realizowała trzy projekty dotyczące współpracy. – Związane były z dziedzictwem kulturowym regionu. W ramach jednego z nich młodzież z naszej gminy we współpracy z młodzieżą ukraińską z miasta Ugniv uczestniczyła w warsztatach. To były takie lekcje żywej historii, w czasie których poznawali wspólne cechy, genezę, różnice obyczajów ludowych. Towarzyszyły im spotkania z twórcami ludowymi, wizyty w muzeach – opisuje Przemysław Podskarbi z urzędu gminy w Werbkowicach.

Kolejny projekt skierowany był do kół gospodyń wiejskich i przedsiębiorców, a związany z potrzebami turystycznymi regionu. Powstały publikacje w wersji elektronicznej i papierowej, a także film pokazujący m.in. zabytki gminy.

- Na pewno będziemy uczestniczyli w kolejnej edycji programu – deklaruje Lech Bojko, wójt gminy Werbkowice. – Tym razem środki chcielibyśmy przeznaczyć na rozwój infrastruktury, np. na oświetlenie wsi, odnowienie świetlicy. Myślimy też o programie współpracy naszej Ochotniczej Straży Pożarnej z ukraińskimi odpowiednikami. Chcemy zorganizować wspólne szkolenie medyczne, a także zakupić torby medyczne – dodaje wójt Bojko.

Inne przykłady? A choćby Lublin i Łuck założyły wspólny portal internetowy, którego celem było zwiększenie szans młodzieży przygotowującej się do wejścia na rynek pracy. Dla osób z Ukrainy i Białorusi, planujących podjąć studia i pracę w Polsce, opracowany został przewodnik multimedialny „ABC studiowania i pracy w Polsce", a dla studentów i absolwentów uczelni z Polski i Ukrainy – broszura informacyjna „Student na rynku pracy".

Zrealizowano też duże inwestycje, m.in. na polsko–białoruskim przejściu granicznym w Połowcach.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.kozubal@rp.pl

Opinie

Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego

Regiony Polski wschodniej powinny stać się bardziej zauważalnymi w Europie i to nie tylko jako brama Unii Europejskiej na Wschód, ale nade wszystko jako obszar dobrze i efektywnie spożytkowanego wsparcia unijnego. Gdy wspólnie budujemy partnerstwo, w sposób naturalny otwieramy się na współpracę oraz staramy jak najlepiej wykorzystywać możliwości, które stwarza nasze sąsiedztwo. Udowodniliśmy to już w latach 2007-2013, wykorzystując środki z programu PL-BY-UA na realizację wspólnych projektów transgranicznych. Nie sposób nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że nowy program, na który czekają wszyscy beneficjenci regionów przygranicznych z trzech krajów, będzie jednym z najważniejszych instrumentów wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy. Jestem przekonany, że wypracowane partnerstwa w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przyniosą kolejne projekty wpływające pozytywnie na rozwój tego obszaru według standardów UE.

Do końca grudnia samorządy, organizacje pozarządowe, a także instytucje działające na zasadach non – profit mogą składać wnioski w konkursie z budżetem ponad 81 mln euro. Nabór odbędzie się dwuetapowo: najpierw oceniane będą tzw. koncepcje projektowe (składane od 11 października do 31 grudnia 2016). Najlepsze zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu, w którym przygotowany zostanie pełny wniosek o dofinansowanie. Maksymalne wsparcie UE dla projektu może wynieść do 2,5 mln euro.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony