Inwestycje drogowe w Małopolsce. Budowa Trasy Łagiewnickiej oraz rozbudowa ulicy Igołomskiej

W Małopolsce rozkręcają się drogowe inwestycje. Te największe będą w Krakowie. Pieniądze na nowe projekty dostaną także mniejsze miasta.

Aktualizacja: 15.05.2017 14:31 Publikacja: 14.05.2017 21:00

W Małopolsce rozkręcają się drogowe inwestycje. Największe pieniądze zostaną wydane w Krakowie. Mode

W Małopolsce rozkręcają się drogowe inwestycje. Największe pieniądze zostaną wydane w Krakowie. Modernizacji poddana zostanie m.in. Trasa Łagiewnicka oraz ulica Igołomska.

Foto: Fotolia

Dla Krakowa kluczową inwestycją jest budowa Trasy Łagiewnickiej. Ma ona już zapewnione finansowanie. Miasto otrzyma 200 mln zł z budżetu i blisko 700 mln zł kredytów, z czego prawie 300 mln zł pochodzi z Banku Gospodarstwa Krajowego, a 400 mln zł wykłada Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Kredyt udzielony przez EBI jest przy tym objęty gwarancją w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych – jednego z filarów planu inwestycyjnego opracowanego przez Komisję Europejską. Według Vazila Hudaka, wiceprezesa EBI odpowiedzialnego za działalność banku w Polsce, Trasa Łagiewnicka idealnie wpisuje się we wspieranie rozwiązań dotyczących przyjaznego transportu, jednego z głównych priorytetów EBI.

– Kredyt pozwoli wyeliminować zator utrudniający ruch, a także pozytywnie wpłynie na jakość środowiska, obniżając poziom emisji zanieczyszczeń. Przyniesie to znaczną poprawę jakości życia mieszkańców Krakowa – powiedział Hudak.

Ulga dla ruchu

Trasę zbuduje konsorcjum Budimexu i Ferrovial Agroman. Warte blisko 1,3 mld zł przedsięwzięcie jest kosztowne, ale w znaczący sposób poprawi komunikację w mieście. Budowa Trasy Łagiewnickiej, w której skład wchodzą dwujezdniowy odcinek obwodnicy o długości 3,7 km wraz z tunelami oraz nowa linia tramwajowa o długości 1,7 km łącząca osiedle Kurdwanów z ul. Zakopiańską, to dla Krakowa jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w ciągu najbliższych kilku lat. Według Jacka Majchrowskiego, prezydenta miasta, otwiera ona także możliwość budowy zachodniego odcinka tzw. III obwodnicy Krakowa z trasami Pychowicką i Zwierzyniecką.

– Projekt przyczyni się do odciążenia ruchu w rejonie ścisłego centrum Krakowa, w tym w rejonie alei Trzech Wieszczów, umożliwi przejęcie ruchu międzydzielnicowego z centrum, co przełoży się na zmniejszenie emisji spalin – powiedział Majchrowski.

Kraków pozyskał także ponad 179 mln zł na rozbudowę ulicy Igołomskiej we wschodniej części miasta, w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko". Ulica jest częścią drogi krajowej 79 przebiegającej z centralnej przez południowo-wschodnią do południowej części Polski. Dzięki inwestycji poprawi się skomunikowanie terenów usługowych i przemysłowych. To zaś ma się przyczynić do przyspieszenia rozwoju gospodarczego miasta i przyległych terenów. Poprawa przepustowości i płynności ruchu pozwoli zmniejszyć korki, ograniczy emisję i pozwoli zaoszczędzić czas, co przełoży się na mniejszą uciążliwość transportu dla mieszkańców oraz środowiska.

Z POIŚ dofinansowanie otrzyma również Tarnów. Blisko 15 mln zł zostanie przeznaczonych na poprawę jakości połączenia miasta z siecią dróg TEN-T poprzez zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 73, obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów i poprawę bezpieczeństwa. Projekt ma być realizowany we wschodniej części Tarnowa.

To ciąg ul. Lwowskiej, która stanowi połączenie centrum miasta z obszarami po jego wschodniej stronie, oraz łącznik drogi krajowej 94 z autostradą A4.

Ekologiczne autobusy

Znaczące kwoty zostaną przeznaczone na usprawnienie komunikacji i poprawę jakości środowiska w regionie. Zarząd Województwa Małopolskiego wyda blisko 260 mln zł na rozwój ekologicznego transportu. Właśnie zakończył się nabór wniosków w konkursie, gdzie o dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego ubiegają się 44 projekty.

– Dzięki środkom unijnym z naszego regionalnego programu operacyjnego mieszkańcy Małopolski zyskają ekologiczne autobusy, kolejne parkingi Park & Ride oraz ścieżki rowerowe. Chcemy, żeby do 2020 roku Małopolanie mieli do dyspozycji ok. 1000 km tras – podkreśla Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Według informacji biura prasowego małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego rozwój transportu kolejowego i drogowego ma być jednym z priorytetów samorządu województwa. Dlatego na kontynuację tego rodzaju działań zarezerwowano 390,5 mln euro w regionalnym programie operacyjnym, a na sam niskoemisyjny transport miejski przeznaczono dodatkowo 140 mln euro. W zakończonym właśnie konkursie o unijne wsparcie mogły się ubiegać samorządy lokalne oraz podległe im przedsiębiorstwa, które świadczą publiczne usługi transportowe w małopolskich miejscowościach. O dofinansowanie zakupu ekologicznych autobusów starają się m.in. samorządy z Sądecczyzny, Podhala, ziemi tarnowskiej i Małopolski Zachodniej. Natomiast kilka gmin, m.in. Krzeszowice, Wadowice i Grybów, postawiło na budowę parkingów Park & Ride, aby zachęcić mieszkańców do korzystania z kolei. Przesiadkę z samochodów do pociągów mają dodatkowo usprawniać kolejne automaty do sprzedaży biletów czy nowoczesne systemy informacji dla pasażerów.

Drogi lokalne

Małopolskie gminy i powiaty będą mogły skorzystać także z pieniędzy w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019". Ma on na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości lokalnych dróg. Dla Małopolski przewidziano kwotę ponad 57,2 mln zł. Spośród zatwierdzonych do realizacji 44 projektów 30 dotyczy budowy lub remontu dróg gminnych, natomiast pozostałe 14 odnosi się do dróg powiatowych.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: a.wozniak@rp.pl

Dla Krakowa kluczową inwestycją jest budowa Trasy Łagiewnickiej. Ma ona już zapewnione finansowanie. Miasto otrzyma 200 mln zł z budżetu i blisko 700 mln zł kredytów, z czego prawie 300 mln zł pochodzi z Banku Gospodarstwa Krajowego, a 400 mln zł wykłada Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Kredyt udzielony przez EBI jest przy tym objęty gwarancją w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych – jednego z filarów planu inwestycyjnego opracowanego przez Komisję Europejską. Według Vazila Hudaka, wiceprezesa EBI odpowiedzialnego za działalność banku w Polsce, Trasa Łagiewnicka idealnie wpisuje się we wspieranie rozwiązań dotyczących przyjaznego transportu, jednego z głównych priorytetów EBI.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony