Urząd marszałkowski przyznaje je dwa razy w roku. W pierwszej tegorocznej edycji roczne i półroczne stypendia wyniosły od 4 do 7 tys. zł – w sumie to 70 tys. zł.

– To motywacja do podejmowania nowych wyzwań artystycznych oraz upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. Wsparcie adresujemy zarówno do osób stojących u progu kariery, jak i do dojrzałych artystów i profesjonalistów – mówi marszałek Piotr Całbecki. Stypendia przyznawane są od 2006 r.

Tegoroczna uroczystość odbyła się w marcu w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Wśród stypendystów znaleźli się m.in. bydgoscy muzycy: Rafał Gorzycki, Adam Kośmieja, Michał Szymanowski, Bartłomiej Wezner czy też muzyczny duet z Solca Kujawskiego Agata i Piotr Nowakowie, a także muzycy Aleksander Kamedulski z Nieszawy i Rafał Kłoczko z Torunia. Wsparcie dostali również: Michał Kurkowski z Górzna, który zajmuje się opieką nad zabytkami, Jerzy Murawski z Torunia w dziedzinie teatru, plastyczki Liliana Piskorska, Martyna Rzepecka i Katarzyna Tretyn-Zecević oraz filmowiec Łukasz Kajetan Pochylski z Zamku Bierzgłowskiego. – Dzięki stypendium mam możliwość realizowania swoich planów i projektów artystycznych. Sztuka potrzebuje sponsora, kiedyś to byli możni i Kościół, a teraz samorząd – mówi Rafał Gorzycki, jeden ze stypendystów.

Janusz Bochenek, kierownik Biura Kultury w urzędzie marszałkowskim dodaje, że zgodnie z przepisami samorząd prowadzi politykę rozwoju, na którą składa się m.in. wspieranie kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym. – W 2017 r. na stypendia artystyczne przeznaczymy w sumie 105 tys. zł. Wnioski do drugiej edycji przyjmowane będą od 15 kwietnia do 15 maja 2017 r. – tłumaczy Janusz Bochenek. W najbliższym naborze przyznane będą stypendia półroczne, a ich wysokość może wynieść maksymalnie 12 tys. zł brutto.