Żeby wody były czyste

Ponad 90 km sieci kanalizacyjnej i ponad 40 km wodociągów zbuduje gmina Sława. Koszt – ponad 130 mln zł.

Publikacja: 01.06.2017 23:00

W regionie szykuje się kilka dużych inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, m.in. związanyc

W regionie szykuje się kilka dużych inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, m.in. związanych z modernizacjami oczyszczalni ścieków.

Foto: shutterstock

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława dostał na ten cel prawie 70 mln zł dotacji z UE. Inwestycje związane z budową i modernizacją sieci dzięki środkom unijnym będą prowadzone także w innych miastach regionu.

Dziesiątki kilometrów kanalizacji

W gminie Sława położonej w powiecie zielonogórskim skanalizowane są zaledwie dwie miejscowości: sama Sława i Lubogoszcz, a długość sieci wynosi niespełna 52 kilometry. Część miejscowości, jak Radzyń, Kuźnica Głogowska, Myszyniec, Głuchów, Tarnówek, Tarnów Jezierny, Krępina i Lubiatów, nie posiada nawet sieci wodociągowej, a mieszkańcy korzystają z własnych ujęć wody. – Istniejące na tym terenie pokłady wód podziemnych zawierają duże ilości związków żelaza i manganu, stąd woda ta powinna być poddana procesom uzdatnienia – tłumaczy Daniel Widera z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) w Sławie.

W pozostałych miejscowościach wokół Jeziora Sławskiego mieszkańcy indywidualnie gromadzą ścieki w zbiornikach bezodpływowych, które często są nieszczelne i zanieczyszczają zarówno wody podziemne, jak i powierzchniowe. Teraz – dzięki dotacjom unijnym – sytuacja zmieni się diametralnie. W maju ZWiK dostał dofinansowanie z programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko" na rozwój sieci oraz oczyszczalnię ścieków. Wniosek spółki został oceniony najwyżej spośród 100 zgłoszonych w konkursie. ZWiK ze Sławy rusza z tą inwestycją. – Na początku czerwca planujemy ogłoszenie przetargu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na wyłonienie inżyniera kontraktu, a kolejnymi etapami będzie wyłonienie wykonawcy robót I i II etapu. Termin podpisania tej umowy to I kwartał 2018 roku – wylicza Daniel Widera.

W ramach projektu skanalizowane zostaną Śmieszkowo, Wróblów, Lubiatów, Krępina, Gola, Głuchów, Tarnówek i Lubiatów. Zmodernizowana i rozbudowana zostanie także oczyszczalnia ścieków w Sławie. Prace obejmą bloki: mechaniczny oraz biologiczno-chemiczny, a także instalację do odwadniania oraz przetwarzania i zagospodarowania osadów. Powstaną także rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej od przepompowni ścieków przy ul. Pobożnego do komory rozprężnej przy ul. Długiej w Sławie oraz rurociąg tłoczny ścieków oczyszczonych na poletka filtracyjne.

W kolejnym etapie zbudowana zostanie kanalizacja sanitarna oraz sieci wodociągowe w miejscowościach Tarnów Jezierny i Myszyniec. A na koniec projektu do sieci kanalizacyjnej dołączone zostaną miejscowości Krążków, Lipinki i Radzyń. Ta ostatnia wzbogaci się także o sieć wodociągową. – Inwestycja obejmuje budowę 90,4 km sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni w Krążkowie, 52 przepompowni oraz dwóch lokalnych punktów tłocznych, a także 46,3 km sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w Kuźnicy Głogowskiej – wylicza Daniel Widera. Dodaje, że zostanie też przeprowadzona modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody wraz z budową ogniw fotowoltaicznych. Dzięki tej inwestycji ścieki zostaną wyprowadzone poza zlewnię Sławy. Jak podkreśla przedstawiciel ZWiK, jednym z celów inwestycji jest poprawa lokalnego środowiska poprzez zminimalizowanie przenikania zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych.

Wartość całej inwestycji wyniesie 134,6 mln zł, z czego dofinansowanie unijne – 68,1 mln zł. – Na pozostałe koszty niekwalifikowane chcemy uzyskać pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie – mówi przedstawiciel ZWiK. Całość ma być gotowa do 30 września 2022 roku.

Miasta i gminy działają

To niejedyny projekt związany w gospodarką wodno-ściekową w regionie. Jak informuje Sławomir Kmiecik, rzecznik Funduszu, w ramach przyznawanych przez NFOŚiGW dotacji z programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko" dotychczas zawarta została m.in. umowa na „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice". Gmina dostała na ten cel 35,1 mln zł dofinansowania.

W obecnym rozdaniu dotacje przyznano nie tylko spółce ze Sławy, ale też innym z regionu lubuskiego. NFOŚiGW na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w tej aglomeracji przyznał 22,8 mln zł dotacji. Z kolei Zielona Góra otrzymała 36, 6 mln zł na „gospodarkę ściekową na terenie miasta". A Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wielkopolskim – 42,1 mln zł na uzupełnienie systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz poprawę efektywności energetycznej.

Unijne środki na poprawę gospodarki wodno-ściekowej dzieli też Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. W konkursie do podziału jest 86 mln zł na ten cel. Do 24 lutego urząd czekał na zgłoszenie projektów, które teraz przechodzą ocenę formalną.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława dostał na ten cel prawie 70 mln zł dotacji z UE. Inwestycje związane z budową i modernizacją sieci dzięki środkom unijnym będą prowadzone także w innych miastach regionu.

Dziesiątki kilometrów kanalizacji

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego