Sypnęli kasą na zabytki

Ponad 44 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego trafi do samorządów, muzeów i kościołów na renowację zabytkowych budynków jeszcze w tym roku.

Publikacja: 16.11.2016 22:00

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Foto: materiały prasowe

W lutym ma być ogłoszony kolejny konkurs związany z dziedzictwem narodowym, w którym do podziału będzie niemal 13 mln euro.

W zakończonym w październiku konkursie najwyższe dofinansowanie przyznano na modernizację barokowej siedziby muzeum w Elblągu, najniższe – miastu Giżycko na remont Twierdzy Boyen. Jak informuje nas Urząd Marszałkowski w Olsztynie, w konkursie na renowację i zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego wybrano 11 projektów, których całkowita wartość wynosi 63,8 mln zł, z czego 44,7 mln zł to dofinansowanie unijne.

Blisko 10,4 mln zł przyznano na dokończenie modernizacji siedziby Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. W ramach pierwszego etapu prac już w 2014 roku odnowiono budynek Podzamcza, a teraz ma zostać zmodernizowany pochodzący z końca XVI w. barokowy budynek po dawnym gimnazjum, który jest obecnie w złym stanie, a większość środków ma pójść na jego remont kapitalny. Reszta pójdzie na wyposażenie sal wystawowych i pomieszczeń magazynowych.

Prawie 8,5 mln zł otrzyma kuria metropolitalna w Olsztynie, która wystąpiła o dofinansowanie gruntownego remontu przyszłej siedziby Muzeum Archidiecezji Warmińskiej, które ma powstać w trzech XIX-wiecznych kościelnych kamieniczkach przy ul. św. Barbary.

– Całość nie prezentuje się dziś zbyt okazale. Stan budynków stale się pogarsza. Wymagają one gruntownego remontu, ale i adaptacji pomieszczeń do celów wystawienniczych. Dzięki otrzymanym środkom rozpoczęto już rewitalizację budynków, które w przyszłości staną się Muzeum Archidiecezji Warmińskiej im. bp Jana Obłąka – tłumaczy nam ks. Marcin Sawicki, rzecznik Kurii Archidiecezji Warmińskiej.

Poza tym wsparcie otrzyma projekt Fundacji Kanał Elbląski – Drulity „Wspólna Historia", która chce zagospodarować na cele kulturalne i turystyczne obiekty wchodzące w skład zespołu pałacowego w Drulitach koło Pasłęka. Przyznane na ten cel dofinansowanie wynosi 4,1 mln zł, a całkowity koszt prac szacowany jest na 11,1 mln zł.

Ratusz w Olsztynie otrzyma dofinansowanie na dwa projekty: przygotowanie terenu przy bazylice św. Jakuba na planty miejskie (1,2 mln zł) i drugiego etapu rewaloryzacji Parku Jakubowo (4,7 mln zł), rozpoczętej przed dwoma laty w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Kiedy zaczną się tam prace? – Można powiedzieć, że już trwają, bowiem planowanie i przygotowanie niezbędnej dokumentacji jest częścią zadania. Natomiast w miejskiej przestrzeni mają być realizowane od wiosny przyszłego roku – mówi Patryk Pulikowski z Biura Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta w Olsztynie.

Dodaje, że rewaloryzacja Parku Jakubowo powinna się zakończyć w następnym roku, natomiast planty mają być gotowe do końca lipca 2018 r.

Jak zdradza, zakres obu zadań jest bardzo szeroki. – W Parku Jakubowo będą wyremontowane schody, wykonana zostanie nowa nawierzchnia alejek, zostanie zamontowane inteligentne oświetlenie zależne od tego, czy ktoś akurat przechodzi w danym miejscu. Poza tym przeprojektowana zostanie zieleń. Będą nowe nasadzenia. Mają też być odnowione place zabaw. Na plantach powstaną nowe deptaki, ustawiona będzie mała architektura, dosadzona zieleń. W sumie renowacja Parku Jakubowo ma kosztować niemal 5,8 ml zł, a plantów prawie 1,5 mln zł. Poza dofinansowaniem pieniądze na renowacje pójdą z urzędu miasta – tłumaczy Patryk Pulikowski. Zdradza, że miasto stara się realizować zadania związane z odnawianiem zabytków z własnego budżetu.

Urząd Marszałkowski przyznał też teraz pieniądze dla Działdowa, które otrzyma 6,5 mln zł na zagospodarowanie gotyckiej części zamku krzyżackiego, a także Ełku – 4,4 mln zł na rewitalizację i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego.

Z kolei Lubawa dostanie 1,2 mln zł na stworzenie ścieżki dydaktycznej wzdłuż murów obronnych zamku biskupów chełmińskich, a Giżycko 584 tys. zł na renowację warsztatu zbrojmistrza w Twierdzy Boyen.

Dofinansowania przyznano też dwóm rzymskokatolickim parafiom – na prace konserwatorskie w gotyckim kościele pw. św. Wawrzyńca w Plutach (2,5 mln zł) oraz w' średniowiecznym kościele pw. św. Mikołaja i Jana Ewangelisty w Sząbruku (468 tys. zł).

Jak tłumaczy Ewa Labes-Kunicka, kierownik Biura Polityki Informacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim, w ramach konkursu na renowację zabytków zostało złożonych 41 projektów, jednak nie wszystkie spełniały wymogi formalne oraz kryteria formalno-merytoryczne, dlatego zostały odrzucone w poprzednich etapach oceny projektu.

– Podpisanie umów z podmiotami na dofinansowanie ma nastąpić do końca tego roku – zapowiada Ewa Labes-Kunicka.

Dodaje, że w ramach poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe planowany jest drugi konkurs. Przewidywany termin ogłoszenia to luty 2017 roku, wówczas do podziału będzie blisko 13 mln euro.

W lutym ma być ogłoszony kolejny konkurs związany z dziedzictwem narodowym, w którym do podziału będzie niemal 13 mln euro.

W zakończonym w październiku konkursie najwyższe dofinansowanie przyznano na modernizację barokowej siedziby muzeum w Elblągu, najniższe – miastu Giżycko na remont Twierdzy Boyen. Jak informuje nas Urząd Marszałkowski w Olsztynie, w konkursie na renowację i zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego wybrano 11 projektów, których całkowita wartość wynosi 63,8 mln zł, z czego 44,7 mln zł to dofinansowanie unijne.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony