Rewitalizacja miast w Wielkopolsce zgodnie z gminne programy rewitalizacji

Wielkopolskie gminy opracowują gminne programy rewitalizacji (GPR). Trwa nabór projektów, które się w nich znajdą.

Aktualizacja: 07.02.2017 14:12 Publikacja: 05.02.2017 22:00

Plany rewitalizacyjne samorządów na ten rok nie ograniczają się jednak do przygotowania dokumentu, który będzie podstawą do pozyskania przez nie środków na rewitalizację obszarów problemowych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014–2020.

– Planujemy, że jesienią zakończymy prace nad GPR i przedstawimy go radnym. Przyjęcie programu będzie oznaczało, że miasto będzie mogło ubiegać się o środki na cele związane z rewitalizacją, np. na płytę Starego Rynku – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Jeszcze zanim dokument zostanie przyjęty przez radnych, rozpocznie się wiele inwestycji, które miałyby ożywić miejską przestrzeń. Jedną z najważniejszych jest realizacja Programu Centrum, który pochłonąć ma 260 mln zł. Prawie 104,5 mln zł z tej kwoty ma pochodzić z unijnych dotacji. Pierwsze prace na ul. św. Marcin mają ruszyć w trzecim kwartale. Potrwają do 2021 r. Ich celem jest uspokojenie ruchu samochodowego w centrum, przebudowa tras tramwajowych i budowa nowej trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka.

Poznańska reanimacja

– Przewidujemy, że pod koniec roku podpiszemy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie. Obecnie trwa przetarg ogłoszony przez Poznańskie Inwestycje Miejskie, który wyłoni wykonawcę przebudowy ul. św. Marcin – informuje Piotr Wiśniewski, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznania.

Ożywianie okolic ul. św. Marcin przewiduje oprócz inwestycji infrastrukturalnych działania społeczne, których zadaniem jest odtworzenie i tworzenie lokalnej tożsamości. Jedną z atrakcji ul. św. Marcin ma być upamiętniające poznańskich kryptologów muzeum Enigmy. Koszt powstania tej placówki szacowany jest na 15 mln zł, z czego 10,4 mln zł ma pochodzić z WRPO. Wniosek o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją projektową zostanie złożony w marcu. Muzeum ma być gotowe w 2019 r.

Na ten rok zaplanowano też początek przebudowy placu Kolegiackiego, rozstrzygnięcie konkursu na rewaloryzację Rynku Łazarskiego oraz współpracę z ekspertami z Wiednia w zakresie stworzenia w dawnej zajezdni przy Madalińskiego Muzeum Komunikacji Miejskiej. Prowadzone będą prace mające na celu ożywienie terenów nadwarciańskich, a z pomocą unijnego dofinansowania powstaną dwa kolejne odcinki Wartostrady.

W Kaliszu z końcem stycznia zamknięto drugą turę zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych do GPR. Powołano komitet rewitalizacyjny, a w marcu odbędą się konsultacje społeczne w sprawie treści dokumentu, który ma zostać przyjęty przez radnych w kwietniu. W Pile nabór projektów rewitalizacyjnych do realizacji w GPR potrwa do 14 lutego.

W trakcie i na finiszu

Konin już w styczniu zakończył prace nad lokalnym programem rewitalizacji miasta na lata 2016–2023. Wartość zawartych w dokumencie podstawowych projektów określono na 85,5 mln zł. W programie zaznaczono, że ten rok upłynie miejskim urzędnikom na analizie możliwości ich finansowania – m.in. w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zmagający się z bezrobociem i niskim na tle województwa wskaźnikiem przedsiębiorczości Konin podzielony jest przez Wartę. Oddzielona nią od pozostałej części miasta Starówka koncentruje najwięcej negatywnych zjawisk w mieście i jest słabiej rozwinięta. Jej ożywienie ma zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną tej części miasta.

Z kolei projekt „Nowe tory – centrum Leszna po kolei", zakłada ożywienie zdegradowanych terenów pokolejowych, które wraz z torami kolejowymi dzielą obecnie miasto na pół. To powoduje, że mieszkańcy zachodniej części Leszna mają utrudniony dostęp do usług oferowanych w jego wschodniej części. Obszar, który w Lesznie ma objąć rewitalizacja, to 9 proc. całkowitej powierzchni miasta, zamieszkiwany przez ponad 13 tys. osób.

– Istotne znaczenie ma poprawa układu komunikacyjnego miasta. W ramach projektu opracowana zostanie koncepcja rozwiązań transportowych, z uwzględnieniem ciągów pieszo-rowerowych w centrum miasta. Ponadto planowane jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla budowy dwóch kładek nad torami PKP dla zintegrowania dwóch części Leszna – wyjaśnia Beata Nawrocka, naczelnik wydziału promocji i rozwoju Urzędu Miasta Leszna. I podkreśla, że wszelkie inwestycje czy zmiany w przestrzeni miejskiej nie są celem samym w sobie. Mają prowadzić do poprawy jakości życia ludzi.

Plany rewitalizacyjne samorządów na ten rok nie ograniczają się jednak do przygotowania dokumentu, który będzie podstawą do pozyskania przez nie środków na rewitalizację obszarów problemowych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014–2020.

– Planujemy, że jesienią zakończymy prace nad GPR i przedstawimy go radnym. Przyjęcie programu będzie oznaczało, że miasto będzie mogło ubiegać się o środki na cele związane z rewitalizacją, np. na płytę Starego Rynku – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy